Αθανάσιος Μπαλάσκας: Δημιουργία Ψηφιακού Οργανογράμματος της Δημόσιας Διοίκησης και Τ.Α “Πίνακες”

H δημιουργία του Ψηφιακού Οργανογράμματος της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 16 του ν. 4440/2016) και η πλήρης ένταξη όλων των φορέων αποτελεί προϋπόθεση για τον εκσυγχρονισμό του δημοσίου τομέα με έμφαση στη διαφάνεια και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Υπενθυμίζω ότι η μη ολοκλήρωση της ένταξης ενός φορέα στην εφαρμογή του Ψηφιακού Οργανογράμματος δεν θα επιτρέπει τη συμμετοχή του στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας και επιπλέον, δεν θα επιτρέπει την έγκριση οποιουδήποτε αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 16 του ν.4440/2016, καθώς θα απαιτείται η προηγούμενη ανάρτηση της οικείας κενής θέσης στην εν λόγω εφαρμογή.

Όσον αφορά το Δήμο Αγίας Παρασκευής τα περιγράμματα θέσεων άρχισαν να αναρτώνται το Δεκέμβριο του 2019 και η διαδικασία συνεχίζεται.

Δήμος Αγίας Παρασκευής

Σύνολο Μονάδων: 36

Τμήματα: 25

Διευθύνσεις: 7

Γραφεία: 4

Συνολικές προβλεπόμενες θέσεις: 394

Για περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο:

https://hr.apografi.gov.gr/organizations/browse?0

Αθανάσιος Ι. Μπαλάσκας

Φυσικός – Ραδιοηλεκτρολόγος Α’

ΜSc Ηλεκτρονικής Φυσικής και Τηλεπικοινωνιών

Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Αγίας Παρασκευής

Υποδιευθυντής 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής