“Πράσινο φως” για νέες πεζογέφυρες στην Αττική, με πρώτη τη γέφυρα Γελαδάκη!

Αποφάσεις για κατασκευή πεζογέφυρων στην Αττική υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρος Καλογιάννης . Οι δύο αποφάσεις αφορούν: – την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού έντεκα εκατομμυρίων ευρώ (11.000.000 €) για το έργο «Κατασκευή πεζογεφυρών σε βασικούς άξονες του λεκανοπεδίου Αττικής» και – την έγκριση δημοπράτησης, με ανοικτή διαδικασία, του έργου «Κατασκευή της πεζογέφυρας Γελαδάκη επί της λεωφόρου Μεσογείων (Σταυρός Αττικής), προϋπολογισμού 738.000 €» με την οποία δίνεται η δυνατότητα άμεσης εκτέλεσης του έργου .

 

Με την πρώτη απόφαση εγκρίθηκε η μελέτη και κατασκευή πεζογεφυρών σε βασικούς άξονες του λεκανοπεδίου Αττικής. Συγκεκριμένα: α) κατασκευή της πεζογέφυρας «Γελαδάκη» επί της Λεωφ. Μεσογείων, β) πρότυπες μελέτες για μεταλλικές και σύμμικτες πεζογέφυρες, γ) μελέτες έξι πεζογεφυρών σε βασικούς άξονες του λεκανοπεδίου Αττικής: • Λεωφ. Αθηνών και Παλατάκι • Λεωφ. Μεσογείων και ΙΚΑ Αγ. Παρασκευής • Λεωφ. Ποσειδώνος και Καλαμακίου-Μεγίστης • Λεωφ. Κηφισίας και Πανόρμου • Λεωφ. Αθηνών και Σχ. Προβατά και • Λεωφ. Ποσειδώνος και της Αφροδίτης) δ) κατασκευή των έξι συγκεκριμένων πεζογεφυρών και ε) μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ), στις θέσεις που θα κατασκευαστούν οι γέφυρες. Το έργο της κατασκευής πεζογεφυρών σε βασικούς άξονες του λεκανοπεδίου Αττικής είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας», του υπουργείου, συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και η υλοποίησή του θα συμβάλει στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στις συγκεκριμένες περιοχές.

Ο Δήμαρχος της Αγίας Παρασκευής κ. Βασίλης Ζορμπάς επί 20ημέρου πίεζε εντονότατα ώστε να προωθηθεί το έργο, το οποίο θα δημοπρατηθεί μέχρι τέλος Ιανουαρίου και αρχές του επόμενου μήνα θα αρχίσει η κατασκευή του.

Ο Δήμαρχος κ. Ζορμπάς ευχαριστεί τον υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρο Καλογιάννη για την στήριξη στην κατασκευή του, τόσο σημαντικού για τον Δήμο Αγίας Παρασκευής,  έργου.