Μη συγχώνευση-κατάργηση σχολείων και 2 νέα νηπιαγωγεία αποφάσισε το Δ.Σ.

2ο γυμνάσιο Αγ. Παρασκευή

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής στις 10/2/2016 συζήτησε το θέμα των μεταβολών Σχολικών μονάδων για το 2016 και αποφάσισε (με μεγάλη πλειοψηφία) να προτείνει στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας τα εξής:
1.    Τη μη συγχώνευση– συνένωση – κατάργηση οποιουδήποτε σχολείου στην Αγία Παρασκευή.
2.    Την ίδρυση 2 νέων νηπιαγωγείων στον Τσακό και στο Κοντόπευκο.


Το Συμβούλιο για την απόφαση του αυτή έλαβε υπόψη ότι:
-Η όποια συγχώνευση – συνένωση – κατάργηση οποιουδήποτε σχολείου θα έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης λόγω επιδείνωσης της αναλογίας μεταξύ διδασκόντων/διδασκομένων, που θα  προκληθεί από την αύξηση του αριθμού μαθητών στα υπόλοιπα και
– Ήδη την τρέχουσα σχολική χρονιά υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός νηπίων στα νηπιαγωγεία, ενώ έμεινε εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας μεγάλος αριθμός προνηπίων.

 

—–
Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφiες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr
Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  , ή στο Twitter