Κώστας Κουβόπουλος: “Αυτή είναι η αλήθεια για το Ο.Τ.118.”

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ                                                                   Αγία Παρασκευή  11-04-2013

“ΚΩΣΤΑΣ  ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ –ΝΕΑ  ΕΠΟΧΗ

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ  ΝΕΑ  ΠΟΛΗ”

                        

 

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ  Η  ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ  Ο.Τ. 118

 

Συμπολίτισσες και Συμπολίτες

 

Δυστυχώς μέσα στην υλιστική αυτή εποχή που ζούμε υπάρχουν κάποιοι <<ξύπνιοι>> κατά την γνώμη τους πάντοτε , οι οποίοι θεωρούν όλους εμάς τους υπόλοιπους ευκολόπιστους και ανόητους για να μην πω κάτι άλλο.                   

 Έτσι λοιπόν  και στην συγκεκριμένη περίπτωση κάποιοι εν αγνοία τους και κάποιοι συνειδητά έπαιξαν ένα πολύ βρώμικο και ύπουλο παιγνίδι σε βάρος του λαού της Πόλης μας . Το ΓΙΑΤΙ το έκαναν αυτό σχεδόν όλοι μας το γνωρίζουμε , προσωπικά δεν μπορώ να το καταθέσω διότι δεν μπορώ να το αποδείξω . Μπορώ όμως με επίσημα έγγραφα να σας καταδείξω και να σας αποδείξω όλο το βρώμικο παιγνίδι που στήθηκε και παίχθηκε σε βάρος μας και ιδιαιτέρως  κατά  των κατοίκων της συνοικίας του Τσακού. Προτού όμως εισέλθω στην ουσία της υποθέσεως θέλω να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα .

Δυστυχώς για τους κατοίκους του Τσακού , αλλά και εν γένει όλων εμάς , ο Εξωραϊστικός Σύλλογός τους <<Γιαννακοπουλοκρατείται >>, δηλαδή τα περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του είναι εντολοδόχοι και πειθήνια όργανα του τέως Δημάρχου Γιαννακόπουλου Βασιλείου, είναι δηλαδή παπαγαλάκια του . Αυτό πιστεύω ότι είναι σε όλους σχεδόν γνωστό , όμως όλοι τους αποφεύγουν να το καταγγείλουν και αυτό διότι ανοήτως , ελπίζουν ότι θα περισσέψει και κανένα ψηφάκι και για αυτούς !!! Και βέβαια το γεγονός αυτό λειτουργεί σε βάρος των συμφερόντων των δημοτών , όπως παρακάτω θα σας καταδείξω .

Ας έλθουμε όμως στην ουσία της υποθέσεως και ας πάρουμε τα πράγματα με την σειρά τους .

 

               Α.-      ΙΣΤΟΡΙΚΟ  ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ

 

Θα προσπαθήσω όσο μπορώ περισσότερο περιληπτικά και επιδερμικά να σας καταστήσω κοινωνούς στο παιγνίδι αυτό που παίχθηκε και παίζεται ακόμη σε βάρος σας .

1.- Με την υπ’ αριθ. 6040/109/29 Απριλίου 1987 απόφαση του Νομάρχη Αττικής τροποποιήθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Αγίας Παρασκευής στην περιοχή του Τσακού και συγκεκριμένα στο περί ου ο λόγος Ο.Τ. 118 , το οποίον και εχωρίσθη σε δυο επί μέρους οικοδομικά τετράγωνα ήτοι το Ο.Τ. 118 και το Ο.Τ. 118Α , χαρακτηρίσθηκε δε και ρυμοτομήθηκε το οικόπεδο ιδιοκτησίας Π. Παγώνα κ.λ.π. ως πεζόδρομος και χώρος πρασίνου .

2.- Αφού πέρασαν ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ (13) ολόκληρα χρόνια , χωρίς οι τότε διοικούντες τον Δήμο Αγίας Παρασκευής να προβούν στην απαλλοτρίωση του χώρου και την ανάδειξήν του σαν πεζόδρομο και χώρο πρασίνου , οι ιδιοκτήτες του χώρου προσέφυγαν στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ζητώντας την άρση της απαλλοτριώσεως . Όντως το Δικαστήριο , εξέδωσε την υπ’ αριθ. 2067/2000 απόφασή του με την οποίαν ακύρωσε την απόφαση του Νομάρχου .

3.- Μετά ταύτα το τότε Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής με την υπ’ αριθ. 306/2000 απόφασή του ζήτησε από το ΥΠΕΧΩΔΕ την επανεπιβολή της απαλλοτριώσεως . Πράγματι ο Υπουργός με την υπ’ αριθ. 1728/2003 απόφασή του η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 99Δ/14-2-2003 κηρύχθηκε η απαλλοτρίωση του ακινήτου στο ΟΤ 118και 121 για την δημιουργία πεζοδρόμου και χώρου πρασίνου .

4.- Αφού ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τον νόμο , ήτοι : α) εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 6/2004 πράξη αναλογισμού και αποζημιώσεως , η οποία κυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 13.142/1080/2004 απόφαση του Νομάρχου Αθηνών καθορίσθηκε ότι η απαλλοτριούμενη ιδιοκτησία είναι εκτάσεως 2.581,97 τ.μ.

και β) Στην συνέχεια ο Δήμος με την από 21-2-2005 αίτησή του προσέφυγε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και ζήτησε να προσδιορισθεί η προσωρινή τιμή μονάδος αποζημιώσεως για την απαλλοτριωμένη έκταση . Όντως το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’ αριθ. 1307/2006 απόφασή του καθόρισε την προσωρινή τιμή μονάδος στο ποσόν των 240 ευρώ ανά τ.μ.

Η ως άνω απόφασης δημοσιεύθηκε την 15η Νοεμβρίου 2006 .

 5.- Στο μεταξύ και στο διάστημα της διετίας που ο Δήμος άφησε να παρέλθει αδικαιολόγητα  οι ιδιοκτήτες της απαλλοτριωμένης εκτάσεως Παρασκευή χα Κωνσταντίνου Παγώνα και Πηνελόπη Παγώνα με την από 10 Ιανουαρίου 2007 αίτησή τους προσέφυγαν στο Εφετείο Αθηνών Τμήμα 2ο και ζητούσαν μεταξύ άλλων και τον προσδιορισμό της οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως της υπό απαλλοτρίωσης εκτάσεως .Πράγματι το Εφετείον Αθηνών με την υπ’ αριθ. 471/2008 απόφασή του , καθόρισε οριστικά την τιμήν μονάδος αποζημιώσεως σε επτακόσια πενήντα (750) Ευρώ ανά τ,μ..

6.- Μετά ταύτα και αφού παρήλθε μια διετία περίπου  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίας Παρασκευής με την υπ’ αριθ. 97/13-3-2008 απόφασή του εκτός των άλλων αποφάσισε να παρακαταθέσει ο Δήμος στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσόν των 478.531,20 ευρώ υπέρ των δικαιούχων . Το ποσόν αυτό παρακατατέθηκε στο ως άνω Ταμείο ως τούτο εμφαίνεται από το υπ’ αριθ. 11412/9-4-2008 γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης , του Ταμείου .

7.- Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι υπ’ αριθ. 471/2008 απόφαση του Εφετείου Αθηνών με την οποίαν καθορίσθηκε η οριστική τιμή αποζημιώσεως δημοσιεύθηκε την 30η Ιανουαρίου του 2008 έτους . Σύμφωνα λοιπόν με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 3 του Ν.2889/2001 περί κυρώσεως Κώδικος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων :

                                  << η αναγκαστική απαλλοτρίωσης αίρεται αυτοδικαίως εάν δεν συνετελέσθη μέσα σε ενάμιση έτος από την δημοσίευση της αποφάσεως …>>

Σύμφωνα  λοιπόν με τις ως άνω διατάξεις του Νόμου  και με δεδομένο ότι η υπ’ αριθ 471/2008 απόφαση του Εφετείου Αθηνών δημοσιεύθηκε την 30η Ιανουαρίου του 2008 έτους η λήξης προθεσμίας καταβολής της αποζημιώσεως από τον Δήμο στους δικαιούχους έληγε την 1η Αυγούστου 2009 έτους , δηλαδή ενάμιση έτος από την ημερομηνία δημοσιεύσεως της αποφάσεως .

Και από εδώ και πέρα αρχίζει πλέον να παίζεται ένα βρώμικο παιχνίδι σε βάρος του λαού της Πόλης και ιδιαίτερα των κατοίκων του Τσακού . Επί ενάμιση έτος ο Δήμος ΑΔΡΑΝΕΙ ΠΕΡΙΕΡΓΩΣ και δεν ενδιαφέρεται να παρακαταθέσει το υπόλοιπο ποσό για να συντελεσθεί η απαλλοτρίωσης .

 

                 Β.-     ΕΤΣΙ  ΤΟ  ΞΕΠΟΥΛΗΣΑΝ

 

8.- Έτσι λοιπόν οι ιδιοκτήτες εκμεταλλευόμενοι την ΑΔΙΑΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ και για πολλούς ΠΕΡΙΕΡΓΗ μπορώ να πω αδράνεια της τότε Δημοτικής Αρχής καταθέτουν την από 30 Οκτωβρίου 2009                                                                                                    αιτήσή τους   στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών η οποία και  κοινοποιήθηκε στον Δήμο την  την 4-6-2010 με αριθ. Πρωτ. 14090 / 4-6-2010 και της  οποίας η συζήτηση είχε προσδιορισθεί για τις 23-9-2010.

Η συζήτηση της αιτήσεως αναβλήθηκε και προσδιορίσθηκε   να συζητηθεί  στις 24-2-2011. 

                   Προσέχτε τώρα να δείτε τι μεθοδετικε . Από τις 4 Ιουνίου 2010 είχε κοινοποιηθεί στον Δήμο η αίτηση των ιδιοκτητών της υπό απαλλοτρίωσης   εκτάσεως με την οποίαν βάσει του ισχύοντος Νόμου ζητούσαν να αρθεί αυτοδικαίως η υπό συντέλεση απαλλοτρίωση . Γνώριζε ο τότε Δήμαρχος και η Νομική του Υπηρεσία , ότι στις 23 Σεπτεμβρίου 2010 συζητείτο στο Δικαστήριο η αίτηση των ιδιοκτητών για την αυτοδίκαια άρση της απαλλοτριώσεως με το αιτιολογικό ότι επί ΕΝΑΜΙΣΗ ΕΤΟΣ ο Δήμος δεν αποζημίωσε τους δικαιούχους για να συντελεσθεί η απαλλοτρίωση και να αποκτήσουμε 2.600,00 περίπου τετραγωνικά μέτρα πλατεία . Φθάνει η ημερομηνία συζήτησης και προσέρχεται η Νομική Υπηρεσία του Δήμου στο Δικαστήριο για να υποστηρίξει υποτίθεται τα συμφέροντα του Δήμου.

Πηγαίνουν λοιπόν για την διεξαγωγή της Δίκης για να πουν τι ; <<Ότι δεν έχουμε χρήματα για να καταθέσουμε την αποζημίωση ; Και ως εκ τούτου λόγω ελλείψεως χρημάτων μπορεί το δικαστήριόν σας να άρει την απαλλοτρίωση >>.!!! Τελικά με επέμβαση της  Θείας Πρόνοιας,  προφανώς λόγω ωραρίου η συζήτηση αναβάλλεται και προσδιορίζεται για τις 24Φεβρουαρίου του 2011. Οι <<άνθρωποι>> , όμως δεν παίζονται . Προκειμένου να δικαιολογούνται  στο διηνεκές στις 3 Σεπτεμβρίου του 2010 δηλαδή ΕΙΚΟΣΙ ΗΜΕΡΕΣ (20) προ της συζητήσεως της υποθέσεως στο Δικαστήριο όπως είπαμε είναι η 23 Σεπτεμβρίου του 2010 συγκαλούν την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου με σκοπό να λάβει απόφαση για σύναψη δανείου ποσού 1.370.000,00 ευρώ για την παρακατάθεση του απαιτουμένου ποσού . Όντως η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου με την υπ’ αριθ. 188/2010 απόφασή της εγκρίνει την σύναψη του δανείου ποσού 1.370.000,00 ευρώ και παραπέμπει την απόφασή της για την οριστική έγκριση όπως ο νόμος ορίζει να αποφασίσει περί αυτού το Δημοτικό Συμβούλιο .

9.- Έτσι έχουμε λοιπόν τα εξής πραγματικά περιστατικά

                   Α.- Την υπόθεση να εκδικάζεται στις 23 Σεπτεμβρίου 2010.

                   Β.- Να συγκαλούν την Δημαρχιακή Επιτροπή να μελετήσει την ανάγκη συνάψεως του δανείου , να καταρτίσει τους όρους και να κάνει την σχετική εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 103 παρ.2 περ.ε) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

                   Γ.- Τώρα εάν πραγματικά τους ενδιέφερε να συντελέσουν την απαλλοτρίωση καταθέτοντας το σχετικό ποσό αποζημιώσεως  , έπρεπε με την διαδικασία του κατεπείγοντος λόγω της προτέρας αδράνειάς τους , να συγκαλέσουν το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβουν την σχετική απόφαση για την ανάγκη λήψεως του δανείου και την έγκριση των όρων και να την πάει  χέρι χέρι ο ίδιος ο Γιαννακόπουλος στην Περιφέρεια, ζητώντας την επίσπευση της εγκρίσεως της αποφάσεως . Είναι βέβαιον ότι η Περιφέρεια θα ενέκρινε την σύναψη του δανείου , όπως και αυτό έγινε αργότερα και έτσι στις 23 Σεπτεμβρίου 2010 την ημέρα της εκδικάσεως της υποθέσεως το θέμα θα είχε αποσυρθεί , θα καταβάλλετο το τίμημα , η απαλλοτρίωσης θα είχε συντελεσθεί και η Πόλης μας θα είχε μια πλατεία 2.600 τ.μ.

                      Τελικά τίποτα από όλα αυτά τα απλά δεν έπραξαν . Απλά παρουσιάσθηκαν <<γυμνοί>> κατά την άποψή μου θεωρώ σκοπίμως το γιατί το καταλαβαίνουμε όλοι μας και παρ όλα αυτά τους παρουσιάζετε μια δεύτερη ευκαιρία. Αναβάλλεται η συζήτηση για τις 24-2-2011 .

10.- Συγκαλείται επί τέλους το Δημοτικό Συμβούλιο στις  5 Οκτωβρίου 2010 και με την υπ’ αριθ. 288/2010 απόφασή του , αποφασίζεται η λήψη δανείου ποσού ευρώ 1.370.000,00  εξουσιοδοτεί τον τέως Δήμαρχο (Γιαννακόπουλο) , να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες και μάλιστα να ενεργεί και μεμονωμένα . Πλήρης  ελευθερία κινήσεων . Αν λοιπόν ο ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β. , ήθελε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ να συντελέσει την απαλλοτρίωση και να αποκτήσει η Πόλης μας την Πλατεία θα όφειλε να προβεί στις κάτωθι νόμιμες ενέργειες :

                            Α.-  Όπως προείπα να πάρει την απόφαση και να την πάει ο ίδιος στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και ιδιαίτερα στον αρμόδιο ο οποίος ήταν Γενικός Γραμματέας αυτής να του εξηγήσει την υπόθεσή ενώπιος ενωπίω , άλλωστε τυπικόν ήτο το θέμα   και να του ζητήσει  την νομιμοποίηση της αποφάσεως .

                             Β.- Αντί αυτών τι κάνει . Αποστέλλει ταχυδρομικώς την ως άνω απόφαση , στις 12 Νοεμβρίου 2010 με αριθμό Πρωτοκόλλου του Δήμου 29268/12-11-2010 ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ (37) ΗΜΕΡΕΣ , από την ημέρα που συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο , αντί των ΔΕΚΑ (10) ημερών που ο νόμος ορίζει  . Θα μπορούσε με απλά λόγια μέσα στον μήνα αυτόν που καθυστέρησε να υποβάλλει την απόφαση , εάν πραγματικά ήθελε , να έχει πάρει την απόφαση του Γραμματέα και να έχει παρακαταθέσει τα χρήματα κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο την υπόθεση . Βεβαίως ευθύνη απόλυτη φέρουν για την απαράδεκτη αλλά και παράνομη αυτή καθυστέρηση , πέραν του Γιαννακόπουλου και ο τότε  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και η Νομική Υπηρεσία του Δήμου .                     

Και αυτό διότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 :

, <<1. Οι αποφάσεις των των δημοτικών και κοινοτηκών συμβουλίων …….οι οποίες αφορούν … η) την σύναψη δανείων , αποστέλλονται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας μαζί με αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης και με τα έγγραφα στοιχεία που είναι αναγκαία για την νόμιμη έκδοσή τους ,  μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την συνεδρίαση ..> >

                              Γ.-.- Εν προκειμένω η απόφαση αυτή του Συμβουλίου εστάλη στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας με αριθ. Πρωτ. 29268 του Δήμου την 12-11-2010 . Δηλαδή με δεδομένο ότι η απόφαση ελήφθη την 5-10-2010 , και εστάλη όχι μέχρι της 15-10-2010 , εντός δέκα (10) ημερών ως ο νόμος σαφέστατα ορίζει , αλλά εστάλη παρανόμως με την πάροδο ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (37) ημερών . Υπεύθυνοι για την ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗ  και  ΔΟΛΙΑ  αυτή καθυστέρηση , είναι :

                               α) ο τότε Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου , β) ο τέως δήμαρχος και γ) η Νομική Υπηρεσία του Δήμου , ως αποκλειστικά υπεύθυνη , σύμφωνα με τον κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου , οι οποίοι και παρέβησαν το καθήκον τους και ερωτώ ΓΙΑΤΙ αυτή η καθυστέρηση ; Δεν εγνώριζαν όλοι την επείγουσα ανάγκη ;

                             Δ.- Τέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 παρ. 1 του αυτού ως άνω νόμου , ο Γενικός Γραμματέας :

                    << …ελέγχει την νομιμότητα τους εντός  αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι  (20) ημερών από την περιέλευσή τους και εκδίδει την σχετική πράξη …>>

Έπρεπε λοιπόν ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω Νόμου και  με δεδομένο ότι η ως άνω απόφασης του εστάλη την 12-11-2010 ,  βάλε ένα τριήμερο να περιέλθει στην υπηρεσία του , μέχρι  της 15-11-2010 . Έτσι το αργότερον μέχρι της 5-12-2010 , θα έπρεπε σύμφωνα με τον Νόμο  να έχει εκδώσει την απόφασή του . Η απόφαση αυτή κατά πλήρη παράβαση του νόμου ενεκρίθη από τον Γενικό Γραμματέα  με την υπ’ αριθ. 2750/1575/0803/ 8-3-11 απόφασή του  , δηλαδή από 15-11-2010 που περιήλθε στην υπηρεσία του την ενέκρινε στις 8-3-2011 , με την υπ’ αριθ. 2750/1575/8-3-2011 δηλαδή μετά από περίπου ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΕΙΣ (83) ΗΜΕΡΕΣ , αντί των ΕΙΚΟΣΙ ΗΜΕΡΩΝ,που ο νόμος σαφέστατα ορίζει , δηλαδή  μετά το Δικαστήριο της 24-2-2011 . !!!!

Και πρέπει να σημειωθεί ότι στον Δήμο έφθασε στις 4-4-2011 και έλαβε αριθμό Πρωτ. Του Δήμου 10525/4-4-2011.

Όπως γίνεται αντιληπτό έχουμε σαφεστάτη παράβαση του νόμου από : α) Τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  , β) Τον τέως Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής , γ) Τον τότε Πρόεδρο του Δημ. Συμβουλίου και δ) Την Νομική Υπηρεσία του Δήμου Αγίας Παρασκευής  , τουλάχιστον για μια εισέτι παράβαση των καθηκόντων τους .

 

                  Ε.- Έχομεν λοιπόν το εξής παράδοξο .

 

             Α) Ο τέως Δήμαρχος ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β. να γνωρίζει ότι στις 24-2-2011 συζητείται η άρση της απαλλοτριώσεως από Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών . Από της 12-11-2010 , να έχει στείλει την απόφαση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την απόλυτα τυπική έγκρισή της , προκειμένου μετά ταύτα να προβεί στην παρακατάθεση του ποσού για την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ της πλατείας . Παρ όλα αυτά και ΑΔΡΑΝΗΣΕ και ΑΔΙΑΦΟΡΗΣΕ τουλάχιστον ΠΕΡΙΕΡΓΩΣ .

             Β.- Η Νομική Υπηρεσία του Δήμου Αγίας Παρασκευής εγνώριζε τουλάχιστον από τις 23-9-2010 ότι στο ως άνω Δικαστήριο θα εσυζητήτο η άρση της απαλλοτρίωσης στις 24-2-11.

                Γ.- Και πράγματι παρέστη η κ. Λουμάκη στην συζήτηση της αιτήσεως , την 24-2-11 με την γνωστή καταστρεπτική για τον Δήμο και τους δημότες  μας  υπ’ αριθ. 14258/24-2-2011 Απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου Αθηνών, δια της οποίας ο Δικαστής απεφάνθη ότι :

                         <<. ΔΙΑ  ΤΑΥΤΑ   Δέχεται την προσφυγή  …… βεβαιώνει ότι η επίδικη απαλλοτρίωση έχει αρθεί αυτοδικαίως …>>

              Μάλιστα η εκπρόσωπος του Δήμου στο Δικαστήριο κ. Λουμάκη ως εμφαίνεται από την ως άνω απόφαση   επί λέξει το μόνο που κατέθεσε ήταν τα εξής:

                          <<……Το ανωτέρω δάνειο δεν έχει ακόμη εκταμιευθεί διότι αναμένεται η απόφαση του γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας για την νομιμότητα της ανωτέρω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής …>>        

Θεωρώ εν κατακλείδι ότι δεν υπάρχει ουδείς εξ υμών που να μην  έχει αντιληφθεί τι έχει <<Παίξει>> με την υπόθεση αυτή . Είναι βέβαιον ότι αν δεν υπήρχε η οικοδομική αυτή κρίση επακόλουθο της χρεοκοπίας της Χώρας μας , ήδη στην θέση της παρ’ ολίγον πλατείας που εξ αιτίας της ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΕΡΓΗΣ, μέχρι και ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΟΥΣ (για εμένα ΟΧΙ )πολιτικής του τέως Δημάρχου ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Βασ. , δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί , θα είχαν αναγερθεί κτίσματα συνολικού εμβαδού 2.600 τ.μ. , τα οποία και βέβαια θα είχαν μπετοποιήσει  τα όνειρα των συμπολιτών μας . Και βέβαια ο τέως Δήμαρχος σαμποτάρισε το έργο αυτό της δημιουργίας δηλαδή πεζοδρόμου και πλατείας ή χώρο πρασίνου εκτάσεως 2.600 τ.μ.που θα γινόταν στην συνοικία που μεγάλωσε και που θα έπρεπε να έχει ιδιαίτερες ευαισθησίες . Προφανώς οι ευαισθησίες του, να είναι άλλες .

                          Κλείνοντας για να αντιληφθείτε μέχρι που μπορεί να φθάσει η κοροϊδία και η εξαπάτηση σας , προκειμένου ο αποτυχημένος αυτός σε όλα τέως Δήμαρχος , ο οποίος σημειωτέον τον Δεκέμβριο του 2013 δικάζεται :

Α) ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ , λόγω του ότι σε συνέργεια με κάποιον <<ειδικό σύμβουλο>> που προσέλαβε στον Δήμο ονόματι ΚΑΠΕΤΑΝΙΑ Βασίλειο , από κοινού πλαστογράφησαν Τεχνικά Δελτία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους 1.000.000,00ευρώ κ.λ.π. 

Β) ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ  μετά του ΚΡΗΤΙΚΙΔΗ Κων-νου διότι <<…Ενώ ήταν υπάλληλοι κατά τη έννοια του Νόμου με πρόθεση παρέβησαν τα καθήκοντα της υπηρεσίας τους , με σκοπό να προσπορίσουν σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος …>> και

Γ) Έπονται και άλλες διώξεις του . Σημειώνω εδώ ότι αν καταδικασθεί έστω και μια ημέρα , τίθεται αυτομάτως σε ΑΡΓΙΑ μέχρι εκδόσεως ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ Δικαστικής Αποφάσεως , εάν δε η απόφαση είναι καταδικαστική  ΕΚΠΙΠΤΕΙ του Αξιώματος .

 

Κλείνοντας και πρός ενημέρωσή σας σας γνωρίζω ότι προ μηνός περίπου πήρα ένα τηλεφώνημα από ένα μέλος του Συλλόγου Τσακού που με ενημέρωνε ότι την 3η Απριλίου θα γινόταν στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Τσακού συνάντηση για το γνωστό θέμα . Πράγματι επήγα όπου παρόντες από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ο υποφαινόμενος , και οι κ.κ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης , ΓΚΙΖΙΩΤΗΣ Ανδρέας ΚΡΗΤΙΚΙΔΗΣ Κων-νος και ο κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Φώτης . Σε ερώτησή μου εάν εκλήθη ο Δήμαρχος μου απήντησε ο εκ των <<υπηκόων- παπαγάλων >> του τέως δημάρχου και Πρόεδρος του Συλλόγου κ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ Βασίλειος , ότι ενημέρωσα τον Δήμαρχο εχθές και ήταν λάθος μου . Εξέφρασα την αντίρρησή μου και την διαφωνία μου αυτή , διότι θεωρούσα ότι ο πλέον κατάλληλος να μας ενημερώσει για το θέμα αυτό ήταν ο Δήμαρχος . Στην συνέχεια επιχείρησα να τους ενημερώσω για ποιούς λόγους δεν έγινε η απαλλοτρίωση  μου απαγόρευσαν την  ενημέρωση , μάλιστα η κ. Κουτσουρά πρώην δημοτικός σύμβουλος του Γιαννακόπουλου , με ύφος δεν ξέρω πόσων καρδιναλίων , μου απηγόρευσε την ενημέρωση , λέγοντάς μου  ότι τους ενδιαφέρει το τι έγινε , αλλά το τι θα γίνει από εδώ και πέρα . Βλέπετε τα <<Βασιλάκια >> δεν ήθελαν να μάθει ο κόσμος την κοροϊδία που του είχαν στήσει . Δεν μίλησα συγκρατήθηκα διότι ήθελα να μάθω μέχρι που θα φθάσει η αναισχυντία τους .

Σε κάποια στιγμή μια εκ των <<Βασιλάκιων παπαγάλων>> αν δεν κάνω λάθος ονόματι ΜΑΣΤΡΑΠΟΣΤΟΛΗ , κρατώντας ένα ταγάρι με χαρτιά , πρώην υπάλληλος της Πολεοδομίας , η οποία έχει αναλάβει να ρίχνει προπέτασμα καπνού , δήλωσε ότι η απαλλοτρίωση μπορεί να γίνει και τα χρήματα θα τα πληρώσει το Πράσινο Ταμείο ή τα ΠΡΑΣΝΑ ΑΛΟΓΑ συμπλήρωσα  και εζήτησε να γίνει επαναυποβολή της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως . Εδώ επενέβη ο κ.Σαββίδης ο οποίος είπε ότι ο Δήμαρχος έχει καταθέσει αναίρεση κατά της Αποφάσεως , αλλά δεν έχει ζητήσει αναστολή εκτέλεσης αυτής .

 

Στο σημείο αυτό για να μην εκραγώ αποφάσισα ότι έπρεπε να αποχωρήσω ευγενικά σεβόμενος απλά τον χώρο του Σχολείου , που με φιλοξενούσε πράγμα που έγινε. Σκέπτομαι αν υπάρχει Δικαστής που θα κάνει δεκτή την αναίρεση του Δήμου για δεύτερη φορά και που μέχρι τώρα έχουν περάσει ΤΡΙΑΝΤΑ (30) περίπου χρόνια που έχει δεσμευθεί μια ιδιοκτησία έχοντας στερήσει από τους ιδιοκτήτες του όλα αυτά τα χρόνια τα όποια κέρδη .

Σημειώνω εδώ ότι ήδη ο Δήμος έχει καταβάλει το ποσόν των 478.531,20 ευρώ στους ιδιοκτήτες όπως παραπάνω σας εγνώρισα . Το ποσόν αυτό όπως κατέθεσε σε ανάλογη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο νυν Δήμαρχος ΖΟΡΜΠΑΣ Βασ. τα εζήτησε πίσω από τον δικηγόρο των ιδιοκτητών , ο οποίος του  απήντησε ότι όχι μόνο δεν δίδει τα χρήματα πίσω , αλλά θα καταθέσει και αγωγή να ζητά για τα τριάντα χρόνια της δέσμευσης της ιδιοκτησίας διαφυγόντα κέρδη , η οποία αγωγή πιθανολογείται ότι θα ευδοκιμήσει . Φαντάζεσθε λοιπόν την την ολική καταστροφή που θα έχει υποστεί ο Δήμος , από την μια να χάνει την Πλατεία και από την άλλη να έχει χάσει μέχρι στιγμής το ως άνω ποσόν των 478.531,20 ευρώ με μεγάλες πιθανότητες στο προσεχές μέλλον να χάσει και κάποια εκατομμύρια άλλα ευρώ που θα επιδικασθούν σε βάρος του .

Τώρα επειδή κάποιοι δικαιολογημένα θα αναφερθούν και στις ευθύνες του νυν Δημάρχου ΖΟΡΜΠΑ Βασιλείου , διότι την ημέρα της συζητήσεως 24-2-2011 της αιτήσεως των ιδιοκτητών , ήταν από 1-1-2011 Δήμαρχος , κατά την γνώμη μου η ευθύνη βαρύνει καίρια και αυτόν , διότι αν ήθελε θα μπορούσε να έχει έλθει σε συμβιβασμό με τους ιδιοκτήτες , με δεδομένο ότι ήδη είχε την έγκριση της συνάψεως του δανείου . Κατά την προσωπική μου άποψη άφησε τα πράγματα να εξελιχθούν από μόνα τους διότι είχε στον μυαλό του , να συνάψει  δάνειο για την ανέγερση του Δημαρχιακού Μεγάρου , κατανοώντας ότι ίσως δεν θα του ενέκριναν την σύναψη νέου δανείου αποφάσισε να θυσιάσει σαν σύγχρονη Ιφιγένεια την Πλατεία . Θεωρώ ότι ήταν μια σκέψη ανθρώπου συγκρατημένου με την νοοτροπία του δημοσίου υπαλλήλου , χωρίς να έχει οράματα και ενέργειες που απαιτούνται να έχεις κάποιος ηγέτης , όπου και αυτός ηγείται .

                      Περιμένω κάποιον από όλους που αναφέρω να με διαψεύσει , θα χαρώ ειλικρινά .

Όμως κλείνοντας θα σας εξομολογηθώ ότι :

                      1.- Στις 10 Απριλίου ημέρα συνεδριάσεως του Δημοτικού μας Συμβουλίου εκτός ημερησίας διατάξεως ο Δήμαρχος έφερε θέμα να εντάξουμε την αποπληρωμή της απαλλοτριώσεως από το Πράσινο Ταμείο . Τους είπα ότι δεν το ψηφίζω διότι θεωρώ ότι εμπαίζουν τους συμπολίτες μας . Δεν είναι δυνατόν το Πράσινο ταμείο να πληρώσει ανύπαρκτη πλέον απαλλοτρίωση χώρου . Και αυτό διότι διότι η απαλλοτρίωση του ΟΤ 118 ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΛΕΟΝ . Έχει αρθεί : α) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2882/2001 περί του Κώδικα Αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων και β) σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 14258/2011 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών . Άρα λοιπόν καμία απαλλοτρίωση του ΟΤ 118 δεν ισχύει πλέον και ο χώρος αυτός από χώρος πρασίνου , έχει μετατραπεί πλέον σε Οικοδομικό Τετράγωνο . Έτσι το Πράσινο ταμείο δεν μπορεί να καταβάλλει χρήματα για ανύπαρκτη πλέον απαλλοτρίωση , απλά όλα αυτά είναι ένας εμπαιγμός σε βάρος των συμπολιτών μου στον οποίον αρνούμαι την συνενοχήν και

                         2.-  Ειλικρινά σας εξομολογούμαι ότι  αυτή η κατάσταση με έχει ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ ΠΛΗΡΩΣ . Θεωρώ αδιανόητο το γεγονός ότι ΟΛΟΙ σχεδόν ΣΙΩΠΟΥΝ , όλοι προσποιούνται τον αδαή και τον ανήξερο , ενώ σχεδόν όλοι τους και γνωρίζουν αλλά και πιθανόν εν τη αφελεία τους οι περισσότεροι να έχουν συμμετοχή στην παραπλάνηση και την συγκάλυψη  .  ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ δε , αν πραγματικά αξίζει τον κόπο να επιμένω . Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό;  Διότι όπου κοιτάξεις πλέον γύρω σου υπάρχει μόνο ΔΙΑΦΘΟΡΑ , ΠΡΟΔΟΣΙΑ , ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ και ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ

 

                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Γ  ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ