Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 12/12

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4555/18 καλείσθε να προσέλθετε σε Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου,που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 12-12-2019  ημέρα Πέμπτη και ώρα  12.30 με θέματα:

  1. Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 47/2019 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: «Τροποποίηση της με αριθ. 32/2019 απόφασης και εκ νέου λήψη απόφασης περί χωροθέτησης εγκαταστάσεων Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων για την περίοδο των εορτών 2019-2020 και παραχώρηση χώρου Κεντρικής Πλατείας στην ΕΝΕΒΑΠ».

       (Κρίνεται έκτακτη κατεπείγουσα  λόγω προθεσμιών).

Αγία Παρασκευή  12-12-2019

                                                                                          Ο Πρόεδρος