Αυτή είναι η Β΄Φάση για τη δημιουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας στην Αγ. Παρασκευή

 

bus lines 6 & 7_B2_v3 copy

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2015 είχαμε δημοσιοποιήσει, με σχετικό άρθρο, το Σχέδιο Αστικής Κινητικότητας, Parking και δημιουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας, όπως αυτό παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής στις 23/9/2015.

Επρόκειτο για την Α΄ φάση του σχεδιασμού και μια πρώτη εικόνα στη μελέτη της αρμόδιας εταιρείας. Το Σχέδιο προχώρησε ήδη στη Β΄ φάση και έχουμε πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία και δημοσιεύουμε προς ενημέρωση των δημοτών.

Ξεκινάμε με τη μελέτη δημιουργίας ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

– 

Στη Φάση Β΄ της Μελέτης Δημιουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας παρουσιάζεται το επιλεγέν δίκτυο λεωφορειακών γραμμών, ο προσδιορισμός των προτεινόμενων λεωφορειακών στάσεων, ο τύπος οχημάτων ανά γραμμή, η μέση συχνότητα δρομολογίων, οι ημέρες και ώρες λειτουργίας, το σύστημα κομίστρου, ο απαιτούμενος εξοπλισμός εντός και εκτός οχημάτων, καθώς επίσης και ο προσδιορισμός του κόστους εγκατάστασης και λειτουργίας σε ετήσια βάση των λεωφορειακών γραμμών Δημοτικής Συγκοινωνίας.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

Αφορά στις λεωφορειακές γραμμές 6 και 7, όπως είχαν αναφερθεί στο τεύχος της Α’ φάσης. κύριο στοιχείο του σχεδιασμού της χάραξής τους είναι η διασύνδεση των σταθμών του Μετρό, που γειτνιάζουν άμεσα με την περιοχή του Δήμου, με περιοχές που αποτελούν σημαντικούς πόλους έλξης μετακινήσεων. Έτσι, κατά το σχεδιασμό των επιλεγέντων λεωφορειακών γραμμών Νο6 και Νο7 ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε στη θέση των κάτωθι χρήσεων γης με υπερτοπικό χαρακτήρα, εγκατεστημένων στο όριο του πολεοδομικού σχεδίου της Αγ. Παρασκευής με τον Υμηττό, με σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτησή τους:

 • Οι εγκαταστάσεις του στρατοπέδου “Κυρίτση”.
 • Το Αθλητικό και Πολιτιστικό Κέντρο “Σταύρος Κώτσης”.
 • Η Ελληνογαλλική Σχολή “Ευγένιος Ντελακρουά”.
 • Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (Pierce, Deree). Στις εγκαταστάσεις του κολεγίου Pierce (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση) φοιτούν περίπου 1.100 μαθητές και εργάζονται 80 υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων, στο δε κολέγιο Deree (τριτοβάθμια εκπαίδευση) φοιτούν περίπου 2.500 φοιτητές και ο αριθμός των εργαζομένων είναι περίπου 320. Εκτιμάται πως το 30% των φοιτητών του κολεγίου μετακινείται με Ι.Χ. επιβατικά οχήματα, τα οποία σταθμεύουν εκτός των εγκαταστάσεων του κολεγίου. Είναι αντιληπτό πως το Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης μετακινήσεων με υπερτοπικό χαρακτήρα στο Δήμο Αγ. Παρασκευής.
 • Οι Αθλητικές εγκαταστάσεις της οδού Νότου.
 • Οι εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος”.
 • Οι εγκαταστάσεις του Υπουργείου Γεωργίας.
 • Το Δημοτικό Κοιμητήριο.

 

Η προτεινόμενη λεωφορειακή γραμμή Νο6  εκκινεί από το Σταθμό Μετρό Χαλανδρίου και μέσω των οδών Γαρυττού, Ολυμπίας, Δερβενακίων, Χαλανδρίου, Ηρώων Πολυτεχνείου, Ευεργέτου Γιαβάση, Αγ. Ιωάννου, Τασσοπούλου, Αιγαίου Πελάγους, Γραβιάς, Χλόης, Λεωφόρο Μεσογείων, εισέρχεται στην οδό Τρικάλων, προκειμένου να τερματίσει τη διαδρομή του.

Από το ίδιο σημείο τερματισμού, το λεωφορείο θα εκκινεί τη διαδρομή του προς το σταθμό Μετρό Χαλανδρίου, κατά σειρά μέσω των οδών: Πραξιτέλους, Δροσίνη, Γραβιάς, Αγ. Ιωάννου, Ελπίδος, Δερβενακίων, Χίου και Γαρυττού για να τερματίσει στο Σταθμό Μετρό Χαλανδρίου.

Το συνολικό μήκος της λεωφορειακής γραμμής 6 είναι 11km.

Η προτεινόμενη λεωφορειακή γραμμή Νο7 θα εκκινεί από το Σταθμό Μετρό “Νομισματοκοπείο” και θα ακολουθεί την εξής διαδρομή: Λυκείου, Αιτωλίας, Ελ. Βενιζέλου (την οποία διατρέχει σε όλο το μήκος της), Νεαπόλεως, Πελοποννήσου, Ειρήνης, Ελβετίας, Αγ. Ιωάννου, προκειμένου να τερματίσει τη διαδρομή του στην πλατεία Αγ. Ιωάννου επί του Ο.Τ. 30Α.

Κατόπιν το λεωφορείο εκκινεί τη διαδρομή του προς το Σταθμό Μετρό “Νομισματοκοπείο” και κατά σειρά μέσω των οδών Αγ. Ιωάννου, Τασσοπούλου, Ειρήνης, Πελοποννήσου, Νεαπόλεως, Ελ. Βενιζέλου, Νικηταρά, Κυκλάδων και τη Λεωφόρο Μεσογείων επιστρέφει σε αυτόν. Το συνολικό μήκος της γραμμής 7 είναι περίπου 7,5km.

Η χάραξης των λεωφορειακών γραμμών Νο6 και Νο7 συνοδεύεται και από μία τρίτη λύση, την ανεξάρτητη λεωφορειακή γραμμή Νο1, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τόσο αναφορικά με το επιβατικό κοινό που θα εξυπηρετεί, όσο και με τα λειτουργικά της χαρακτηριστικά (δρομολόγιο, συχνότητα, κ.λπ.).

Τα ειδικά χαρακτηριστικά της προτεινόμενης λεωφορειακής γραμμής Νο1 είναι τα εξής:

 • Δικαίωμα χρήσης της προτεινόμενης υπηρεσίας θα έχουν τα άτομα τα οποία διαπιστευμένα αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα ή έχουν επίσημη γνωμάτευση για αναπηρία άνω του 67% όπως ορίζει η εθνική νομοθεσία. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο να καταγραφούν τα άτομα αυτά από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αγίας Παρασκευής, τόσο σε επίπεδο γεωγραφικής θέσης τους όσο και ανά τύπο αναπηρίας (προβλήματα όρασης, προβλήματα κινητικότητας, κ.λπ.).
 • Από την προτεινόμενη υπηρεσία είναι δυνατόν να εξαιρεθούν τα άτομα τα οποία διαθέτουν ιδιόκτητο όχημα.
 • Η προτεινόμενη υπηρεσία θα παρέχεται δωρεάν στους δικαιούχους.
 • Η υπηρεσία θα λειτουργεί κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το κέντρο διαχείρισης της υπηρεσίας από τους ενδιαφερόμενους εγκαίρως. Οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν στην υπηρεσία την ημερομηνία που επιθυμούν να μετακινηθούν, το χρονικό διάστημα στη διάρκεια της ημέρας, το σημείο προέλευσης καθώς και το σημείο προορισμού τους. Περιορισμοί θα τίθενται στα σημεία προορισμού καθότι αυτά θα πρέπει να είναι εντός των ορίων του Δήμου Αγ. Παρασκευής αποκλειστικά.
 • Η υπηρεσία θα εξυπηρετεί τους δικαιούχους αποκλειστικά στα πλαίσια συγκεκριμένων κατηγοριών σκοπού μετακίνησης, εξαιρώντας σκοπούς όπως είναι η ψυχαγωγία.
 • Σε κάθε περίπτωση ωστόσο προτείνεται η διάθεση της προτεινόμενης υπηρεσίας να αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης μεταξύ των κοινωνικών φορέων του Δήμου προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα κάλυψης όσο το δυνατόν μεγαλύτερου τμήματος κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε συνάρτηση με τις πραγματικές τους ανάγκες.
 • Είναι σαφές πως με βάση το χαρακτήρα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της συγκεκριμένης γραμμής Νο1 Δημοτικής Συγκοινωνίας δεν είναι δυνατός ο σχεδιασμός των δρομολογίων της, καθότι αυτά θα καθορίζονται από τις εκάστοτε απαιτήσεις των δικαιούχων.

Ο τύπος των λεωφορείων που προτείνεται να χρησιμοποιηθεί στις γραμμές 6 και 7 είναι τα μικρά λεωφορεία (μικρολεωφορεία), τα οποία επιτρέπουν τη μεταφορά περιορισμένου αριθμού επιβατών, δεν απαιτούν όμως μεγάλες ακτίνες για τις στρέφουσες κινήσεις τους, επομένως εμφανίζουν ευελιξία κατά την κυκλοφορία τους, και έχουν χαμηλότερο λειτουργικό κόστος.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ- ΑΦΕΤΗΡΙΩΝ & ΤΕΡΜΑΤΩΝ

Για την προτεινόμενη λεωφορειακή γραμμή Δημοτικής Συγκοινωνίας Νο6, το δίκτυο των στάσεων (υφιστάμενων Υ.Σ. και προτεινόμενων Π.Σ.) συντίθεται από 29 συνολικά, ενδιάμεσες στάσεις (15 υφιστάμενες και 14 προτεινόμενες) κατόπιν υπόδειξης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγ. Παρασκευής.

Για την προτεινόμενη λεωφορειακή γραμμή Δημοτικής Συγκοινωνίας Νο7 το δίκτυο των στάσεων (υφιστάμενων Υ.Σ. και προτεινόμενων Π.Σ.) συντίθεται από 24 στάσεις (13 υφιστάμενες και 11 προτεινόμενες).

Στη μελέτη γίνεται συγκεκριμένη αναφορά των στάσεων, υπαρχουσών και νέων.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ, ΤΕΛΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΕΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

Μέσω της δρομολόγησης μικρολεωφορείων τα οποία διαθέτουν το ανώτερο 22 θέσεις καθήμενων.

Δημοτική_Συγκοινωνία_091115_Pic1

Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ζητήθηκε να διερευνηθεί το ενδεχόμενο δρομολόγησης midi λεωφορείων για την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Συγκοινωνίας. Τα λεωφορεία της κατηγορίας αυτής δύνανται να μεταφέρουν έως 50 επιβάτες.

Δημοτική_Συγκοινωνία_091115_Pic2

gg

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Η ελάχιστη (και ταυτόχρονα δυνατή) εκτίμηση για την επιβατική κίνηση σε ετήσια βάση έγκειται στη δρομολόγηση ενός οχήματος (είτε mini, είτε midi) ανά προτεινόμενη λεωφορειακή γραμμή.

Στην περίπτωση των mini οχημάτων, εάν η μέση πληρότητα κυμαίνεται από 80% έως 100%, η ετήσια επιβατική κίνηση για την προτεινόμενη λεωφορειακή γραμμή 6 εκτιμάται από 73.216 έως 91.520 επιβάτες, ενώ για την προτεινόμενη λεωφορειακή γραμμή 7 αντιστοίχως από 100.672 έως 125.840 επιβάτες. Εάν η μέση πλήρωση κινείται κάτω από το 80% της χωρητικότητα των mini λεωφορείων τότε εκτιμάται πως η βιωσιμότητα των προτεινόμενων λεωφορειακών γραμμών θα είναι επισφαλής.

Στην περίπτωση των midi  οχημάτων, εάν η μέση πληρότητα κυμαίνεται από 80% έως 100%, η ετήσια επιβατική κίνηση για την προτεινόμενη λεωφορειακή γραμμή 6 εκτιμάται από 145.600 έως 182.000 επιβάτες, ενώ για την προτεινόμενη λεωφορειακή γραμμή 7 αντιστοίχως από 176.800 έως 221.000 επιβάτες. Εάν η μέση πλήρωση κινείται κάτω από το 80% της χωρητικότητα των λεωφορείων τότε εκτιμάται πως η βιωσιμότητα των προτεινόμενων λεωφορειακών γραμμών θα είναι επισφαλής.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΘΟΥΝ

Τα λεωφορεία που εξετάσθηκαν καταρχήν και προτάθηκαν να δρομολογηθούν είναι μικρολεωφορεία (mini bus), χωρητικότητας 22 θέσεων καθήμενων (εκτός του οδηγού). Το μήκος ενός τυπικού οχήματος αυτής της κατηγορίας δεν ξεπερνούν τα 7,5μ, το πλάτος τα 2,0μ και το ύψος τα 2,8μ. Τα οχήματα αυτά χρησιμοποιούν κινητήρες εσωτερικής καύσης με το πετρέλαιο (diesel) ως καύσιμο, ενώ εναλλακτικά υπάρχουν οχήματα που δύνανται να χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο ως πηγή καυσίμου ή ακόμη και την ηλεκτροκίνηση.

Η επιβίβαση και αποβίβαση πραγματοποιείται από μία θύρα, η οποία βρίσκεται στο εμπρόσθιο τμήμα του οχήματος και δίπλα από τον οδηγό. Σε αυτό το σημείο τοποθετούνται και τα ακυρωτικά μηχανήματα των εισιτηρίων, παρέχοντας στον οδηγό άμεση εποπτεία και έλεγχο για τη νομιμότητας της μετακίνησης των επιβατών. Ενδεικτικά στην εικόνα 3-α παρουσιάζεται ένα τυπικό μικρολεωφορείο σε τομή και κάτοψη.

Εναλλακτικά όπως ήδη αναφέρθηκε εξετάσθηκε κατόπιν υπόδειξης από την Τεχνική Υπηρεσία το ενδεχόμενο δρομολόγησης midi λεωφορείων. Οι διαστάσεις των λεωφορείων αυτής της κατηγορίας είναι συνήθως 8,6,μ μήκος, 2,40μ πλάτος και 2,85μ ύψος (εικόνα 3-β).

Δημοτική_Συγκοινωνία_Buses copy

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Βάσει των προαναφερθέντων οι προτεινόμενες λεωφορειακές γραμμές δύναται να λειτουργήσουν κατ’ ελάχιστον με ένα λεωφορείο ανά γραμμή, άρα συνολικά δύο λεωφορεία τα οποία θα δρομολογούνται. Στην περίπτωση που η Δημοτική Αρχή αποφασίσει την αύξηση της συχνότητας δρομολόγησης των λεωφορείων, σε μία εκ των δύο ή και στις δύο προτεινόμενες λεωφορειακές γραμμές, τότε θα πρέπει ο αριθμός αυτός των λεωφορείων να αυξηθεί. Η συγκεκριμένη προσέγγιση αφορά τόσο το ενδεχόμενο δρομολόγησης mini λεωφορείων όσο και το ενδεχόμενο δρομολόγησης midi λεωφορείων. Είναι προφανές πως η δρομολόγηση δεύτερου οχήματος θα διπλασιάσει τη μεταφορική ικανότητα της λεωφορειακής γραμμής και θα μειώσει στο ήμισυ τη συχνότητα εκάστης λεωφορειακής γραμμής.

Πάγια τακτική στις περιπτώσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς είναι πέραν του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού οχημάτων που θα δρομολογούνται, να προμηθεύεται και τροχαίο υλικό που λειτουργεί ως εφεδρεία σε περίπτωση βλάβης ή προκειμένου να αντικαταστήσει κάποιο όχημα κατά τη διάρκεια που εκείνο θα βρίσκεται σε στάδιο συντήρησης. Επομένως κρίνεται λογική η προμήθεια ενός εφεδρικού οχήματος παρόμοιων χαρακτηριστικών με αυτών που θα δρομολογούνται εξ αρχής, το οποίο ωστόσο με δεδομένο πως δε θα προσφέρει μεταφορικό έργο άμεσα, άρα και κέρδος, προτείνεται να είναι ένα μεταχειρισμένο όχημα και όχι καινούργιο.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ

Με δεδομένο πως οι δύο λεωφορειακές γραμμές προτείνεται να εξυπηρετούνται μέσω της δρομολόγησης μικρολεωφορείων, κρίνεται σκόπιμος ο καθορισμός αντιτίμου για τις μεταφορικές υπηρεσίες που θα προσφέρει η Δημοτική Συγκοινωνία. Προτείνεται ο καθορισμός ενιαίου αντιτίμου για όλες τις ομάδες χρηστών, το ύψος του οποίου ωστόσο, και λόγω της γενικότερης οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, προτείνεται να είναι χαμηλό (της τάξης των 0,60- 1,0€).

Τα εισιτήρια θα εκδίδονται με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής και θα διατίθενται στο επιβατικό κοινό από όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία πώλησης. Η Δημοτική Αρχή θα δύναται να προσφέρει στις επιχειρήσεις εκείνες που θα επιλέξουν να πωλούν τα εισιτήρια της Δημοτικής Συγκοινωνίας κίνητρα μέσω χαμηλής και συμβολικής έκπτωσης στα δημοτικά τέλη που τους αντιστοιχούν, αντί να τους προσφέρει προμήθεια ως ποσοστό του συνολικού τζίρου τους από την ενδεχόμενη πώληση των εισιτηρίων.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Εντός του οχήματος θα πρέπει να τοποθετηθούν ακυρωτικά μηχανήματα προκειμένου οι επιβάτες να ακυρώνουν το εισιτήριό τους. Με δεδομένο πως η επιβίβαση/ αποβίβαση πραγματοποιείται από μία θύρα, η οποία βρίσκεται δίπλα στη θέση του οδηγού, άρα είναι άμεσα εποπτευόμενη η διαδικασία επιβίβασης και ακύρωσης του εισιτηρίου, δεν κρίνονται απαραίτητοι οι αναγκαίοι έλεγχοι από ελεγκτές.

Με δεδομένο πως η σύγχρονη τάση διαχείρισης στόλου τροχαίου υλικού επιβάλει την παρακολούθηση της θέσης του σε πραγματικό χρόνο, κρίνεται ως θετικό το ενδεχόμενο τοποθέτησης συστήματος GPS εντός του οχήματος, προκειμένου να είναι γνωστή η θέση του σε πραγματικό χρόνο.

Όσον αφορά στον εξοπλισμό εκτός λεωφορείων, συνήθης τακτική είναι επί του τροχαίου υλικού Μέσων Μαζικής Μεταφοράς να τοποθετούνται διαφημιστικά μηνύματα, σε μία προσπάθεια αύξησης των εσόδων από τη λειτουργία τους.

Αναφορικά με τον εξοπλισμό των στάσεων, όπως έχει περιγραφεί, οι προτεινόμενες λεωφορειακές γραμμές θα εξυπηρετούνται, είτε μέσω των υφιστάμενων στάσεων του δικτύου ΟΑΣΑ, είτε μέσω της ίδρυσης νέων. Για τις στάσεις του δικτύου ΟΑΣΑ δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη προσθήκη πέραν της απαραίτητης κατακόρυφης πληροφοριακής σήμανσης. Για τις προς ίδρυση νέες στάσεις ομοίως θα απαιτηθεί η τοποθέτηση της κατάλληλης κατακόρυφης πληροφοριακής σήμανσης καθώς επίσης και μέριμνα για την καλή κατάσταση των πεζοδρομίων επί των οποίων θα αναμένουν οι επιβάτες.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το εκτιμώμενο κόστος για την ανάπτυξη του συστήματος των προτεινόμενων λεωφορειακών γραμμών Δημοτικής Συγκοινωνίας στο Δήμο Αγ. Παρασκευής παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες.

Προκύπτει λοιπόν πως το εκτιμώμενο συνολικό κόστος για την προμήθεια του τροχαίου υλικού και την εγκατάσταση της απαραίτητης υποδομής των προτεινόμενων λεωφορειακών γραμμών Νο6 και Νο7 της Δημοτικής Συγκοινωνίας απαιτείται το ποσό των 138.495€, ενώ το ετήσιο εκτιμώμενο λειτουργικό κόστος για τις δύο γραμμές θα είναι ίσο με 164.209€.

Αντιστοίχως για τη δρομολόγηση midi λεωφορείων, προκύπτει λοιπόν ότι το εκτιμώμενο συνολικό κόστος για την προμήθεια του τροχαίου υλικού και την εγκατάσταση της απαραίτητης υποδομής των προτεινόμενων λεωφορειακών γραμμών Νο6 και Νο7 της Δημοτικής Συγκοινωνίας απαιτείται το ποσό των 503.551€, ενώ το ετήσιο εκτιμώμενο λειτουργικό κόστος για τις δύο γραμμές θα είναι ίσο με 219.732€.

Δημοτική_Συγκοινωνία_16 copy

Δημοτική_Συγκοινωνία_17 copy

Δημοτική_Συγκοινωνία_18 copy

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ:

Παρουσιάστηκε το Σχέδιο Αστικής Κινητικότητας, Parking και δημιουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας

 

 

 

—–

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφiες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr
Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  , ή στο Twitter