Τακτική συνεδρίαση του ΔΣ “ΠΑΟΔΑΠ” στις 22/11

Σύμφωνα με τα άρθρα 240 παρ.2, 234 παρ.1 ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και 67 ν. 3852/2010, προσκαλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής», η οποία θα διεξαχθείτην Παρασκευή 22η Νοεμβρίου 2019 και ώρα 18.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής (Λ.Μεσογείων αρ.415), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Ανασύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.κατόπιν αντικατάστασης τακτικών  και αναπληρωματικών μελών του.
 2. Κατανομή αρμοδιοτήτων μελών Διοικητικού Συμβουλίου Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.
 3. 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.  οικονομικού έτους 2019.
 4. Σύσταση Προσωρινών Προσωποπαγών Θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατ’ Εφαρμογή Δικαστικών Αποφάσεων.
 5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της υπ΄αριθ. πρωτ.29977/31-10-2019 γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου και για τις περαιτέρω ενέργειες.
 6. Εξειδίκευση πίστωσης για την συντήρηση και επισκευή κτιρίων στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού.
 • Εξειδίκευση πίστωσης για επικοινωνιακή προώθηση των αθλητικών και πολιτιστικών προγραμμάτων του Οργανισμού,  στον ηλεκτρονικό τύπο και έντυπο τύπο.
 • Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη πρότασης για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων σε αθλητικές εγκαταστάσεις.
 • Εξειδίκευση πίστωσης για την ηχητική κάλυψη της Χριστουγεννιάτικης Συναυλίας του Δημοτικού Ωδείου στις 21-12-2019.
 • Παραχωρήσεις χώρων στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού.
 • Λήψη απόφασης για την συμμετοχή της Ομάδας Θεάτρου στο 13ο Διαδημοτικό Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμων Αττικής.
 • Επιστροφή χρημάτων.

Σε περίπτωση τυχόν κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλώ να ειδοποιήσει τον αναπληρωτή του.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  Σπυρίδων Χρ. Παπασπύρος