ΕΚΕΦΕ: Το Πείραμα KM3NeT με χαρά σας ανακοινώνει τον πρώτο διαγωνισμό: Ζωγράφισε ένα Νετρίνο!

Photo: wos.ba.infn.it

Tο Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» σε συνεργασία με το πείραμα KM3NeT οργανώνουν τον διαγωνισμό «Ζωγράφισε ένα Νετρίνο».  Το πείραμα ΚΜ3ΝeT ασχολείται με την ανίχνευση νετρίνων. Τα νετρίνα είναι σωματίδια προερχόμενα από το διάστημα, και άλλες πηγές, και η μελέτη τους διεξάγεται σε μεγάλα βάθη της θάλασσας. Συγκεκριμένα, Ινστιτούτα και Πανεπιστήμια από πολλά μέρη του κόσμου συνεργάζονται για την διεξαγωγή του πειράματος συνδυάζοντας τεχνικές αλλά και επιστημονικές γνώσεις. Το Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής περήφανα αποτελεί κομμάτι της συνεργασίας του ΚΜ3NeT. Στις εγκαταστάσεις του φιλοξενεί την δημιουργία αισθητήρων που ποντίζονται σε μεγάλα βάθη της θάλασσας για την διεξαγωγή του πειράματος καθώς και αναλύσεις δεδομένων που οδηγούν σε νέα πορίσματα.

Ο διαγωνισμός έχει ανοίξει. Οι συμμετέχοντες από την Γαλλία, την Γεωργία, την Ελλάδα, την Ιταλία, το Μαρόκο, την Νότια Αφρική και την Ισπανία προσκαλούνται να υποβάλλουν, πριν την 15η Μαρτίου του 2020, το καλύτερο σχέδιο για το πώς φαντάζονται ένα νετρίνο.

Τα σχέδια μπορούν να δημιουργηθούν με την χρήση οποιασδήποτε τεχνολογίας (τεχνική ψηφιακής σχεδίασης είναι αποδεκτή) και θα αξιολογηθούν με βάση την πρωτοτυπία, την δημιουργικότητα και  την σύμπνοια του σχεδίου με τις ιδιότητες και την προέλευση του νετρίνο.

Τρεις διαφορετικές ομάδες θα διαγωνιστούν:

  • Οι εκκολαπτόμενοι ερευνητές (οι μαθητές του Δημοτικού) θα φανταστούν πώς μοιάζει ένα νετρίνο ηλεκτρονίου
  • Μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου που ήδη έχουν έρθει σε επαφή με την Φυσική, θα αναλάβουν να αποδώσουν ένα νετρίνο του μιονίου.
  • Οι ενήλικες καλούνται να αποτυπώσουν ένα νετρίνο του ταυ.

Σε συνέχεια του διαγωνισμού που θα διεξαχθεί σε κάθε μια από τις παραπάνω χώρες, θα διεξαχθεί και ένας διεθνής διαγωνισμός. Τα σχέδια που θα επιλεχθούν στον διεθνή διαγωνισμό θα εκτεθούν στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Νάπολης στην Ιταλία τον Μάιο του 2020. Εκτός από το έπαθλο και τα αναμνηστικά που θα λάβουν, οι νικητές θα έχουν επίσης την ευκαιρία να δώσουν το όνομά τους σε έναν από τους αισθητήρες που θα ποντιστούν στη Μεσόγειο Θάλασσα συνδέοντας έτσι το όνομα τους με επόμενες ανακαλύψεις.

Μέσα από τον διαγωνισμό, το Πείραμα KM3NeT επιδιώκει να δώσει την ευκαιρία στο ευρύ κοινό να γνωρίσει την επιστημονική έρευνα που διεξάγεται από τους υπό κατασκευή ανιχνευτές που ποντίζονται σε βάθος μεγαλύτερο από 2000 μέτρα στην Μεσόγειο Θάλασσα. Αν και η ολοκλήρωση των ανιχνευτών νότια της Τουλόν στη Γαλλία και του Capo Passero στην Ιταλία προβλέπεται για το 2025, αναζητούμε από τώρα την καλύτερη καλλιτεχνική απεικόνιση των νετρίνων που πρόκειται να ανισχνεύσουμε.

Για περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό, τους κανόνες καθώς και για τα νετρίνα και τις ιδιότητές τους επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://wos.ba.infn.it/index.php/el/home-gr/

Για τον Διαγωνισμό στην Ελλάδα επικοινωνείστε με :
Σοφία Οικονόμου, oikonomou@inp.demokritos.gr

Για πληροφορίες σχετικά με τον Διεθνή Διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνήσετε:
Gwenhaël de Wasseige, gdewasse@apc.in2p3.fr
Marco Circella, marco.circella@ba.infn.it
Paschal Coyle,  coyle@cppm.in2p3.fr