“ΕΚΕΦΕ”Αιωρούμενα σωματίδια στήν ατμόσφαιρα και επιπτώσεις στήν ανθρώπινη υγεία

ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
O “D” PAROUSIAZEI DEYTERA

Επιδημιολογικές μελέτες καταδεικνύουν συνεχώς τις επιπτώσεις των παρατηρούμενων συγκεντρώσεων των Αιωρούμενων Σωματιδίων (ΑΣ) της ατμόσφαιρας στην ανθρώπινη υγεία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη θεσπίσει ανώτατα επιτρεπτά όρια για τις συγκεντρώσεις μάζας των ΑΣ στην ατμόσφαιρα. Οι πηγές της ρύπανσης που συνδέονται άμεσα με τις ανθρώπινες δραστηριότητες (εκπομπές αυτοκινήτων, τζάκια, κλπ) έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και επιπτώσεις, ειδικά για τα ΑΣ που αποτελούν εναν ρύπο με διαφορετικά μεγέθη και σύνθεση.

Τα στοιχεία αυτα είναι αναγκαία για τους παράγοντες έκθεσης του πληθυσμού που θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν. Θα παρουσιαστουν προσφατα αποτελέσματα και ευρήματα τόσο για την προέλευση της τοξικότητας των λεπτόκοκκων σωματιδίων στην Αθήνα και τα ελληνικά αστικά κέντρα με αναφορά και σε άλλες περιοχές της Νότιας Ευρώπης αλλα και αναφορικά με τη χρονική εξέλιξη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης την τελευταία δεκαετία.