Υπεύθυνη τοποθέτηση από τον αθλητικό οργανισμό “ΠΑΟΔΑΠ” για το κλείσιμο των γυμναστήριων

Μετά τον καταιγισμό των δημοσιευμάτων (επιστολών-ανακοινώσεων παρατάξεων κ.α.) με θέμα την λειτουργία των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του ΠΑΟΔΑΠ, η Διοίκηση του Οργανισμού επιθυμούσα να ενημερώσει τους δημότες υπεύθυνα, με πραγματικά ( και όχι παραποιημένα η αναληθή) στοιχεία, ανακοινώνει τα εξής:
1. Η Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητος Αγωνιστικών Χώρων και Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Ενότητος του Βορείου Τομέως Αθηνών της Περιφερείας Αττικής, περιήλθε όλες τις εγκαταστάσεις των Δήμων του Τομέως αρμοδιότητός της. Στον Δήμο Αγίας Παρασκευής ήλθε, κατά πρώτον, στις 12 Οκτωβρίου 2012 για επιθεώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων. Κατά την επιθεώρηση αυτή, η Επιτροπή ζήτησε τον φάκελλο με τις οικοδομικές άδειες, τις βεβαιώσεις στατικής επάρκειας και τις μελέτες ενεργητικής πυρασφαλείας. Όπως ίσως δεν είναι γνωστό, οι περισσότερες Αθλητικές Εγκαταστάσειςήταν αυθαίρετες κατασκευές, χωρίς ποτέ να έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια. Τονίζεται ότι για να εκπονηθεί και να εγκριθεί μελέτη πυρασφαλείας, προαπαιτούμενο είναι να υπάρχει άδεια οικοδομής. Πέραν αυτών , οι Επιτροπή απαίτησε και την αποκατάσταση μίας σειράς άλλων ελλείψεων και διορθώσεων, οι οποίες αφορούσαν στον εξοπλισμό των ιατρείων, των εγκαταστάσεων καθώς και την κατασκευή μέτρων προστασίας αστυνομικού χαρακτήρος.
2. Η Διοίκηση του Οργανισμού, σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, σύμφωνα και με τον πρόσφατο νόμο «Περί Αυθαιρέτων», νομιμοποίησε όλες τις αυθαίρετες κατασκευές, εξέδωσε βεβαιώσεις στατικής επάρκειας και εκπόνησε μελέτη ενεργητικής πυρασφαλείας τόσο για τις εγκαταστάσεις της οδού Νότου, όσο και για του Κοντοπεύκου (για το οποίο υπήρχε οικοδομική άδεια). Τις ενέργειές της αυτές τις περάτωσε έως τις 11 Δεκεμβρίου 2012. Ήδη από 27 Νοεμβρίου του 2011, είχε υποβάλει την μελέτη πυρασφαλείας για έγκριση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έγκριση υποχρεωτική και απαραίτητη για την εφαρμογή της μελέτης. Η σχετική έγκριση παρελήφθη από τον Οργανισμό στις 12 Φεβρουαρίου 2013. Στο διάστημα από 12 Οκτωβρίου έως 11 Δεκεμβρίου 2012, η Διοίκηση προέβη και στην υλοποίηση των παρατηρήσεων της Επιτροπής για τα μέτρα αστυνομικής προστασίας καθώς και στην συμπλήρωση του ιατρικού εξοπλισμού.
3. Στις 13 Φεβρουαρίου 2013, η Επιτροπή επανέλεγξε τις εγκαταστάσεις, σημείωσε νέες παρατηρήσει για τον εξοπλισμό των ιατρείων και φυσικά την έλλειψη ενεργητικής πυρασφαλείας (νέες σωληνώσεις, επιπλέον πυροσβεστικές φωλεές), σύμφωνη με την μελέτη. Είναι αυτονόητο ότι η ενεργητική πυρασφάλεια δεν θα μπορούσε να έχει πραγματοποιηθεί, αφού μόλις την προηγουμένη ημέρα είχε παραληφθεί, από την Πυροσβεστική, η έγκριση της μελέτης της. Να σημειωθεί ότι η Επιτροπή απέδωσε εύσημα στην Διοίκηση του ΠΑΟΔΑΠ για την ταχύτητα για την οποία εξέδωσε τις οικοδομικές άδειες και για την πληρότητα και αρτιότητα των μελετών που εκπονήθηκαν.
4. Αμέσως μετά την τελευταία επιθεώρηση της Επιτροπής, η Διοίκηση του ΠΑΟΔΑΠ, υπέβαλε αίτημα στην Οικονομική και στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για την μερίμνη τους εφαρμογή της μελέτης πυρασφαλείας και την αποκατάσταση των νέων παρατηρήσεων της Επιτροπής. Έγινε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου και δέσμευση πιστώσεων, ψηφίσθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη συνέχεια εγκρίθηκαν οι σχετικές εργασίες από την Οικονομική Επιτροπή και δημοσιεύθηκε η προκήρυξη ενδιαφέροντος. Οι ενέργειες αυτές, έγιναν εντός των χρονικών ορίων και με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το νόμο, χωρίς ασύγγνωστες καθυστερήσεις. Ήδη εντός των ημερών υπογράφεται η ανάθεση της εργολαβίας και αμέσως θα υποβληθεί αίτηση θεραπείας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
5. Λόγω του θλιβερού γεγονότος που συνέβη με τον θάνατο του παιδιού στον Δήμο Ηλιουπόλεως, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση εξέδωσε εσπευσμένως (και δικαίως) έγγραφο με το οποίο κοινοποιεί ότι δεν δίδει άδεια λειτουργίας στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις των Δήμων, οι οποίοι δεν έχουν αναφέρει πέρας εργασιών και δεν έχουν υποβάλει αίτηση θεραπείας για να επανελεγχθούν από την Επιτροπή. Μεταξύ αυτών και για τον δικό μας. Ληφθεί υπ΄όψιν ότι άδειες δεν δόθηκαν και για δεκάδες εγκαταστάσεις πολλών άλλων Δήμων.
6. Η Διοίκηση του Οργανισμού, λαμβάνουσα υπ΄όψιν ότι οι ελλείψεις είναι επουσιώδεις και ότι τα μέτρα παθητικής πυρασφάλειας καθώς και οι πυροσβεστήρες και τα λοιπά συστήματα πυροσβέσεως, είναι επαρκέστατα και προκειμένου όπως μη διαταραχθούν τα αγωνιστικά προγράμματα των αθλητικών συλλόγων, έφερε το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού εντός της Μεγάλης Εβδομάδος για να ελαχιστοποιήσει τα προβλήματα των συλλόγων , αφού οι αγωνιστικές τους υποχρεώσεις είχαν σταματήσει. Η εισήγηση της Διοικήσεως ψηφίσθηκε ομοφώνως και χωρίς ουδεμία ένσταση.
Πέραν όμως του ιστορικού της υποθέσεως, να ληφθούν υπ΄όψιν και τα εξής:
1. Το θέμα της ελεύσεως της Επιτροπής, οι παρατηρήσεις της και οι ενέργειες της Διοικήσεως για την αποκατάσταση, είχαν γίνει γνωστά τόσο στο Δ.Σ. του Οργανισμού όσο και στο Δημοτικό Συμβούλιο εγκαίρως και κατ΄επανάληψη.
2. Επίσης είχαν γίνει γνωστά και στους Αθλητικούς Συλλόγους Από τους Συλλόγους Γ.Σ.Α.Π., Κ.Α.Π. και Α.Ο.Α.Π.., περί το τέλος του έτους 2012, η Διοίκηση του Οργανισμού ζήτησε να συνεισφέρουν στην αποκατάσταση ελλείψεων των ιατρείων και μέτρων αστυνομικής προστασίας. Από αυτούς ο Κ.Α.Π. και ο Α.Ο.Α.Π. ανταποκρίθηκαν και για το λόγο αυτό η Διοίκηση επιθυμεί να τους ευχαριστήσει και δημοσίως.
3. Να σημειωθεί ότι , όπως προκύπτει από το αρχείο μας, και στο παρελθόν, επί άλλων Διοικήσεων, είχαν γίνει από άλλες παρόμοιες επιτροπές παρατηρήσεις για μέτρα πυρασφαλείας και άλλα θέματα, οι οποίες ποτέ δεν αποκαταστάθηκαν λόγω διαφορετικής χαλαρότερης νομοθεσίας και μη επανελέγχου.
Από τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι η Διοίκηση του Οργανισμού και ο Δήμος, με υπευθυνότητα και με την πλέον δυνατή ταχύτητα, προέβησαν σε ενέργειες οι οποίες θα αποκαταστήσουν πλήρως την ομαλή και απολύτως ασφαλή λειτουργία των Αθλητικών του Εγκαταστάσεων. Ενέργειες οι οποίες θα έπρεπε να έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας τουλάχιστον, γεγονός το οποίο δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται.
Για όλα τα ανωτέρω οι «κραυγές» των , με διαφόρους τρόπους και διαφόρους λόγους, οψίμως ενδιαφερομένων για την ασφάλεια των αθλουμένων και την λειτουργία ορισμένων αθλητικών συλλόγων, αφήνουν την Διοίκηση παγερά αδιάφορη. Τους καλούμε δε να μην προσπαθούν με παραποίηση της πραγματικότητος, με συκοφαντίες, με ειρωνίες και κατευθυνόμενα δημοσιεύματα να παραπλανήσουν τους δημότες της πόλεως γιατί ματαιοπονούν.
Από το Γραφείο Προέδρου Δ.Σ. ΠΑΟΔΑΠ