Ο Σύνδεσμος για την Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Ευρωπαϊκό Διακρατικό Πρόγραμμα Interreg Mediterranean-Sisma

Με επιτυχία μετείχε, ο Σύνδεσμος για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων, στην τελική φάση των εργασιών του Προγράμματος Sisma. Το μοντέλο Sisma είναι ένα καινοτόμο εργαλείο, που δημιουργήθηκε από εταίρους 9 ευρωπαϊκών μεσογειακών χωρών και αφορά στην αξιολόγηση και κινητοποίηση κεφαλαίων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.

Στην τελική συνεδρίαση για το Πρόγραμμα που έγινε στην πόλη Nova Gorica, στη Σλοβενία μετείχαν εκπρόσωποι από την Ιταλία, Γαλλία, Σλοβενία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Ισπανία κλπ. Από την Ελλάδα μετείχε το Κ.Α.Π.Ε., που είναι εταίρος του Προγράμματος και ο Σύνδεσμος για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων ως υποστηρικτής. Παρουσιάσθηκε το τελικό σχέδιο του καινοτόμου μοντέλου ως και καλές πρακτικές εξοικονόμισης ενέργειας σε Δημοτικά Κτίρια από τους συμμετέχοντες φορείς.

Την παρουσίαση της δράσης του Συνδέσμου με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στους Δήμους-Μέλη του, έκανε ο Πρόεδρος της Ένωσης Δημάρχων Αττικής και Γ. Γραμματέας του Σ.Β.Α.Π., κ. Παύλος Καμάρας, ο οποίος προχώρησε και σε προτάσεις για την περαιτέρω προώθηση του καινοτόμου εργαλείου.

Στην αντιπροσωπεία του Σ.Β.Α.Π. μετείχαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γιώργος Κουράσης και το μέλος της Ε.Ε. κ. Γ. Λαζαρίδης.

Στο πλαίσιο των εργασιών του προγράμματος δόθηκε η ευκαιρία στους μετέχοντες να επισκεφθούν κτίρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης και να ακούσουν καλές πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας ιδιαίτερα αποτελεσματικές και χρήσιμες.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε στον Σ.Β.Α.Π. τηλ. 210 6719138, 210 6711228