Μπελεχρή -Κυριάκου Νικολέτα: Η Αξία της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς

Ο Πολιτισμός της πόλης μας, της Αγίας Παρασκευής, αντικατοπτρίζεται στα
Εργαστήρια Τέχνης, στο Δημοτικό Ωδείο, στη Φιλαρμονική, στη Χορωδία, στο Χορό, στη Θεατρική Ομάδα, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, καθώς και στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο. Οι προαναφερόμενες δομές λειτουργούν περισσότερο από 18 έτη αποσκοπώντας στην παραγωγή και προώθηση αξιών, τρόπων συμπεριφοράς, νοοτροπιών και ηθικής, ενώ, ταυτόχρονα, συμβάλλουν στην καλλιέργεια και βελτίωση των ατόμων “πολιτών” τόσο σε διανοητικό όσο και σε συναισθηματικό – κοινωνικό επίπεδο.

Αξίζει, ωστόσο, να τονισθεί πως προσεγγίζοντας τις συγκεκριμένες δομές από μια αντικειμενικότερη και αμερόληπτη οπτική, εκείνη των παρατηρητών, θα διαπιστώσουμε ότι η πρέπουσα – βέλτιστη αξιοποίησή τους δεν έχει επιτευχθεί, αν και τα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αυτές είτε ως εργαζόμενοι είτε ως σπουδαστές χαρακτηρίζονται για την αγάπη την εμπειρία και την άρρητη γνώση που κατέχουν.
Οι λόγοι που έχουν προκαλέσει την αλλαγή μας στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και αντιμετωπίζουμε τις δομές είναι πολυεπίπεδοι και αντιστοιχούν σε συνεχείς διαφοροποιήσεις όχι μόνο σε οικονομικό αλλά και σε κοινωνικό – τεχνολογικό επίπεδο. Συνέπεια των παραπάνω είναι η υποχρέωσή μας να λειτουργήσουμε σε ένα περιβάλλον που να ευνοεί την καινοτομία και την ανάπτυξη, να είμαστε σε θέση όχι μόνο να μελετήσουμε αλλά και να ενισχύσουμε τις δομές παραγωγής του πολιτισμού, συμπεριφερόμενοι με στρατηγική σκέψη για οργάνωση, προγραμματισμό και έλεγχο – ανάπτυξη των δομών. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να ερευνήσουμε, να σχεδιάσουμε, να αξιολογήσουμε και να διεκδικήσουμε για όλες τις πολιτιστικές δομές.

Έχοντας ως όραμα την ευδοκίμηση όσον αφορά την παραγωγή του Πολιτισμού στην Αγία Παρασκευή, είναι χρέος μας να υπερβούμε τα όρια μας, ώστε να είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε και να διοικήσουμε τις πολιτιστικές δομές της περιοχής μας έχοντας ως αρωγό μας τη σύνεση, συνέπεια και υπευθυνότητά μας. Έτσι, θα καταφέρουμε να διαμορφώσουμε τις αρμόζουσες συνθήκες, μέσα στις οποίες θα πραγματοποιηθεί η ουσιαστική ανάπτυξη, προκειμένου, αφενός, οι δομές της περιοχής μας να καταστούν δημοφιλείς στο ευρύ κοινό και σε άλλες πόλεις, αφετέρου να ενισχυθεί ο βαθμός πιστότητας με υψηλό επίπεδο αποτελεσματικότητας. Αποτέλεσμα των παραπάνω θα είναι η ισχυροποίηση της εικόνας τους, καθώς και η διατήρηση και συνάμα προσέλκυση νέων σπουδαστών σε αυτές.

Η ειλικρινή προσήλωση και ενασχόληση με τις πολιτιστικές δομές της περιοχής μας θα αποτελέσουν πηγή πλεονεκτήματος για την Πόλη μας, θα ενδυναμώσουν την θετική της φήμη και θα καταστούν θεμελιώδες στοιχείο της φυσιογνωμίας της.

Έχοντας ως πρωταγωνιστή το σεβασμό προς την Πόλη μας, την Αγία Παρασκευή , η σωστή διαχείριση και διοίκηση των δομών θα δημιουργήσουν ένα αύριο φωτεινό, υποσχόμενο μια πορεία σταθερά ανοδική, για το μέλλον.

Μπελεχρή – Κυριάκου Νικολέττα

Υπ. Δημοτικός Σύμβουλος “Αγία Παρασκευή η πόλη μας”
Προέδρος του Συλλόγου των Σπουδαστών Εργαστηρίων Τέχνης Αγίας Παρασκευής.
Αν. μέλος του ΔΣ της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
Συντονίστρια της Επιτροπής Πολιτιστικών Δομών και Παραγωγής Πολιτισμού της Παράταξης ,Αγία Παρασκευή η Πόλης μας.
Γενικός Αρχηγός Πανελλήνιου Γ.Σ.