Αρχίζει η Βιοκλιματική Ανάπλαση του Τσακού

.
Την Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012,στις 2.30 μ. μ, υπεγράφη από τον Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής κ. Βασίλη Ζορμπά και τους εκπροσώπους της Αναδόχου εταιρείας «ΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ&ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε», η εργολαβική σύμβαση για το έργο:
«Βιοκλιματική Ανάπλαση και Ενίσχυση Αστικού Πρασίνου οδών Περιοχής Τσακού».
Πρόκειται για ένα έργο το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος «Πράσινη Ζωή στην Πόλη»  και στοχεύει σε πολλαπλά οφέλη τόσο αισθητικά όσο και  λειτουργικά με βασικό άξονα την αναβάθμιση της ποιότητας του δημόσιου χώρου της περιοχής.
Η περιοχή επέμβασης εστιάζεται κατά μήκος των δύο βασικών οδικών αρτηριών, της οδού Σολωμού και της οδού Κυκλάδων και κάποιων οδών καθέτων σ’ αυτές.
Πρόκειται για μια περιοχή κατοικίας με λίγες εμπορικές χρήσεις επί της οδού Σολωμού  και αρκετά δημόσια κοινωφελή κτίρια (ΚΑΠΗ, σχολεία), η οποία χρήζει βιοκλιματικού σχεδιασμού.
Επί του παρόντος, παρατηρείται έλλειψη συνολικού σχεδιασμού σχετικά με τον δημόσιο αστικό χώρο και υπάρχει δυσκολία στη διέλευση των πεζών και κυρίως των ΑΜΕΑ λόγω του περιορισμένου πλάτους των πεζοδρομίων.
Συνεπώς, είναι επιβεβλημένη η επέμβαση στην περιοχή έτσι ώστε να αναβαθμιστεί η ποιότητα του αστικού χώρου, να αυξηθούν οι χώροι πρασίνου, να διευκολυνθεί η κυκλοφορία τόσο των πεζών όσο και των οχημάτων και να ενοποιηθεί ο κατακερματισμένος αστικός ιστός.
Το έργο αποσκοπεί  στη δημιουργία μιας βασικής κίνησης – περιπάτου για τον πεζό, η οποία θα κάνει προσιτά στον κάτοικο και τον επισκέπτη διάφορους κοινόχρηστους χώρους (πλατείες, χώρους πρασίνου) και σημαντικά δημόσια κτίρια ( ΚΑΠΗ, σχολεία κλπ).
Στο σύνολο της διαδρομής θα γίνει ανακατασκευή των δαπέδων των πεζοδρομίων και όπου το επιτρέπει το πλάτος του δρόμου, διαπλάτυνσή τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις διατηρείται το πλάτος του ενός πεζοδρομίου, ενώ διαπλατύνεται το άλλο προκειμένου να επιτρέπει την διέλευση και των αναπηρικών αμαξιδίων.
Η υπάρχουσα φύτευση θα διατηρηθεί και θα ενισχυθεί με τη φύτευση νέων δέντρων (φυλλοβόλων) σε σημεία που το πεζοδρόμιο έχει το απαιτούμενο πλάτος. Θα τοποθετηθούν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία αστικού εξοπλισμού, όπως είναι τα προστατευτικά εμπόδια, τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά φωτιστικά σώματα κλπ. Ράμπες θα διαμορφωθούν σε όλες τις διασταυρώσεις για τη διέλευση πεζών και σε όλες τις εισόδους των χώρων στάθμευσης των πολυκατοικιών για ευκολότερη πρόσβαση των οχημάτων. Η πλακόστρωση των πεζοδρομίων θα γίνει με πλάκες από φυσικό γρανίτη άριστης ποιότητας, ενώ οι χώροι στάθμευσης θα επιστρωθούν με κυβόλιθους. Επίσης, στο σύνολο της παρέμβασης θα τοποθετηθεί ειδική πλακόστρωση για τον οδηγό τυφλών.
Η περιοχή διαμόρφωσης στο σύνολό της είναι περίπου 15.000μ2 .Σχετικά με το χρόνο αποπεράτωσης, η εταιρεία έχει δεσμευθεί να παραδώσει το έργο σε 12 μήνες με σημείο εκκίνησης την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Παρόντες επίσης  στη συνάντηση ήταν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κ. Τσιαμπάς και η Προϊσταμένη Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Υπαίθριων Χώρων του Δήμου κα. Φ. Τσακπίνογλου.
.
Ο Δήμαρχος κ. Βασίλης Ζορμπάς σε δήλωση του εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εκκίνηση ενός τόσο σημαντικού έργου που θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής του Τσακού αλλά και των διερχομένων και επισκεπτών της.
Τόνισε ότι, σε απόλυτη συνάφεια με τις δεσμεύσεις του προς τους πολίτες και παρά τις οικονομικές αντιξοότητες και προκλήσεις των καιρών, το έργο αυτό αποτελεί έναν ακόμα κρίκο στην αλυσίδα των έργων «πνοής» για  την πόλη.