Δήμος και Πολιτική Προστασία …Του Σπύρου Παπασπύρου

Η πρόσφατη ανείπωτη εθνική τραγωδία, επαναφέρει στην πρώτη γραμμή την ευλογία που έχουμε σαν Δήμος: Τον Υμηττό μας. Που είναι πράγματι μια ευλογία αλλά που δυνητικά μπορεί να μετατραπεί σε «κατάρα» (ο μη γένοιτο).

Ένα πολύ μεγάλο σε μήκος τμήμα του Δήμου μας, εκτείνεται στους πρόποδες του βουνού. Πολλές εγκαταστάσεις (σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, δημόσια κτήρια) βρίσκονται σε επαφή με το δάσος. Δεδομένης δε και πυκνής δομήσεως αλλά και του αρκετά σημαντικού αστικού πρασίνου, η κατάσταση μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνη.

Αλλά δεν είναι μόνον αυτός ο κίνδυνος που μπορεί να απειλήσει τον Δήμο μας, υπάρχουν κι άλλοι. Πιθανές πλημμύρες λόγω της κατωφερικής θέσεώς, πολλών ρεμάτων που υπήρχαν κάποτε και  έχουν γίνει δρόμοι και μικρού-ανεπαρκούς δικτύου ομβρίων,  πιθανοί σεισμοί, αποκλεισμοί λόγω χιονοπτώσεων, παγετών κ.α., είναι  πιθανοί κίνδυνοι που μπορεί να αντιμετωπίσουμε έστω και αν τους «εξορκίζουμε».

Ο Δήμος μας διαθέτει  υπαλλήλους στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, που είναι σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο εκπαιδευμένοι, αλλά είναι ελάχιστοι. Από την άλλη, δεν υπάρχει ικανοποιητικός και αρκετός εξοπλισμός. Πέραν αυτών, δεν μπορούμε να βασιζόμαστε (ιδίως για την περίπτωση πυρκαϊάς) σε τρίτους, όπως είναι η ΣΔΑΜ, ο «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», το Κολλέγιο ή ο ΣΕΠΠΒΑΤΥ. Ούτε φυσικά στους συμβασιούχους των δυο μηνών, που προσλαμβάνει ο Δήμος κάθε καλοκαίρι και οι οποίοι είναι μεν φιλότιμοι αλλά δεν έχουν τις γνώσεις και την πείρα.

Ίσως ήλθε η ώρα για αντιμετωπίσουμε, ως Δήμος, το θέμα «Πολιτική Προστασία» στο ύψος της σοβαρότητος που της αρμόζει. Προσφάτως ο δήμαρχος κ. Γιάννης Σταθόπουλος ανεκοίνωσε τον διορισμό άμισθου Συμβούλου του για θέματα Πολιτικής Προστασίας, ενός αποστράτου Αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας.  Αν ο διορισμός αυτός δεν είναι απλά μια επικοινωνιακού τύπου κίνηση (όπως φαίνεται να είναι ο προηγούμενος διορισμός ενός Συμβούλου σε θέματα «marketing»), δεδομένης  της ιδιότητός του, είναι μια καλή ευκαιρία για μια αρχή. Στον Δήμο μας κατοικούν πολλοί απόστρατοι Αξιωματικοί (ΕΔ και ΣΑ), σε παραγωγική ηλικία, με πολύ μεγάλη εμπειρία σε διαχείριση κρίσεων και με γνώσεις τόσο στην σύνταξη όσο και στην εφαρμογή σχεδίων αντιμετωπίσεως φυσικών καταστροφών. Θα πρότεινα λοιπόν τα εξής:

α. Να δοθεί η εντολή του δημάρχου στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και στον Σύμβουλό του, να καλέσουν κάποιους εξ αυτών (με ιδιαίτερη εμπειρία) και να εξετασθούν και επικαιροποιηθούν τα υφιστάμενα σχέδια (τόσο στην πρόληψη όσο και στην θεραπεία), να υποβληθούν δε προτάσεις για προμήθεια των απαιτούμενων υλικών και μέσων. Οι προτάσεις όμως, να μην μείνουν μόνον προτάσεις.

β. Να κληθούν (σε εθελοντική βάση, πιστεύω ότι όλοι θα ανταποκριθούν) οι υπόλοιποι, να στελεχώσουν ένα μόνιμο σώμα εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Θεωρώ ότι η υιοθέτηση των προτάσεών μου αυτών, θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί θετικά από τον Δήμο. Μπορεί (και εύχομαι) να μην χρειασθούμε ποτέ την συνδρομή Πολιτικής Προστασίας. Αν όμως την χρειασθούμε, ας είμαστε τουλάχιστον έτοιμοι.

Σπύρος Παπασπύρος

Σχης ε.α.

Πρ. δημοτικός σύμβουλος «Αγία Παρασκευή η πόλη μας»