Αγιασμός στο Μουσικοκινητικό εργαστήρι για ΑμεΑ στις 3/10