Ανάπλαση Ελευθερίου Βενιζέλου. Εσείς γνωρίζατε ότι… (Μαζί για την Αγ. Παρασκευή)

4 Ιουλίου 2012
.
(Δελτίο τύπου από την παράταξη “Μαζί για την Αγία Παρασκευή” )
.
Το μεγάλο έργο της ανάπλασης της Ελευθερίου Βενιζέλου έχει κατά το μεγαλύτερο βαθμό του υλοποιηθεί ενώ οι δημότες ήδη απολαμβάνουν τον ξέγνοιαστο περίπατό τους κατά μήκος όλου του δρόμου σε ένα περιβάλλον με αναβαθμισμένη αισθητική.
Πόσοι όμως γνωρίζουν την αλήθεια για το έργο αυτό;
Εσείς γνωρίζατε ότι:
– η ανάπλαση της Ελευθερίου Βενιζέλου αποτελεί το μεγαλύτερο τεχνικό έργο που έγινε ποτέ στην Αγία Παρασκευή και το οποίο χωρίζεται σε δύο τμήματα; Ένα υπόγειο (αγωγός ομβρύων υδάτων) και ένα υπέργειο (ανάπλαση πεζοδρομίων Ελ. Βενιζέλου και Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’).
– το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στα € 5.000.000,00 με τα € 3.500.000,00 του υπογείου τμήματος να έχουν χρηματοδοτηθεί από το ΘΗΣΕΑ μέσω Νομαρχίας και το € 1.500.000,00 του υπέργειου τμήματος μέσω ίδιων πόρων.
– το πρώτο τμήμα του έργου, το υπόγειο ολοκληρώθηκε επί της δικής μας δημαρχιακής θητείας (2007 – μελέτη, αδειοδότηση, ένταξη στα υπό χρηματοδότηση έργα από τη Νομαρχία με πόρους από το ΘΗΣΕΑ δίχως το παραμικρό κόστος για τους δημότες, 2008 έναρξη εργασιών, 2009 αποπεράτωση).
– με την ολοκλήρωση του αγωγού ομβρύων υδάτων λύθηκαν δια παντός προβλήματα δεκαετιών της περιοχής.
– το δεύτερο τμήμα του έργου, το οποίο είναι και το ορατό στους δημότες, η ανάπλαση των πεζοδρομίων αποτελεί και αυτό ουσιαστικά έργο της δικής μας δημαρχιακής θητείας, πράγμα που η νυν διοίκηση αναφέρει όσο λιγότερο γίνεται αφού:
α. η μελέτη ολοκληρώθηκε το 2009 και εγκρίθηκε από τη δημαρχιακή επιτροπή τον ίδιο χρόνο.
β. το έργο δημοπρατήθηκε και πέρασε προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο το 2010 ενώ και αυτή ακόμη η σύμβαση με τον κατασκευαστή υπεγράφη τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς. (http://www.agiaparaskevi.gr/%CE%9D%CE%AD%CE%B1/%CE%9D%CE%AD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85/tabid/269/itemid/405/amid/590/.aspx)
γ. η νυν δημοτική αρχή αντί να δώσει με το καλημέρα την εντολή στον κατασκευαστή να ξεκινήσει άμεσα τα έργα προτίμησε έχοντας κατά νου το πολιτικό της συμφέρον και παραμερίζοντας αυτό των κατοίκων, να αρχίσουν τα έργα μόλις τον σεπτεμβριο του 2011 ώστε στη συνείδηση του κόσμου να μην υπάρχει καμία σύνδεση του έργου αυτό με τη δική μας προηγούμενη δημοτική αρχή.
Ναι, η γειτονιά του Τσακού αποκτά πλέον ένα δρόμο που της αξίζει και είμαστε περήφανοι για αυτό. Δεν είμαστε όμως περήφανοι για τη δημοτική αρχή που μη έχοντας τίποτε να παρουσιάσει, οικειοποιείται κι αυτά για τα οποία δεν κοπίασε και τα οποία ολοκληρώθηκαν όχι επί των δικών τους ημερών.
Άλλωστε όλα τα έργα που εκτελούνται σήμερα στην Αγία Παρασκευή, μελετήθηκαν, δημοπρατήθηκαν και υπογραφήκαν οι συμβάσεις τους επί της δικής μας δημαρχιακής θητείας.
.