18 Συνεδρίαση Περιφερειακού συμβουλίου 31/5

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, που θα γίνει στις 31-05-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ηρακλείου Αττικής για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Επιστρώσεις οδών οδικού δικτύου του Δήμου» συνολικού προϋπολογισμού 5.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Καραμέρος)

  1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγίου Δημητρίου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΞ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 4.275.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καπάταης)

  1. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου για την υλοποίηση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΟΦΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΥΓΝΩΤΟΥ 2 – 4 ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ».

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κυπριανίδου)

  1. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 του Υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραμάνος)

  1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας ετήσιας δυναμικότητας 810 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 25 στρεμμάτων της εταιρείας «Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε.» στη θέση νήσος Τρίκερι Δήμου Ύδρας Π.Ε. Νήσων, που αφορά μετατόπιση (πραγματοποιηθείσα), επέκταση, εκσυγχρονισμό, αύξηση δυναμικότητας αυτής και εγκατάσταση συνοδών χερσαίων υποδομών.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος)

  1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Βελτίωση βατότητας, διάνοιξη και τσιμεντόστρωση περιφερειακού δρόμου Ποταμού της Δ.Κ. Αντικυθήρων» από το Δήμο Κυθήρων.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος)

  1. Έγκριση Υποβολής Πρότασης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής, ως εταίρος, στο συγχρηματοδοτούμενο έργο με τίτλο: «RIVERGO-a new model of RIVER GOvernance based on people involvement» (Ένα νέο μοντέλο Διακυβέρνησης Ποταμών βασισμένο στη συμμετοχή των πολιτών) στο πλαίσιο του διαπεριφερειακού ευρωπαϊκού προγράμματος: Interreg V-B Adriatic – Ionian 2014 – 2020 (ADRION).

(Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Κ. Σταυροπούλου)

  1. Ορισμός εκπροσώπων στα Διοικητικά Συμβούλια του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχοινιά – Μαραθώνα, του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και Προστατευόμενων Περιοχών Νότιας Πελοποννήσου – Κυθήρων.

(Εισηγητής οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Π. Φιλίππου και Π. Χατζηπέρος)

  1. Ορισμός εκπροσώπων και αναπληρωτών τους για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων (Ν.2881/2001/τ.Α΄/ΦΕΚ 16).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. I. Βασιλείου)

  1. Έγκριση σκοπιμότητας για την πραγματοποίηση εκδήλωσης βράβευσης συμμετεχόντων στο διαγωνισμό FIRST LEGO LEAGUE.

(Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Α. Λεβέντη)

 

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

           ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

                                   ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΧΙΝΑΣ