Εξακολουθεί να καταγγέλλει την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. ο Σύλλογος ΣΕΔΑΠ από την Δημοτική Αρχή

Για το θέμα της τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. καταγγέλλουμε τα παρακάτω:

Εξ αρχής ο ΣΕΔΑΠ, είχε καταθέσει τις αρνητικές απόψεις του για το σχέδιο Ο.Ε.Υ. που κατέθεσε η Διοίκηση και γι’ αυτό κατέθεσε την ένστασή του με έγγραφο-παρατηρήσεων ώστε να ληφθούν υπόψη οι απόψεις των εργαζομένων.

Η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν διορθώνει κανένα από τα προβλήματα των υπηρεσιών του Δήμου , π.χ. υποστελέχωση προσωπικού – τμημάτων, δεν υπάρχει πρόβλεψη απαραίτητων θέσεων εργασίας , δεν ορίζονται με σαφήνεια οι αρμοδιότητες των εργαζομένων σύμφωνα με τον κλάδο και την ειδικότητά τους.

Ενώ έχει επισημανθεί έντονα  ότι είναι αναγκαία η συνολική τροποποίηση του Ο.Ε.Υ., αντίθετα η Διοίκηση κατέθεσε μερική τροποποίηση αυτού για τους δικούς της λόγους και για να εξυπηρετήσει μεμονωμένα συμφέροντα.

Ο στόχος της δεν ήταν η δημιουργία ενός οργανισμού που βοηθά στην σωστή λειτουργία των υπηρεσιών προς το συμφέρον των πολιτών και των εργαζομένων, αλλά να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα συμφέροντα- επιταγές της Κυβέρνησης, των θεσμών και της Ε.Ε.

Ως σωματείο ζητούσαμε την επικαιροποίηση των πολλών προσωποπαγών θέσεων και την μετατροπή τους σε οργανικές καθώς και την πρόβλεψη των απαραίτητων ειδικοτήτων για την λειτουργία των υπηρεσιών. Ακόμη και η δέσμευση για το χρονικό περιθώριο που η Διοίκηση από μόνη της έδωσε  στο σωματείο(έως 18-19 Απρίλη 2018!) για να προχωρήσει το συνολικό σχέδιο τροποποίησης όλου του Ο.Ε.Υ. έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις των εργαζομένων, φάνηκε ότι ήταν καθαρά προσχηματική, μία υπόσχεση  για να μπορέσει να κατευνάσει την αντίσταση μας ώστε να ‘ περάσει’  στο Δημοτικό Συμβούλιο την μερική τροποποίηση  για την καθαριότητα.

Καταγγέλλουμε την προσπάθεια τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. και κάθε προσπάθεια που θα κυμαίνεται σε αυτήν την λογική και σε αυτό το πλαίσιο.

Το Δ.Σ.