14η Τακτική Συνεδρίαση ΔΣ του “ΠΑΟΔΑΠ” στις 6/11

Σύμφωνα με τα άρθρα 240 παρ.2, 234 παρ.1 ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και 67 ν. 3852/2010, προσκαλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής», η οποία θα διεξαχθείτην Τετάρτη 6η Νοεμβρίου 2019 και ώρα 17.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής (Λ.Μεσογείων αρ.415), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. οικονομικού έτους 2019.
 2. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών  για το 3ο και 4ο τρίμηνο 2017.
 3. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους  2018.
 4. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών        για το 1ο-2ο και 3ο  τρίμηνο 2019.
 5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της υπ΄αριθ. πρωτ.29977/31-10-2019 γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου και για τις περαιτέρω ενέργειες.
 6. Καθορισμός προδιαγραφών τοποθέτησης και κοστολόγησης διαφημιστικών πινακίδων, στις ανοιχτές και κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν ή διαχειρίζεται ο ΠΑΟΔΑΠ.
 • Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων σε αθλητικές εγκαταστάσεις.
 • Παραχωρήσεις χώρων στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Οργανισμού.
 • Λήψη απόφασης επί αιτήματος Καθηγητή Φυσικής Αγωγής (Κ.Φ.Α.).
 • Έγκριση κατάστασης εκπαιδευτικού προσωπικού Δημοτικού Ωδείου σχολικού έτους 2019- 2020.
 • Έγκριση εγγραφής μαθητών εκτός Ωδείου στο μαθητολόγιο και δικαίωμα συμμετοχής τους στις εξετάσεις του Ωδείου.

Σε περίπτωση τυχόν κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλώ να ειδοποιήσει τον αναπληρωτή του.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  Σπυρίδων Χρ. Παπασπύρος