Απόφαση και ψήφισμα 23ης έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Κατά τη διάρκεια της 23ης Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής, στις 12-07-2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 21.00 με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων – προβλημάτων που έχουν προκύψει στους ΟΤΑ», ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία η εισήγηση του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής κ. Βασίλη Ζορμπά η οποία, σύμφωνα και με την σχετική απόφαση της ΚΕΔΕ, προβλέπει την αναστολή λειτουργίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής από την Δευτέρα 15 έως και την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2013, με εξαίρεση τις κοινωνικές υπηρεσίες ,την πολιτική προστασία και τις υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου.
Την Τρίτη 16 Ιουλίου 2013 ο Δήμος μας θα συμμετάσχει στην γενική απεργία της ΑΔΕΔΥ και της ΓΣΕΕ. Ο Δήμαρχος κάλεσε όλους τους εργαζόμενους να λάβουν μέρος στην απεργία.
Ψηφίστηκε επίσης κατά πλειοψηφία το παρακάτω ψήφισμα:

ΨΗΦΙΣΜΑ 23ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής δηλώνει κατηγορηματικά την αντίθεσή του στις απολύσεις και στη διαθεσιμότητα των εργαζομένων στους Δήμους ,όπως αυτά προβλέπονται στο υπό ψήφιση πολυνομοσχέδιο και ειδικότερα στην υπαγωγή σε καθεστώς διαθεσιμότητας των σχολικών φυλάκων και των εργαζομένων στην Δημοτική Αστυνομία.
Εκφράζει επίσης την έντονη ανησυχία του για τις δυσμενείς επιπτώσεις που θα επιφέρουν στη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οδηγώντας σε υπολειτουργία ή ακόμα και σε αναστολή λειτουργίας ζωτικές δημοτικές υπηρεσίες και δομές που μέχρι σήμερα επιτελούσαν σημαντικό κοινωνικό έργο και συνεισέφεραν καθοριστικά στην ποιότητα ζωής της τοπικής κοινωνίας και στην εξυπηρέτηση των πολιτών.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του Κράτους, παρόλα αυτά καλείται για άλλη μια φορά να σηκώσει το βάρος της εξυγίανσης του Δημοσίου Τομέα.

Με τις συνεχείς περικοπές επιχορηγήσεων και εσόδων καθώς και με τη δραστική μείωση προσωπικού , έχει μέχρι σήμερα συμβάλλει δυσανάλογα στον εξορθολογισμό του Κράτους, καταβάλλοντας πολλαπλάσια μεγαλύτερο τίμημα από κάθε άλλο τομέα της Δημόσιας Διοίκησης.

Οι Δήμοι εξακολουθούν να αποτελούν τη βασική «δεξαμενή» για τις απολύσεις και τη διαθεσιμότητα. Η αυτοτέλεια τους διακυβεύεται και υποβαθμίζονται- όταν δεν καταργούνται- βασικές υπηρεσίες και αρμοδιότητές τους.

Η οποιαδήποτε περαιτέρω απομείωση του προσωπικού των Δήμων θα οδηγήσει σε έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, με αποτέλεσμα να μην εξυπηρετούνται πλέον στοιχειώδεις ανάγκες των πολιτών. Ως εκ τούτου, τα νέα μέτρα της Κυβέρνησης πλήττουν την εύρυθμη λειτουργία και υποβαθμίζουν το ρόλο και τη συνεισφορά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης απέναντι στους πολίτες.

Στο Δήμο Αγίας Παρασκευής δεν υπάρχει πλεονάζον προσωπικό.
Αντίθετα, υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις λόγω των συνταξιοδοτήσεων, της υπαγωγής υπαλλήλων σε καθεστώς διαθεσιμότητας και του παγώματος των προσλήψεων.

Όλοι οι εργαζόμενοι στον Δήμο και στα Νομικά του Πρόσωπα, είναι αναγκαίοι για την υλοποίηση του κοινωνικού και αναπτυξιακού του έργου.

Δυσβάσταχτο είναι όμως και το κοινωνικό κόστος αυτών των αποφάσεων.

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς τους εργαζόμενους που πλήττονται και προς τις οικογένειές τους.
Ζητούμε να αποσυρθούν οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου που αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Ζητούμε να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και να μην ανασταλούν ζωτικές λειτουργίες των Δήμων.
Ζητούμε την άμεση χρηματοδότηση των Δήμων μέσω κρατικών χρηματοδοτήσεων (ΚΑΠ,ΣΑΤΑ Σχολείων, ΣΑΤΑ Έργων).
Ζητούμε την άμεση διεξαγωγή ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού σχεδιασμού για την πραγματική εξυγίανση της Δημόσιας Διοίκησης.