Δημοπρατείται στις 3 Αυγούστου το Δημαρχείο

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής αποκτά επιτέλους το δικό του Δημαρχείο καθώς δημοπρατείται στις 3 Αυγούστου 2018 το έργο ανέγερσης του, με προϋπολογισμό 21.080.000€ και χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής.

Το έργο σύμφωνα με εκτιμήσεις θα ξεκινήσει τους πρώτους μήνες του 2019.
Το οικόπεδο των 3.691 τμ στο οποίο θα ανεγερθεί το Δημαρχείο έχει πρόσοψη επί της οδού Αγίου Ιωάννου 7-9 και προορίζεται αποκλειστικά γι αυτό το σκοπό, όπως προκύπτει από την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της Αγίας Παρασκευής σύμφωνα με το ΦΕΚ 27Δ/19.2.1970.
Για το σχεδιασμό του Δημαρχείου πραγματοποιήθηκε Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός που ολοκληρώθηκε το 2003.

Στη συνέχεια εκπονήθηκαν όλες οι μελέτες εφαρμογής που ολοκληρώθηκαν σε τρία στάδια και έτυχαν όλων των απαραίτητων εγκρίσεων από τα εκάστοτε Δημοτικά Συμβούλια και της τελικής θεώρησης της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών.
Το έργο εντάχθηκε στις 22/11/2016 στα προς εκτέλεση έργα της Περιφέρειας Αττικής και ακολούθησαν οι διαδικασίες επικαιροποίησης των μελετών, υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης και προσυμβατικού ελέγχου.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx   με αναζήτηση Α/Α συστήματος 71925.