Επιπλέον οικονομικά στοιχεία καλούνται να υποβάλλουν στο υπουργείο Εσωτερικών επειγόντως οι δήμοι και οι περιφέρειες

βάση-δεδομένωνΕπιπλέον οικονομικά στοιχεία καλούνται να υποβάλλουν επειγόντως  όλοι οι δήμοι της χώρας στη βάση δεδομένων Οικονομικών Στοιχείων ΟΤΑ, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριου, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η σκοπιμότητα της προσθήκης στοιχείων,  «έγκειται στην ανάγκη για καλύτερη παρακολούθηση των συγκεκριμένων υποχρεώσεων καθότι για αυτές απαιτείται ιδιαίτερος χειρισμός ως προς τη γενική λογιστική, τον ετήσιο προϋπολογισμό και το μητρώο δεσμεύσεων».

Ειδικότερα οι δήμοι καλούνται να υποβάλλουν τα εξής στοιχεία:

Υποχρεώσεις από αναδοχή οφειλών: Περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ο δήμος από Ν.Π.Δ.Δ., συνδέσμους ή ιδρύματα που έχουν καταργηθεί ή από επιχειρήσεις (ΝΠΙΔ) στις οποίες συμμετέχουν ή έχουν συστήσει και (π.χ. δυνάμει του άρθρου 10§1 του ν.4071/2012 και του άρθρου 109§7 του ν.3852/2010).

Υποχρεώσεις από δικαστικές αποφάσεις: Περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που έχουν προκύψει κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Σε αυτή την ομάδα υποχρεώσεων περιλαμβάνονται και οι δικαστικές αποφάσεις οι οποίες έχουν προστεθεί στο παθητικό του φορέα μετά από αναδοχή οφειλής.

Υποχρεώσεις από μη νόμιμες – κανονικές δαπάνες: Περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις του φορέα από δαπάνες που έχουν απορριφθεί κατά τον προληπτικό έλεγχο ως μη κανονικές ή ως μη νόμιμες. Συνήθως οι προμηθευτές και οι ανάδοχοι των συγκεκριμένων έργων / υπηρεσιών διεκδικούν δικαστικά τις απαιτήσεις τους από τον φορέα.

Υποχρεώσεις που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης: Σε αυτή την ομάδα υποχρεώσεων περιλαμβάνονται οι οφειλές (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν προέλθει από αναδοχή οφειλών) τις οποίες ο φορέας έχει ρυθμίσει είτε κατόπιν συμφωνίας με τον αντισυμβαλλόμενο είτε σε εφαρμογή σχετικών διατάξεων.

Υποχρεώσεις που δεν εντάσσονται στις παραπάνω περιπτώσεις.

Όλοι οι υπόχρεοι φορείς υποχρεούνται να προβούν στην

καταχώρηση στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ, όλων των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτό, ξεκινώντας από το Μήνα Αναφοράς Ιανουάριο 2015. Αναλυτικά η εγκύκλιος

 

Ανάλογη εγκύκλιο έχει στείλει το υπουργείο και στις περιφέρειες. Αναλυτικά εδώ

ΠΗΓΗ:http://www.localit.gr

—–

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr
Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  , ή στο Twitter

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων.