Οι Σταυροί των υποψήφιων

353

Κάθε παράταξη που θα διορθώνεται θα αναρτάτε

Αγία Παρασκευή η πόλη μας
Νίκη των Πολιτών
Μια γεννιά Μπροστά
Αλλάζουμε
Φυσάει Κόντρα
Λαΐκή Συσπείρωση
Νέα Αρχή