Τον ασκό του Αιόλου ανοίγει για το Δήμο απόφαση του Δ.Σ. των ΠΑΙΣΔΑΠ

paisdap2

Γράφει η Λένα Μαρκή

Σε Έκτακτη Κατεπείγουσα συνεδρίαση (20/2014)  του Δ.Σ. των ΠΑΙΣΔΑΠ κλήθηκαν τα μέλη την Παρασκευή 5/12/2014 με θέμα:

«Άσκηση ή μη Αναίρεσης κατά της με αριθ. 2929/1014 απόφασης του Εφετείου Αθηνών ενώπιον του Αρείου Πάγου».

Όπως αναφέρει στην εισήγηση της  η πρόεδρος του Ν.Π. κ. Μαργαρίτα Δημητρίου-Καβρουδάκη:

«Σύμφωνα με την απόφαση 2929/2014 του Εφετείου Αθηνών, το Νομικό Πρόσωπο των ΠΑΙΣΔΑΠ υποχρεούται να καταβάλει στις ενάγουσες κ. Σκ. Σ., κ. Ρ. Ε. και κ. Μπ. Ά., τα ποσά των 7.457 ευρώ, 8.747 ευρώ και 5.036 ευρώ αντιστοίχως, με το νόμιμο τόκο από την επομένη ημέρα της επίδοσης της αγωγής τους.

Στα ποσά αυτά που επιδικάστηκαν και είμαστε υποχρεωμένοι να καταβάλουμε, εμπεριέχονται μεταξύ άλλων και ποσά του επιδόματος των 176 € (το οποίο έχει πλέον καταργηθεί), για τα οποία, κατόπιν εισήγησης της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, θα πρέπει να ασκηθεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου.

Επίσης το Νομικό Πρόσωπο των ΠΑΙΣΔΑΠ θα πρέπει να ορίσει ως ειδική πληρεξούσια για την άσκηση της αναίρεσης την δικηγόρο του Δήμου Αγίας Παρασκευής κ. Μπάτσου Δήμητρα.

Παρακαλούμε να αποφασίσετε για την άσκηση ή μη, της αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου.»

Η κατεπείγουσα συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία 7 εκ των 13 μελών (στους απόντες ήταν και οι  Λέκκας & αναπληρωτής του -παράταξη Ζορμπά, Μαρκόπουλος Νικόλαος, Κουτσογιάννη Παρασκευή, εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων & κηδεμόνων, κλπ.). Τελικά ύστερα από πρόταση του μέλους της Λαϊκής Συσπείρωσης και πολλή διαπάλη πάρθηκε ομόφωνα αρνητική απόφαση, μη άσκησης αναίρεσης  ενώπιον του Αρείου Πάγου και λόγω σοβαρότητας του θέματος παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 10/12/14.

Που βρίσκεται λοιπόν το πρόβλημα; Ας τα πάρουμε από την αρχή.

Οι συγκεκριμένες εργαζόμενες απασχολήθηκαν στο Κέντρο Παιδιού με συμβάσεις μίσθωσης έργου και ακολουθώντας τη νομική οδό πρωτοδίκως και δευτεροδίκως κέρδισαν τα αιτήματά τους μεταξύ αυτών και το επίδομα των 176€  και τέλος στο Εφετείο όπου βγήκε η σχετική απόφαση υπέρ τους.

Η απόφαση του Εφετείου κοινοποιήθηκε στους ΠΑΙΣΔΑΠ στις 6/11/2014 και το ΔΣ των παιδικών σταθμών είχε χρονικό όριο ενός (1) μηνός για να προσφύγει στον Άρειο Πάγο, δηλαδή έως τις 6/12/2014. Όπου υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις: είτε κερδίζουν οι εργαζόμενοι και πιθανόν να τους αποδοθεί και μεγαλύτερο χρηματικό ποσό, είτε χάνουν λόγου του ότι το επίδομα των 176€ έχει πλέον καταργηθεί.

Μέχρι τώρα η προηγούμενη διοίκηση των ΠΑΙΣΔΑΠ, επί προεδρίας της κ. Έφης Καψοκεφάλου, σε ανάλογες περιπτώσεις ποτέ δεν σταμάτησε τη νόμιμη διαδικασία και κινήθηκε υπέρ του Δημοσίου, όπως ορίζει η νομοθεσία (παρουσιάζεται σχετικό έγγραφο). Το Νομικό Πρόσωπο μην έχοντας δική του Νομική Υπηρεσία στηρίζονταν από αυτή του Δήμου και σε περίπτωση φόρτου εργασίας υπήρχε έγγραφη ενημέρωση, ώστε μέσω του Δήμου να αναλάβει έγκαιρα άλλος νομικός.

Στην τωρινή υπόθεση παρατηρούμε μια κωλυσιεργία η οποία πιθανόν οδήγησε σε βεβιασμένες αποφάσεις που ίσως στο μέλλον φέρουν σε δύσκολη θέση τη Διοίκηση του Δήμου. Όπως αναφέραμε η απόφαση κοινοποιήθηκε στις 6/11/14, σύμφωνα με πληροφορίες η κ. Μπάτσου από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου, μόλις την Πέμπτη 4/12/2014 ήρθε σε επαφή με το Ν.Π. και ζήτησε απόφαση για το πώς θα κινηθούν, με αποτέλεσμα την έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση! Στο σημείο αυτό μια παρένθεση. Δεχόμαστε ότι η Νομική Υπηρεσία έχει φόρτο εργασίας, το ΔΣ των παιδικών σταθμών δεν έπρεπε να κυνηγήσει λίγο το θέμα;

Και φτάνουμε στο πρώτο σημαντικό σημείο. Η απόφαση των ΠΑΙΣΔΑΠ είναι να σταματήσει εδώ η διαδικασία  και οι 3 εργαζόμενοι να λάβουν τα χρηματικά ποσά που έχουν εκδικαστεί. Γιατί λοιπόν πρέπει το θέμα να πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο; Από έρευνα που διενεργήσαμε διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για θέμα που άπτεται καθαρά των αρμοδιοτήτων του Ν. Π. και δεν έχει καμία σχέση το Δ.Σ. του Δήμου. Επίσης η τελική ημερομηνία που μπορεί να προσφύγουν οι ΠΑΙΣΔΑΠ στον Άρειο Πάγο είναι 6/12/14 και λόγω του ότι είναι Σάββατο, μετατίθεται τη Δευτέρα 8/12/14. Άρα την Τετάρτη 10/12/14 που θα συνεδριάσει το Δ.Σ. είναι εκτός χρονικού ορίου και άρα δώρον άδωρον!

Τότε ποιος ο λόγος για αυτή την κίνηση;

Περνώντας στο δεύτερο και ίσως πιο σημαντικό σημείο να επισημάνουμε ότι εκκρεμούν και άλλες ανάλογες υποθέσεις εργαζομένων και έχοντας αυτή την απόφαση ως «δεδικασμένο» θα αιτηθούν ισότιμης μεταχείρισης. Αυτό όμως ανοίγει μια οικονομική «βρύση»  στο Δήμο που συνεχώς προβάλει οικονομική στενότητα!

Να κάνουμε κατανοητό ότι:

  • Οι εργαζόμενοι έχουν κάθε δικαίωμα να αιτούνται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο όσα δικαιούνται και σαφώς να τα λαμβάνουν.

Οι υποχρεώσεις όμως των ΟΤΑ σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργού κ. Μιχελάκη προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στις 31/12/2013 αναφέρονται ως εξής:

Όπως έχετε ενημερωθεί κατ’ επανάληψη, τόσο από το Υπουργείο μας όσο και από τα Υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Η.Δ. και Οικονομικών, οι ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα έχουν καθήκον να προασπίζονται, τα συμφέροντά τους, μέχρις εξαντλήσεως των ενδίκων μέσων και βοηθημάτων και σε κάθε στάδιο των δικών αυτών.

Ειδικότερα, σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τα άρ. 72 και 176 του ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και της Περιφέρειας αντίστοιχα, έχει αρμοδιότητα για τη λήψη της απόφασης άσκησης όλων των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, ενώ δεν είναι επιτρεπτή οποιαδήποτε παραίτηση από άσκηση ενδίκων μέσων, προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις καθώς και απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.

Συνεπώς, η μη εξάντληση των ενδίκων μέσων στις δικαστικές διαφορές, που αναφύονται σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, δύναται να ενεργοποιήσει από πλευράς σας τη διαδικασία των άρθρων 233 επομ. του ν. 3852/2010 περί πειθαρχικής ευθύνης αιρετών.

Σε συνάφεια με τα προαναφερόμενα, επισημαίνουμε ότι ομοίως δύνανται να ελεγχθούν τα αιρετά μέλη που μετέχουν στη διοίκηση των δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, σύμφωνα με τις προβλέψεις των αντίστοιχων άρθρων του ΚΔΚ, όπως ισχύουν (234 παρ.1, 240 παρ.2).*

 

Μας δημιουργείται εύλογα η απορία αν το ΔΣ του Νομικού Προσώπου και ιδιαίτερα  η πρόεδρος κ. Καβρουδάκη, καθότι έμπειρη στη διοίκηση των παιδικών σταθμών, γνώριζαν τη διαδικασία που έπρεπε να ακολουθήσουν; Πάνω σε τι βασίστηκαν για να αποφασίζουν τη μη συνέχιση της άσκησης των ενδίκων μέσων;

Αντιλαμβανόμαστε ότι η κ. Καβρουδάκη φρόντισε για τους εργαζόμενους όπως έκανε πάντα, αλλά τα δεδομένα έχουν αλλάξει και ίσως έτσι βάζει σε μπελάδες τον εαυτό της και το Δήμο.

Ποια η θέση της διοίκησης του Δήμου;

 ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ_Page_1ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ_Page_2ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ_Page_3

 

 

*(Το  έγγραφο υπάρχει στη διεύθυνση www.ypes.gr  και στις διαδρομές:

  • Αποκεντρωμένη  Διοίκηση-Αυτοδιοίκηση/Εγκύκλιοι-Αποφάσεις-Συχνές Ερωτήσεις ΟΤΑ Α΄ Βαθμού/Μονιμοποίηση συμβασιούχων/Εγκύκλιοι
  • Αποκεντρωμένη Διοίκηση-Αυτοδιοίκηση/Εγκύκλιοι-Αποφάσεις-Συχνές Ερωτήσεις ΟΤΑ Β΄ Βαθμού/Εγκύκλιο )

 

 

—–

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr
Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  , ή στο Twitter
Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων.