Αγία Παρασκευή: Πήραν τα tablets του Δημοτικού Συμβουλίου και … έφυγαν

Όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Έφη Καψοκεφάλου, 7 από τους πρώην δημοτικούς συμβούλους δεν επέστρεψαν τα tablets που τους είχαν παραχωρηθεί προς χρήση.

Στόχος της αγοράς τους ήταν η εξοικονόμηση χαρτιού και μελανιού  και η προστασία του περιβάλλοντος. Αγοράστηκαν και μοιράστηκαν ονομαστικά σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους για το χρονικό διάστημα της θητείας τους. Κατόπιν όσοι δεν εξελέγησαν το Μάιο του 2019 κλήθηκαν, δημόσια μάλιστα σε συνεδρίαση του Δ.Σ., να τα επιστρέψουν. Κάτι που 7 σύμβουλοι το παραγνώρισαν.

Η κ. Καψοκεφάλου δεν ανακοίνωσε τα ονόματα των συγκεκριμένων συμβούλων αλλά παρέπεμψε όποιον θέλει στα δημοτικά όργανα που κρατούν κατάλογο. Ενημέρωσε μόνο ότι τα υπόλοιπα μοιράστηκαν στην Αντιπολίτευση και «ρίχτηκαν» όπως είπε οι σύμβουλοι της συμπολίτευσης.

Θεωρούμε ότι, εφόσον υπάρχει δημόσιο υλικό που ορισμένοι καταχρηστικά το παρακρατούν, ενώ γνωρίζουν ότι δεν τους ανήκει, θα πρέπει να δημοσιευτούν τα ονόματα προς γνώσιν των δημοτών.

Το ορθότερο βέβαια είναι να επιστραφούν πάραυτα τα tablets στην υπηρεσία που ανήκουν.