Τακτική Συνεδρίαση του ΔΣ στις 8/1/2020

aparaskevi-images.gr

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 08.01.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 με θέματα:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την οριστική έγκριση των όρων δανείου για την απόκτηση του οικοπέδου «Μακρή και άμεση έναρξη διαδικασιών για την απαλλοτρίωσή του (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β.  Ζορμπάς).
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης Έργου με τίτλο «BioW2P – Sustainable conversion of bio-waste to bio-polymer for agricultural use in the context of Circular Economy» στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE με συμμετοχή του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Δάβαρη).
  3. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας κατάληψης οδοστρώματος της οδού Αιγαίου Πελάγους με διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων, η οποία θα χορηγείται προσωρινά και τμηματικά από την Λ. Μεσογείων προς και έως την οδό Ελβετίας για τις ανάγκες του έργου «Ανάπλαση Αιγαίου Πελάγους». (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ . Β. Σάρκουλας).