Σε ποιες τοπικές εφημερίδες μπορούν οι δήμοι και οι Περιφέρειες να δημοσιεύουν προκηρύξεις

aparaskevi-images.gr

Δημοσιεύθηκε  από το Εθνικό Τυπογραφείο (ΦΕΚ Β΄  2824/ 11.8.17) η Υπουργική Απόφαση αριθμ.196/03.08.2017 (ΑΔΑ: ΩΡΛΥ465ΧΘ0-Ξ90) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» στην οποία καθορίζονται οι εφημερίδες οι οποίες δικαιούνται, κατά νομό, να προβαίνουν σε δημοσίευση κρατικών καταχωρήσεων.

Εφημερίδες  που  μπορούν οι δήμοι και οι Περιφέρειες να δημοσιεύουν προκηρύξεις

 

—–

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφiες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr
Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  , ή στο Twitter