Υποτροφίες σε αποφοίτους Δημόσιων Δημοτικών και Γυμνασίων της Αγίας Παρασκευής στο Deree College και στο Pierce College

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, μέσω του Τμήματος Κοινωνικής Υπηρεσίας & Αλληλεγγύης, επί σειρά ετών συνεργάζεται με το Αμερικάνικο Κολλέγιο το οποίο εδρεύει στο Δήμο μας και διαθέτουν υποτροφίες σε μαθητές που έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στα Δημόσια Γυμνάσια και Λύκεια της πόλης μας.
Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής πρόκειται να δοθούν τρεις υποτροφίες σε αποφοίτους Δημόσιων Λυκείων της Αγίας Παρασκευής οι οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν στο Deree College και δύο υποτροφίες σε αποφοίτους Δημόσιων Δημοτικών και Γυμνασίων της Αγίας Παρασκευής οι οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν στο Pierce College.

 

Οι υποψήφιοι σπουδαστές θα πρέπει:
Να είναι κάτοικοι Αγίας Παρασκευής
Να έχουν άριστες επιδόσεις στα μαθήματα
Να έχουν αποδεικτικό καλής γνώσης Αγγλικής Γλώσσας
Για την επιλογή των υποψηφίων εκτός των ανωτέρω, θα ληφθούν υπ΄όψιν οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.
Η υποβολή αιτήσεων και κατάθεση των δικαιολογητικών που θα βεβαιώνουν τις παραπάνω προϋποθέσεις θα γίνεται στο Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας & Αλληλεγγύης του Δήμου μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας & Αλληλεγγύης.
Διεύθυνση: Μεσογείων 415-417, Αγία Παρασκευή
Τηλ. 2132004578 κα. Κανέλλου.