Ο Φ. Αλεξόπουλος προεδρεύων στο Δημοτικό Συμβούλιο (αυτό που δεν είδατε)2video