Πρόσκληση της “Νέας Αρχής για την Αγία Παρασκευή” προς τις δημοτικές παρατάξεις

Η Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή, εν όψει της ψήφισης του πρώτου νομοσχεδίου της νέας Βουλής, καλεί όλες τις δημοτικές παρατάξεις που εκπροσωπούνται στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο σε μία ανοικτή διαπαραταξιακή συνάντηση και συζήτηση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη στις 13.30μ.μ. για τα παρακάτω θέματα:

  • Αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου και νομιμότητα εκχώρησης αρμοδιοτήτων του στην Οικονομική Επιτροπή.
  • Συγκρότηση και αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής.
  • Εκπροσώπηση του Δημοτικού Συμβουλίου στην ΚΕΔΕ και στις Περιφερειακές Ενώσεις των Δήμων.

Ο επικεφαλής της Νέας Αρχής για την Αγία Παρασκευή

      Γιώργος Οικονόμου