Τακτική συνεδρίαση ΠΑΟΔΑΠ στις 12/12

Σύμφωνα με τα άρθρα 240 παρ.2, 234 παρ.1 ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και 67 ν. 3852/2010, προσκαλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής», η οποία θα διεξαχθείτην Πεμπτη  12η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 17.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής (Λ.Μεσογείων αρ.415), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. “Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής”  οικονομικού έτους 2020.
  2. Έγκριση Στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. “Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής”  οικονομικού έτους 2020.

Σύμφωνα με τα άρθρα 240 παρ.2, 234 παρ.1 ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και 67 ν. 3852/2010, προσκαλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής», η οποία θα διεξαχθείτην Πεμπτη 12η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής (Λ.Μεσογείων αρ.415), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. οικονομικού έτους 2019.
  2. Υποβολή οικονομικών καταστάσεων έτους 2017 του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής.
  3. Έγκριση Ταμειακού απολογισμού ΠΑΟΔΑΠ οικονομικού έτους 2018.
  4. Έγκριση σχεδίου προκήρυξης-ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού με Σ.Μ.Ε.  ειδικοτήτων καθηγητών μουσικών οργάνων και εικαστικών καλλιτεχνικών τμημάτων με αντίτιμο για το έτος 2019-2020.
  5. Παραχωρήσεις χώρων στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού.
  6. Επιστροφή χρημάτων.
  1. Απαλλαγή συνδρομής σε προγράμματα του Οργανισμού.

Σε περίπτωση τυχόν κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλώ να ειδοποιήσει τον αναπληρωτή του.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  Σπυρίδων Χρ. Παπασπύρος