Διεκδίκηση 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο: Γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της ΑΔΕΔΥ

Γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου της ΑΔΕΔΥ, αναφορικά με τη διεκδίκηση κομμένων λόγω μνημονίων 13ου και 14ου μισθού (Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, επίδομα Αδείας).

Στα κυριότερα σημεία αυτής αναγράφονται τα εξής:

– Όλοι οι υπηρετούντες στο Δημόσιο σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ μπορούν να προβούν σε άσκηση αγωγής, για την διεκδίκηση επιδομάτων αδείας και εορτών.

– Οι αγωγές θα πρέπει να έχουν ασκηθεί μέχρι τις 15 Μαρτίου 2019.

Ολόκληρη η Γνωμοδότηση ΕΔΩ