Το κοινωνικό Ανταλλακτήριο ρούχων σε νέα διεύθυνση

Το Κοινωνικό Ανταλλακτήριο Ρούχων του Δήμου Αγίας Παρασκευής μεταφέρθηκε και πλέον στεγάζεται στο κτίριο των Δημοτικών Ιατρείων, επί της οδού Χειμάρας 22 .
Ημέρες και ώρες λειτουργίας :
Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, από τις 10.00 π. μ. έως τις 12.00 π. μ.
Πληροφορίες:
Τηλ. 213 2004 578 (κα.Λίβυα Κανέλλου και κα. Γεωργία Ξενούλη)