Τελικά αποτελέσματα στην Αγία Παρασκευή

Αγία Παρασκευή η πόλη μας    27,04     έδρες- 9  ψήφοι  6825

Νίκη των πολιτών                           26,42   έδρες -9  ψήφοι 6669

Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή  16,06 έδρες   -5 ψήφοι  4053

Αλλάζουμε                                         14,81   έδρες -5 ψήφοι  3738

Λαϊκή Συσπείρωση                          6,47  έδρες  -2   ψήφοι  1632

Αγία Παρασκευή μια γενιά μπροστά    6,24  έδρες -2 ψήφοι 1575

Φυσάει κόντρα                                                2,97  έδρες -1  ψήφοι  749