“Αυτή είναι η αλήθεια για την Αγ. Ιωάννου” του Κώστα Κουβόπουλου

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ                                                                        Αγία Παρασκευή    17-07-2013

«ΚΩΣΤΑΣ  ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ –ΝΕΑ  ΕΠΟΧΗ

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ  ΝΕΑ  ΠΟΛΗ>

 

 

.

.ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ

 

Συμπολίτισσες – Συμπολίτες

 

Επειδή γύρω από την υπόθεση αυτήν έχουν γίνει πολλά , έχουν γραφεί και ακουστεί περισσότερα , εκ των οποίων μάλιστα η πλειονότης αυτών δεν απηχεί την πραγματικότητα και με αφορμή την Πειθαρχική δίωξη που ασκήθηκε σε Δημοτικούς Συμβούλους της περιόδου 2006-2010 διότι εψήφισαν ανύπαρκτες εργασίες , εκ των πραγμάτων και προς αποκατάσταση της αλήθειας και με δεδομένο ότι εγώ ήμουν αυτός που αποκάλυψε τις παράνομες ενέργειες των εμπλεκομένων , σας ιστορώ τα κάτωθι :           

  Στις 26 Ιουνίου 2009 υπεγράφη η υπ’ αριθ. Πρωτ. 16865/26-6-2009 Εργολαβική Σύμβαση μεταξύ της Αναδόχου Εταιρείας και του κατηγορουμένου πλέον για παράβαση καθήκοντος , τέως Δημάρχου ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Βασίλειου για την <<ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ>>.

Ας δούμε λοιπόν μαζί (Χωρίς τους ΜΑΖΙ) το στόρι της υποθέσεως αυτής και πως οι <<Διόσκουροι>> ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β. και ΚΡΗΤΙΚΙΔΗΣ Κ, κατηγορούμενοι πλέον και οι δυο πακέτο από την Δικαιοσύνη για ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ , διότι όπως αναφέρει το κατηγορητήριο :

<<…Παρέβησαν τα καθήκοντά της υπηρεσίας τους με σκοπό να προσπορίσουν σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος …>>.

Η Δίκη είχε προσδιορισθεί για την 26η Οκτωβρίου 2012 ανεβλήθη όμως λόγω παρελεύσεως του ωραρίου και προσδιορίσθηκε αν δεν κάνω λάθος την 5η Δεκεμβρίου 2013 .

                 Και αρχίζουμε

 

1) Κατ’ αρχήν μελέτη για την εκτέλεση του ως ΆΝΩ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΉΘΗΚΕ δεν ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ . Η Μελέτη η οποία παραποιήθηκε  , ως προς τον τίτλο της φέρει τον τίτλο <<Αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης (ανάπλασης) Αγίου Ιωάννου >> .Προς επιβεβαίωση αυτών επικαλούμαι  την υπ’ αριθ. 276/2008 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,στην οποίαν ενώ στην περίληψη αυτής (Θέμα) αναγράφει επί λέξει τα εξής :

 

<<…Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου <Ανάπλαση και ανάδειξη ιστορικού Κέντρου της Πόλης κα ΣΑΥ- ΦΑΥ…>>

 

 Στο δε ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ αυτής αναγράφει μεταξύ άλλων και τα εξής :

<<… Εγκρίνει το σύνολο της μελέτης του  έργου  <Αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης (ανάπλασης)Αγίου Ιωάννου…>>

 

Όπως γίνεται αντιληπτό ήταν σαφέστατη η πρόθεσής τους να παραπλανήσουν το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι μόνο . Διότι ο τίτλος ήταν σωστός , όμως το αποφασιστικό της Απόφασης , δεν αναφερόταν  στο θέμα που είχε εισαχθεί στο Σώμα για ψήφιση . Άρα εκ των πραγμάτων έχουμε μιά απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΚΥΡΗ , με δεδομένο ότι άλλο ζητούσε και άλλο ψηφίσθηκε .

2) Στην αυτή ως άνω εργολαβική σύμβαση στο άρθρο 1 και στην παρ. Β αναγράφει εκτός των άλλων και επί λέξει τα εξής :

<<…Την υπ’ αριθ. 276/08 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποίαν εγκρίθηκε η μελέτη του έργου με τίτλο <ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ > καθώς και η διάθεση ποσού 900.000,00ευρώ από πιστώσεις του προγράμματος <ΘΗΣΕΑΣ> και ποσού 3.580.000,00 ευρώ από προγραμματική σύμβαση με τον υπουργείο  ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Για την κατασκευή του υπ’ όψη έργου…>>

Επί των ανωτέρω Σας πληροφορώ ότι όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που ευρίσκονται στην δικογραφία και βέβαια στην κατοχήν μου αποδεικνύουν ότι για μια ακόμη φορά ,  ΠΑΡΑΠΛΑΝΟΥΝ το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι μόνο , διότι  :

α) ΟΥΔΕΜΙΑ πίστωσης ύψους 900.000,00 ευρώ υφίσταται για το έργο αυτό από το πρόγραμμα ,< ΘΗΣΕΑΣ>

β) ΟΥΔΕΜΙΑ Προγραμματική Σύμβαση έχει υπογραφεί ύψους 3.580.000,00 ευρώ έχει υπογραφεί μεταξύ Δήμου Αγίας Παρασκευής και ΥΠΕΧΩΔΕ και αυτό διότι :

γ) Μόλις πληροφορήθηκα  τα ανωτέρω περί υπάρξεως δηλαδή  προγραμματικής συμβάσεως , αποστέλλω στο ως άνω Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ το από 10-1-2010 έγγραφό μου και εκτός των άλλων ζητώ να πληροφορηθώ αν όντως έχει υπογραφή η ως άνω προγραμματική σύμβαση . Η απάντηση μου έρχεται με το υπ’ αριθ Πρωτ. 2573/21-1-2010 έγγραφο του Υπουργείου που εκτός των άλλων μου γνωρίζει ότι :

<<…Η Υπηρεσία μας δεν έχει ποτέ συνάψει για λογαριασμό του ΥΠΕΧΩΔΕ Προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμο Αγίας Παρασκευής  για την χρηματοδότηση του παραπάνω έργου…>>.

Παρατηρούμε λοιπόν , ότι , οι κατηγορούμενοι πλέον και ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β. Και ΚΡΗΤΙΚΙΔΗΣ Κ.  Οι οποίοι σύμφωνα με το κατηγορητήριο (Το αναφέρω για μια ακόμη φορά ) :

                      <<… ΠΑΡΕΒΗΣΑΝ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΠΡΟΣΠΟΡΙΣΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΟΝ ΠΑΠΑΡΑΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΟΦΕΛΟΣ …>> .

                         Χωρίς λοιπόν να υπάρχει μελέτη για την εκτέλεση του έργου , αλλά και χωρίς ευρώ στα ταμεία του Δήμου , δημοπράτησαν ένα ανύπαρκτο έργο  , αφού πρώτα ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΑΝ  για μια ακόμη φορά , ενσυνείδητα και το Δημοτικό Συμβούλιο και την Ανάδοχο Εταιρεία αλλά και όλες ανεξαιρέτως τις συναρμόδιες υπηρεσίες , σχετικές με την υλοποίηση του έργου .

               Γ) Με αυτές τις κάλπικες προϋποθέσεις , άρχισε στις αρχές του μηνός Ιουλίου  του 2009 έτους ,  η κατασκευή του πλέον εμπορικού δρόμου της Πόλης μας της οδού Αγίου Ιωάννου.

Και ενώ είχαν αρχίσει να εκτελούνται οι προβλεπόμενες από την ανύπαρκτη στην ουσία  μελέτη , εργασίες της ανάπλασης της οδού , φθάνει στον Δήμο Αγίας Παρασκευής η από 14 Δεκεμβρίου 2009 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ Ιωάννη , ο οποίος σημειωτέον διατηρεί λατομείο στην Λέσβο και με τον οποίον είχαν διαπραγματευθεί την αγορά του <<Ιγνιμβρίτη>>, τις πλάκες δηλαδή που θα έστρωναν στην Πλατεία . Αργότερα όμως ανακάλυψαν τον Κινέζικο <<λιθαρικό τόφφο>>  και ενώ στην μελέτη επλήρωναν 54 ευρώ ανά μ2 , τον μαϊμού  ιγνιμβρίτη , τον  αγόρασαν αντί 7 ευρώ ανά μ2 .Την καταγγελία  αυτήν εκτός των άλλων πολλών παραληπτών την   , αποστέλλει  και στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών . Στην οποίαν εκτός των άλλων καταγγέλλει και τα εξής :

<<…Μεταξύ των εργασιών που προβλέπεται να εκτελεστούν  στο έργο αυτό περιλαμβάνεται και η υπ’ α.α. 41 της Ομάδος 75 στον Προϋπολογισμό της Μελέτης ….Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες φυσικού ιγνιμβρίτη …4) Οι εργασίες επιστρώσεων δαπέδων του έργου εκτελούνται ήδη αλλά το υλικό που χρησιμοποιείται δεν είναι ιγνιμβρίτης , αλλά υλικό άλλης υφής …Ζήτησα και πήρα ένα τεμάχιο , διαστάσεων 12χ10χ3 εκ. Από το υλικό αυτό το οποίο απέστειλα στα ειδικά εργαστήρια του Ι.Γ.Μ.Ε.(Ινστιτούτο Γεωλιογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών , προκειμένου να γίνει πετρογραφική εξέταση…. Από την γενομένη εξέταση τον Δεκέμβριο του 2009 πετρογραφική εξέταση (την οποίαν μπορώ να θέσω στην διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή ) προέκυψε πράγματι ότι το υλικό αυτό δεν είναι ιγνιμβρίτης αλλά λιθαριτικός τόφφος , με εντελώς διαφορετικά φυσικομηχανικά χαρακτηριστικά …>>

 

3.- Επί της καταγγελίας αυτής σας γνωρίζω ότι εξήχθη  η με υπ’ αριθ. Πρωτ. 4672/9-12-200 ως άνω αναφερόμενη από τον καταγγέλλοντα πετρογραφική εξέταση του υποτιθέμενου ιγνιμβρίτη , από το Ι.Γ.Μ.Ε. , η οποία και επιβεβαιώνει πλήρως τον καταγγέλλοντα . Στο σημείο αυτό   τελικά καταγγέλλεται ότι το υλικό που επιστρώθηκε στην υπό ανάπλαση οδό , εισήχθη  από την Κίνα και με την τοποθέτησή του στοίχισε περίπου ΕΠΤΑ (7) ευρώ το μ2 , ενώ στην μελέτη το κόστος ανά μ2 ανήρχετο εις το ποσόν των ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (54) ευρώ και με αυτό το ποσόν πληρώθηκε ο ανάδοχος !!!!

                   Αφού ξέσπασε η θύελλα μετά από ΕΝΝΕΑ (9) μήνες ο Δήμος Αγίας Παρασκευής καταθέτει στο Ι.Γ.Μ.Ε. Δείγματα πλακών από αυτά που είχαν τοποθετηθεί στην υπό ανάπλαση οδό . Στο  πόρισμα που επικολούθησε της Πετρογραφικής Εξέτασης του Ι.Γ.Μ.Ε. για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνονται οι καταγγελίες μου .

 4) Και φθάνουμε την ημέρα πληρωμής του πρώτου χρηματικού εντάλματος προκειμένου να πληρωθεί η Ανάδοχος εταιρεία για τις μέχρι τούδε εκτελεσθείσες εργασίες . Πράγματι εκδίδεται από την ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου το υπ’ αριθ. 62 χρηματικό ένταλμα ποσού 149.280,94 ευρώ και αποστέλλεται συμφώνως τω νόμω στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Υπηρεσία Επιτρόπου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής για την νόμιμη θεώρησή του . Αμέσως υποβάλω στην άνω υπηρεσία αναφορά μου η οποία και αυτή όπως και όλα τα κατατεθέντα στην παρούσα μου στοιχεία . Η ως άνω Υπηρεσία μετά από ενδελεχεί έλεγχο των προσκομισθέντων στοιχείων και παραστατικών με την από 17 Μαρτίου 2010 ΠΡΑΞΗ 2  , απολύτως αιτιολογημένη  αποφαίνεται ότι :

<<…Ύστερα από όσα προαναφέρθηκαν το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δεν μπορεί να θεωρηθεί…>>

Προ της εκδόσεως της ως άνω ΠΡΑΞΗΣ του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι κατηγορούμενοι  Δήμαρχος ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλης και Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών ΚΡΗΤΙΚΙΔΗΣ Κων-νος, μαζί με μια ομάδα <κομάντος> έχοντας πληροφορηθεί ότι ο αρμόδιος Επίτροπος δεν θα θεωρήσει το χρηματικό ένταλμα , εισβάλουν καταλαμβάνουν στις 2 Μαρτίου 2010 το γραφείο του Επιτρόπου και θέτουν αυτόν υπό ΟΜΗΡΙΑ . Με αυτόν τον τραμπούκικο τρόπο προσπαθούν να επιβάλουν τον <νόμο> τους , ενάντια στον νόμο .


5.- Στην συνέχεια
  προσφεύγουν στο Τμήμα VII του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ζητούν να θεωρηθεί το ως άνω χρηματικό ένταλμα .

Και πάλι όμως το VII Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την υπ’ αριθ. 132/18-5-2010  Απόφασή του απεφάσισε ότι :

<<…Για τους λόγους αυτούς

       Αποφαίνεται ότι το 62, οικονομικού έτους 2010, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου Αγίας Παρασκευής Νομού Αττικής , ποσού 149.280,94 ευρώ δεν πρέπει να θεωρηθεί…>>

Παρατηρούμαι λοιπόν ότι για μια ακόμη φορά , το αρμόδιο Ελεγκτικό Οικονομικό Όργανο ΑΡΝΕΙΤΑΙ να παραβλέψει τις παρανομίες και να θεωρήσει το χρηματικό ένταλμα .

 

 6.- Έλα όμως που στις 7  Νοεμβρίου του 2010 διεξάγονται οι Δημοτικές Εκλογές και έπρεπε ο <εκλεκτός> και <Άριος>του κυβερνώντος τότε Κόμματος του ΠΑΣΟΚ , με την σημαία του οποίου είχε εκλεγεί ο Δημοτικός Συνδυασμός του μηνυομένου τότε Δημάρχου , έπρεπε και πάλι να επανέλθει στον θώκο του. Έτσι λοιπόν προφανώς και πιθανότατα έχουμε άμεση Κυβερνητική επέμβαση στο Ελεγκτικό Συνέδριο και ο Δήμος Αγίας Παρασκευής υποβάλει την υπ’ αριθ. Πρωτ. 17615/1-7-2010 αίτηση του  προκειμένου να ανακληθεί η ως άνω υπ΄αριθ. 132 Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου . Έτσι λοιπόν και πάλι το VII Τμήμα συνεδριάζει στις 23 Σεπτεμβρίου 2010 , με διαφορετική σύνθεση ένα περίπου μήνα προ της διεξαγωγής των Δημοτικών Εκλογών και με την υπ’ αριθ. 0254/23-9-2010 Απόφασή του αποφαίνεται κατά πλειοψηφία δυο (2) έναντι ενός (1) , ότι:

<<…Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω , το Τμήμα κρίνει , κατά πλειοψηφία ότι η ως άνω πράξη του (132/20) ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (Τα κεφαλαία δικά μου) που αφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σκεπτικό ….Ανακαλεί την 132/2010 πράξη του VII Τμήματος . Αποφαίνεται ότι το 62 οικονομικού έτους 2010 χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου Αγίας Παρασκευής ποσού 149.280,94 ευρώ μπορεί να θεωρηθεί λόγω συγγνωστής πλάνης …>>

Δεν θέλω να χαρακτηρίσω την αχαρακτήριστη αυτήν απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου . Αυτό που βγαίνει όμως είναι ότι και τα ΤΡΙΑ (3)  αυτά μέλη της Επιτροπής , αναγνώρισαν τις οικονομικές ατασθαλίες και λαθροχειρίες  ύψους περίπου κάποιων εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και  που ζημίωσαν τον Δήμο . Βλέπετε  έπρεπε ο Λαός της Αγίας Παρασκευής να καταβάλει από το ανύπαρκτο υστέρημα του , για να πληρωθούν οι μηδέποτε εκτελεσθείσες εργασίες. Και για να το επιτύχουν αυτό , τους αναγνώρισαν το άλλοθι <<της απαλλαγής των λόγω βλακείας>> στην ουσία και που το ονόμασαν <<συγγνωστή πλάνη >>!!! Όμως και αυτό πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψη ΔΕΝ ΑΝΕΚΑΛΕΣΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ .

Συμπολίτισσες – Συμπολίτες

 

7.- Για την υπόθεση αυτή έχουν εκδοθεί και ευρίσκονται και αυτά στην κατοχή μου  δυο εκθέσεις επιθεωρήσεως του έργου οι οποίες και οι δύο δικαιολογούν απόλυτα τις καταγγελίες μου . ΆΛΛΩΣΤΕ ΠΩΣ ΉΤΑΝ ΔΥΝΑΤΌΝ ΈΝΑ ΝΌΜΙΜΟ ΔΗΜΌΣΙΟ ΕΡΓΟ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΉΣΕΙ ΛΌΓΩ ΚΆΠΟΙΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑΣ ΑΒΑΣΙΜΗΣ. Και αυτές είναι οι εξής   :

Α) Η από 31-7-2011 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ <<Ανάπλαση και ανάδειξη ιστορικού κέντρου της πόλης του Δήμου Αγίας Παρασκευής Αττικής>> που διενήργησε το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων  (Σ.Ε.Δ.Ε.)  και

                       Β) Η υπ΄αριθ. 116/Α/2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ για το αυτό ως άνω έργο που διενήργησε το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης , κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών .

 

Συμπολίτισσες – Συμπολίτες

 

             Θα ήθελα στο κείμενο που ακολουθεί να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή . Θέλω να αντιληφθείτε το σκέπτεσθαι για να μην χρησιμοποιήσω άλλη έκφραση των ανθρώπων που χωρίς σκέψη και βάσανο ψήφιζαν ότι τους σερβίριζαν . Δείτε το μέγεθος της τραγωδίας των ανθρώπων να ψηφίζουν κάθε μήνα διαφορετικές πηγές χρηματοδοτήσεις του έργου και να μην βρεθεί ένας από αυτούς να δώσει τέλος στην ανείπωτη αυτή τραγωδία που επαίζετο στις πλάτες μας . Πρέπει να σας πω ότι όλα τα έγγραφα που αναφέρω ευρίσκονται στην κατοχήν μου και είναι στην διάθεση κάθε …Θωμά .

Διαβάστε λοιπόν .

 

ΠΗΓΕΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ

 

 Α.- Στις 25 Ιουλίου του 2006 έτους το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 230/06 απόφασή του  απεφάσιζε ότι το έργο θα εχρηματοδοτείτο από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» με 603.602,36 ευρώ.

 

Β.- Στις 30 Ιουλίου του 2008 έτους το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 264/08 απεφάσιζε ότι το έργο θα εχρηματοδοτείτο με 4.480.000,00 ευρώ από ιδίους πόρους .!!!

 

Γ.- Μετά από έναν μήνα και 10 ημέρες  , στις 8 Σεπτεμβρίου του 2008 έτους το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 295/08 απόφασή του  απεφάσιζε ότι το έργο χρηματοδοτείται και θα εκτελεστεί α) με 900.000,00 ευρώ από τα ΕΤΕΡΠΣ και β)  3.580.000,00 ευρώ από Προγραμματική Σύμβαση με τον Υπουργό (λάστιχο όπως τον κατάντησε ο δήμαρχος)  ΠΕΧΩΔΕ.!!!

 

Δ.- Μετά από ΔΥΟ (2) μήνες περίπου στις 30 Δεκεμβρίου του 2008 έτους το Δημοτικό Σσυμβούλιο με την υπ’ αριθ. 427/08 απόφασή του  απεφάσιζε ότι το έργο θα χρηματοδοτηθεί και θα εκτελεστεί με 4.480.000,00 ευρώ από ΕΤΕΡΠΣ .!!!

 

Ε.- Αφού το ξανασκέφθηκαν μετά από ΕΝΝΕΑ (9) μήνες στις 29 Σεπτεμβρίου του 2009 έτους το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 369/09 απόφασή του  απεφάσιζε ότι το έργο χρηματοδοτείται και θα εκτελεστεί , α) με 900.000,00 ευρώ από τα ΕΤΕΡΠΣ , β) με 603.602,36 ευρώ από το πρόγραμμα «Θησέας» γ) από ιδίους πόρους , δ) από άλλη χρηματοδότηση και ε) από δάνειο.!!!

 

 ΣΤ.- Στις 26 Ιουνίου 2009 υπογράφεται η Εργολαβική Σύμβαση μεταξύ του δημάρχου και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας  στην οποία αναφέρεται στην σελίδα 1 αυτής ότι το έργο χρηματοδοτείται και θα εκτελεστεί , με α) με 900.000,00 ευρώ από πιστώσεις του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ και β) ποσού 3.580.000,00 ευρώ από προγραμματική σύμβαση με Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ .

 

                                 Ζ.- Στην αυτή ως άνω σύμβαση και στην σελίδα 3 αυτής , αναγράφει επί λέξει ότι : <<…Η χρηματοδότηση του εν λόγω έργου θα γίνει από πιστώσεις του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ ποσού 603.602,36 Ευρώ , από πιστώσεις ΕΤΕΡΠΣ ποσού 900.000,00 Ευρώ και το υπόλοιπο ποσό από προγραμματική σύμβαση με τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ , ή ιδίους πόρους του Δήμου …>> , δηλαδή την ίδια μέρα στην αυτή σύμβαση , δεν ξέρανε ακόμα από που χρηματοδοτείται το έργο . Εδώ εντύπωση προκαλεί η στάση του Αναδόχου του έργου , ο οποίος δεν επισημαίνει τις αντιφάσεις αυτές .                                

 

 Η.- Στις 3 Ιουλίου 2009 έτους συντάσσεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αιτιολογική Έκθεση με την οποία  ο Διευθυντής και δυο μηχανικοί της δηλώνουν ενυπόγραφα ότι το έργο χρηματοδοτείται και θα υλοποιηθεί , α) με 900.000,00 από το Πρόγραμμα «Θησέας» και β) με 3.580.000,00 ευρώ από προγραμματική σύμβαση με τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ .!!!

 

Θ.- Στις 3 Ιουλίου 2009 έτους  ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Κ. Κρητικίδης με έγγραφό του  ενημερώνει τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι το έργο χρηματοδοτείται και θα υλοποιηθεί  , α) με 900.000,00 ευρώ από το πρόγραμμα «Θησέας» και β)  3.580.000,00 ευρώ με προγραμματική σύμβαση με τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ.!!!

 

 Ι.- Στις 8 Ιουλίου του 2009 έτους το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 323/09 απόφασή του , απεφάσισε ότι το έργο χρηματοδοτείται και θα υλοποιηθεί , α) με 900.000,00 ευρώ από το πρόγραμμα «Θησέας» και β) με 3.580.000,00 ευρώ από προγραμματική σύμβαση με τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ .!!!

 

ΙΑ.- Στις 29 Ιουλίου του 2009 έτους το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 369/09 απόφασή του  απεφάσισε  ότι το έργο θα χρηματοδοτηθεί  , α) με 900.000,00 ευρώ από τα ΕΤΕΡΠΣ , β) με 603.602,36 ευρώ από το πρόγραμμα «Θησέας» , γ) από υπόλοιπα , δ) από ιδίους πόρους , ε)  άλλη χρηματοδότηση  και στ) από δάνειο .!!!  Και τέλος επί τέλους

 

 ΙΒ.- Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο κατηγορούμενος Δήμαρχος  στις 10 Ιουλίου του 2009 έτους  σε τοπική εφημερίδα  δήλωσε ότι το έργο χρηματοδοτείται , α) με 900.000,00 από ΕΤΕΡΠΣ , β) με 603.602,36 από πρόγραμμα»Θησέας» , γ) από προγραμματική σύμβαση με Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ και δ) με ιδίους πόρους .!!!!

Εδώ και μόνο μπορεί ο οποιοσδήποτε να αντιληφθεί την <<σοβαρότητα>> με την οποίαν σχεδιάσθηκε και αποπειράθηκε να <<εκτελεστεί>> το έργο . Αντικατοπτρίζει πλήρως τον τρόπο με τον οποίον εκτελούσαν τα καθήκοντά τους .

                        Πλήρης διάλυση των πάντων . ΨΕΥΔΗ , ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΕΙΣ, ΕΞΑΠΑΤΗΣΕΙΣ και πολιτικές ΑΠΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΔΙΆΤΑΞΗ . Και βέβαια χωρίς να έχω κανένα , μα απολύτως κανένα πρόβλημα και ενδοιασμό σχεδόν σε κανέναν , μπορώ ελεύθερα χωρίς φόβο και πάθος να πω ότι τουλάχιστον είχαμε <<Δημοτικούς Άρχοντες που μας ταίριαζαν , γάντι.

Όμως πραγματικά προξενεί κατάπληξη και εντύπωση η ανοχή  ή η συνέργεια ορισμένων εκ των τότε δημοτικών συμβούλων απέναντι στην λαίλαπα αυτή . Όπως παραπάνω σας παρέθεσα και έγινε αντιληπτό ,  σχεδόν κάθε μήνα , το «έργο» άλλαζε πηγή χρηματοδοτήσεως . Δεν ευρέθη κανείς τους να σταματήσει τον ορυμαγδό αυτόν ; Ειλικρινά δεν καταλάβαιναν τι παίζεται , ή τους ανεχόντουσαν ; Και αν ΝΑΙ γιατί ; Πραγματικά εκπλήσσομαι αλλά  και λυπάμαι. Όπως είπα είμαι στην διάθεση κάθε …Θωμά. Περιμένω αντίλογο ή διαψεύσεις , γιατί …υπάρχουν και άλλα στην κατοχή μου , σχετικά με το έργο αυτό .

                                            Και κλείνω με το :     

      << ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΥ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΣΟΥ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΣΟΥ ΜΟΙΑΖΩ>>

                                        (Γαλάτεια Καζαντζάκη )

 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Γ  ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ