Ενημέρωση από τον κ. Κώστα Κουβόπουλο

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ                                                         Αγία Παρασκευή    12-9-2012

«ΚΩΣΤΑΣ  ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ                       

ΑΓΙΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ –ΝΕΑ  ΕΠΟΧΗ

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ  ΝΕΑ  ΠΟΛΗ>

Αιγαίου Πελάγους αρ. 71 Τ. Κ. 153-42                   

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τηλ. 210-6012613

Κιν. 6944-384276

FAX 210-6012613

kkouvopoulos@gmail.com

 

 

                            ΠΡΟΣ:   

                                                                                 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ                  

                                                                 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

                                                                 ΤΜΗΜΑ  ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΕΩΣ 

                                                                 Α ‘ ΒΑΘΜΟΥ

                                                                 ΕΛΕΓΚΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

                                                                 Λ. Κατεχάκη αρ. 56 Τ.Κ. 11-525

 

                                                                 ΑΘΗΝΑ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1.- κ. Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής .

 

                                     2.- κ. Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου για ενημέρωση των                         

                                              Μελών του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ : Αποστολή Εισαγγελικού Πιστοποιητικού

 

                      Σας αποστέλλω συνημμένως με την παρούσα μου , το από 3 Σεπτεμβρίου 2012 Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών , δια του οποίου πιστοποιείται ότι ο ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος , πρώην Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής και νυν δημοτικός σύμβουλος , ομού μετά του πρώην Ειδικού του συμβούλου και νυν Αντιπροέδρου του ΕΚΑΒ , ΚΑΠΕΤΑΝΙΑ Βασιλείου παραπέμπονται να δικασθούν ενώπιον του Θ΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών την 18η Οκτωβρίου 2012 για ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ και ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΑΞΗ . Κατόπιν αυτών και δει στην συγκεκριμένη περίπτωση εφαρμογή έχουν και οι διατάξεις του άρθρου 236 του Ν. 3852/2010 . Τελειώνοντας σας υπενθυμίζω ότι η επιβολή της ποινής της αργίας από το Ελεγκτή Νομιμότητας αποτελεί και στην περίπτωση αυτή επιβεβλημένο διοικητικό μέτρο προστασίας του δημοσίου συμφέροντος που αρχίζει να ισχύει από την ημέρα παραπομπής του κατηγορουμένου με αμετάκλητο βούλευμα , ή με την απ’ ευθείας κλήση – όπως εν προκειμένω- για τα κακουργήματα ή πλημμελήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 236 του Ν. 3852/2010 , – μεταξύ των οποίων είναι – και η παράβαση καθήκοντος και λήγει από την ημέρα έκδοσης της  αθωωτικής ή καταδικαστικής αμετάκλητης Δικαστικής Αποφάσεως . Σύμφωνα όμως με την υπ’ αριθ. 20/22.1.1980 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους , ο δημοτικός σύμβουλος που τέθηκε σε αργία , επανέρχεται στα καθήκοντά του , χωρίς να απαιτείται αμετάκλητη ή τελεσίδικη  Δικαστική Απόφαση . Κατόπιν αυτών αναμένω την εφαρμογή του Νόμου και την απάντησή σας επ΄ αυτών .

 

  Ο Αναμένων

 

                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Γ  ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ