Καταγγελίες του Συλλόγου Πευκακίων για τα απορριματοφόρα και τις σχολές οδηγών

Αγία  Παρασκευή 8/10/12

ΠΡΟΣ:

–          ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

–          ΑΡΧΗΓΟΥΣ  ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

–          ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

 

 

Θέμα:  1 Παράταση μισθωτικής σύμβασης ακινήτου που χρησιμοποιείται απο το

               Δήμο για φύλαξη στάθμευση απορριματοφόρων

               2.Χρησιμοποίηση της συνοικίας μας ως εξεταστικό κέντρο νέων οδηγών

 

Κύριε Δήμαρχε πληροφορηθήκαμε οτι στην Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 10-10-2012 ημέρα Τετάρτη θα συζητηθεί και το θέμα παράτασης της μισθωτικής σύμβασης ακινήτου που χρησιμοποιέίται απο το Δήμο για φύλαξη και στάθμευση των αυτοκινήτων { απορριματοφόρων του Δήμου}  

Μολονότι ,επανειλλημένα η Δημοτική Αρχή και ο κ.Δήμαρχος έχει ευκρινώς αναφέρει και δεσμευθεί σε Δημοτικά Συμβούλια και Συνελεύσεις οτι ο σταθμός απορριματοφόρων στα Πευκάκια θα κλείσει ,φροντίζει κάθε έτος να ανανεώνει τη σύμβαση ενοικίασης του χώρου χωρίς να υπάρχει καμμία ουσιαστικά εξέλιξη για την μετεγκατάστασή του.

Σχετικά με την χρησιμοποίηση της Συνοικίας μας ως εξεταστικό κέντρο νέων οδηγών σας αναφέρω οτι στις 5-10-2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 στην Συνοικία  μας γίνονταν κανονικά εξετάσεις .κ.Δήμαρχε εσείς ο ίδιος μας είχατε διαβεβαιώσει οτι η απόφαση της Νομαρχίας έθετε τέλος στο να χρησιμοποείται η Συνοικία μας ως εξεταστικό κέντρο .

Επειδή για τα δύο αυτά θέματα η Συνοικία μας δέχεται σημαντική περβαλλοντική όχληση  την οποία υφίστανται για χρόνια οι κατοικοι΄

Ο Σύλλογός μας ζητεί ρητή δέσμευση και χρονοδιαγραμμα μετεγκατάστασης του Σταθμού στάθμευσης Απορριματοφόρων καθώς και την απόσυρση του θέματος απο την ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης 10/10/12.Επίσης ζητεί την οριστική κατάργηση και απαγόρευση να γίνονται εξετάσεις νέων οδηγών στα Πευκάκια.

 

                               Για το Δοιηκιτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γραμματέας

 

Μπακογιάννης Στέφανος                                 Παπουτσής Κωνσταντίνος