Ζημιά σε αγωγό ύδρευσης των Πευκακίων έφερε τον αμίαντο στην επιφάνεια

 

Γράφει η Λένα Μαρκή

Ζημιά σε αγωγό ύδρευσης προκλήθηκε σήμερα το πρωί (30-4-2018) στην οδό Γ. Παπανδρέου στα Πευκάκια εξαιτίας εργασιών για την κατασκευή αγωγών ομβρίων, που είχαν ως αποτέλεσμα το σπάσιμο ενός σωλήνα που τροφοδοτεί με πόσιμο νερό την περιοχή και τον οποίο επισκεύασε άμεσα η ΕΥΔΑΠ.

Εξαιτίας αυτού του γεγονότος ήρθε ξανά στην επιφάνεια ένα πρόβλημα της περιοχής που θορύβησε τους κατοίκους σήμερα, αλλά και στο παρελθόν. Έπειτα από τηλεφώνημα που δέχτηκε το aparaskevi-images.gr από τον πρόεδρο του Συλλόγου Πευκακίων κ. Μπακογιάννη, καθώς και από πρώην μέλος του συλλόγου, σπεύσαμε στο σημείο και ανακαλύψαμε κι εμείς ότι η περιοχή υδρεύεται μέσω αμιαντοτσιμεντοσωλήνων. Το ότι το νερό που πίνουν οι Πευκακιώτες περνάει μέσα από σωλήνες αμιάντου μας κινητοποίησε με αποτέλεσμα το aparaskevi-images.gr να απευθυνθεί στον υπεύθυνο της ΕΥΔΑΠ άμεσα. Εκείνοι μας ενημέρωσαν (και τους ευχαριστούμε γι’ αυτό) και μας προώθησαν έντυπο σχετικό με το θέμα, το οποίο και δημοσιεύουμε:

ΕΥΔΑΠ -Αμίαντος

 

Για να γνωρίζουμε τι ισχύει για τον αμίαντο

Ο αμίαντος, λοιπόν, αφορά τέσσερα ινώδη ένυδρα πυριτικά ορυκτά που αποτελούνται από μικροσκοπικές ίνες μεγάλου χρόνου ζωής, ανθεκτικές στη θερμοκρασία, στην οξείδωση και στο νερό. Είναι ευρέως διαδεδομένος στη φύση και αποτέλεσε ιδανικό υλικό κατασκευής ενός μεγάλου αριθμού αντικειμένων λόγω των ιδιοτήτων του ως θερμομονωτικού υλικού (πλάκες και σωλήνες αμιαντοτσιμέντου, υλικά οροφών, φρένα αυτοκινήτων, στολές πυροπροστασίας, λάμπες υγραερίου κ.α.).

Επιστημονικές έρευνες έχουν επανειλημμένα τεκμηριώσει ότι ο αμίαντος είναι ένα υλικό που μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας, και κυρίως καρκινογενέσεις, όταν όμως βρίσκεται σε αιωρούμενη μορφή και εισπνέεται (εισπνεόμενος αμίαντος).

Αντιθέτως, ο αμίαντος που είναι σταθερά συνδεδεμένος σε τελικά προϊόντα, όπως τοίχους, πλακάκια και σωλήνες δεν δημιουργεί προβλήματα στην υγεία, εφόσον δεν καταστρέφεται και δεν υφίσταται καταπονήσεις και φθορές. Ειδικότερα, έχει διαπιστωθεί ότι οι περιεκτικότητες αμιάντου στο πόσιμο νερό ως αποτέλεσμα της χρήσης αμιαντοτσιμεντοσωλήνων δεν παρουσιάζουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.

Επίσης όπως είναι γνωστό στους σωλήνες ύδρευσης δημιουργείται ένα στρώμα αλάτων από το νερό στην εσωτερική τους επιφάνεια, δηλαδή ένας εσωτερικός μονωτικός μανδύας, που καθιστά τον σωλήνα ακίνδυνο.  Κίνδυνος υπάρχει μόνον όταν προκληθεί φθορά στην εσωτερική επιφάνεια και ο αμίαντος κυκλοφορήσει στο πόσιμο νερό.

Το 1999 η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την Οδηγία 76/769/ΕΟΚ που απαγόρευε τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ινών αμιάντου. Επίσης απαγόρευσε τη χρήση προϊόντων που περιέχουν τέτοιες ίνες (αμιαντοτσιμεντοσωλήνες), αλλά επιτρέπει τη χρήση των προϊόντων αυτών που ήταν εγκατεστημένα ή σε λειτουργία πριν την 15-8-1999 μέχρι την τελική απόρριψή τους ή το τέλος διάρκειας της λειτουργίας τους. Στη χώρα μας υπάρχουν πολλά δίκτυα που χρησιμοποιούν ακόμα σωλήνες αμιαντοτσιμέντου, ένα εκ των οποίων είναι και αυτό των Πευκακίων.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ) στην πρόσφατα αναθεωρημένη έκδοση του εγχειριδίου «Οδηγίες για την ποιότητα του πόσιμου νερού, Π.Ο.Υ, 2004» αναφέρει ότι «παρά την καλή μελέτη του θέματος, υπάρχουν ελάχιστες ικανοποιητικές αποδείξεις για την καρκινογένεση από καταπινόμενο αμίαντο σε επιδημιολογικές μελέτες σε πληθυσμούς που καταναλώνουν πόσιμο νερό με υψηλές συγκεντρώσεις σε αμίαντο. Επομένως, δεν υπάρχουν πειστικές αποδείξεις ότι ο καταπινόμενος αμίαντος αποτελεί κίνδυνο για την υγεία και συμπεραίνεται ότι δεν υπάρχει ανάγκη θεσμοθέτησης με βάση υγειονομικά κριτήρια, ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής για τον αμίαντο στο πόσιμο νερό».

Τέλος, βάσει της ΔΥΓ2/19028/2005 Εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις στην υγεία από την κατάποση ινών αμιάντου με το πόσιμο νερό, από τα συμπεράσματα της διεθνούς βιβλιογραφίας δεν προκύπτει τεκμηριωμένα άμεση συσχέτιση ενδεχόμενης παρουσίας ινών αμιάντου και επιπτώσεων στην υγεία από την κατάποσή τους».

Η ΕΥΔΑΠ μας ενημέρωσε ότι διεξάγει συνεχείς ελέγχους του νερού που διανέμει. Δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ αύξηση της ποσότητας των ινών αμιάντου στο νερό που σημαίνει ότι δεν παρατηρείται διαρροή ινών αμιάντου από τα τοιχώματα των αγωγών στο πόσιμο νερό. Πιο λεπτομερείς πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στο έντυπο της ΕΥΔΑΠ που δημοσιεύεται.

Πέραν όλων των παραπάνω να ενημερώσουμε ότι, από το Σύλλογο Πευκακίων επί προεδρίας του αείμνηστου Μιχάλη Μιχαηλίδη και την εποχή που στο Δ.Σ. ήταν μέλος ο κ. Γιάννης Γουργούλης είχαν γίνει ενέργειες για τους σωλήνες ύδρευσης, για τις οποίες θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά σε επόμενο άρθρο.

Από εδώ και πέρα το θέμα πρέπει να το αναλάβουν ειδικοί και οι κάτοικοι να μην πανικοβάλλονται. Το θεάρεστον θα ήταν να αντικατασταθούν όλοι οι αμιαντοτσιμεντοσωλήνες,  ώστε να εκλείψει οποιαδήποτε υπόνοια επικινδυνότητας, όσο μικρή και να είναι, για την υγεία των κατοίκων. Θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο έχουν καταπονηθεί οι υπάρχοντες σωληνώσεις πόσιμου νερού στην περιοχή. Να αποτελέσει δε άμεση προτεραιότητα της δημοτικής Αρχής, ώστε να πιέσει την ΕΥΔΑΠ να υλοποιήσει πρόγραμμα αντικατάστασής τους με υλικό φιλικό στην υγεία των κατοίκων.