Ιδιωτικοποίηση των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων καταγγέλλει η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

Την ιδιωτικοποίηση των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων μέσω του κατατεθέντος σχεδίου νόμου “Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις ” καταγγέλλει η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ.

Δείτε παρακάτω το κείμενο της επιστολής:

Προς:   
Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης

Κοιν.: 
1.Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ2. Ε.Ε ΑΔΕΔΥ
3. Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ (για ενημέρωση των μελών)

Θέμα: Σχετικά με το κατατεθέν Ν/ΣΣτρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις

Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Βουλευτές

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί τους πάνω από 8.000 Διπλωματούχους Μηχανικούς του συνόλου του Δημοσίου Τομέα, δηλαδή Υπουργείων, ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, Ν.Π.Δ.Δ. Και Ανεξάρτητων Αρχών. Σχετικά με το προς συζήτηση Ν/Σ“Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις”, έχουμε να παρατηρήσουμε καταρχήν ότι η τελική του μορφή διαφέρει ριζικά σε σχέση με αυτή που αναρτήθηκε το Νοέμβρη του 2019 προς διαβούλευση.

Στο Α΄ Κεφάλαιο του «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» εισάγεται εκ νέου και αναβαθμίζεται ο θεσμός των Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που είναι Ανώνυμες Εταιρείες και  πρακτικά  θα αντικαταστήσουν  τις τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων. Με πρόφαση την μη τεχνική επάρκεια (που όμως ακόμα κανείς δεν έχει μπει στον κόπο να την ορίσει επακριβώς) ή την υποστελέχωση των Τεχνικών Υπηρεσιών (που επίσης κανείς δεν προσπαθεί να επιλύσει με προσλήψεις) συστήνονται λοιπόν Ανώνυμες Εταιρείες που θα αναλάβουν την σύναψη, εποπτεία και επίβλεψη δημοσίων μελετών και έργων από ΟΤΑ ΚΑΙ την τεχνική και διοικητική υποστήριξη για θέματα που άπτονται αρμοδιοτήτων τεχνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών δόμησης.

Η στελέχωση των Οργανισμών αυτών θα γίνει με τακτικό και έκτακτο προσωπικό. Το τακτικό, που οι θέσεις του θα καθορίζονται από τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, θα προσληφθεί με διαδικασίες ΑΣΕΠ ή με μεταθέσεις υπαλλήλων των ΟΤΑ από τις ανάλογες υπηρεσίες, που θα οδηγήσει προφανώς σε περαιτέρω διάλυση των υπηρεσιών αυτών, ενώ το έκτακτο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι ουσιαστικά μιλάμε για προσλήψεις στις Εταιρείες αυτές, προσωπικού εκτός ΑΣΕΠ με εντελώς αδιαφανείς διαδικασίες και μια πλήρη επιστροφή στο πελατειακό κράτος του παρελθόντος. Ίσως αυτό να αποτελεί και τη βασική επιδίωξη της ρύθμισης κατ’ εντολή αιρετών και άλλων παραγόντων! Για το λόγο αυτό και στις Διευθύνσεις Τεχνικής Υπηρεσίας των Αναπτυξιακών δύναται να προΐσταται μηχανικός “ΠΕ ή ΤΕ” σε αντίθεση και παρακάμπτοντας τις αποφάσεις του ΣτΕ και τις Εγκυκλίους του ίδιου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι το υπόλοιπο τακτικό προσωπικό θα προέρχεται είτε από τον τεχνικά «ανεπαρκή» ΟΤΑ είτε από διαδικασίες ΑΣΕΠ, που όμως θα μπορούσαν να γίνουν κατευθείαν από τον ΟΤΑ ώστε να μην υπάρχει η τεχνική «ανεπάρκεια»  εξ’ αρχής!!

Ταυτόχρονα στους ΟΤΑ που με προγραμματική σύμβαση θα αναθέτουν την διοικητική και τεχνική υποστήριξη για θέματα που αφορούν τις τεχνικές υπηρεσίες και τις ΥΔΟΜ, η αρμοδιότητα έκδοσης της τελικής διοικητικής πράξης ασκείται από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας και σε περίπτωση έλλειψης Προϊστάμενου για οποιονδήποτε λόγο, από τον Δήμαρχο, πράγμα καινοφανές, καθώς μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι για παράδειγμα οικοδομικές άδειες ή έγκριση μελέτης κ.α. δεν μπορεί να υπογράφει ο δήμαρχος και λόγω των δεσμεύσεων που προκύπτουν από τα επαγγελματικά δικαιώματα. Επιπλέον, αξίζει να επισημάνουμε ότι η «παράκαμψη» των Τεχνικών Υπηρεσιών και των υπηρεσιών δόμησης των ΟΤΑ στοχεύει στην παράκαμψη και της νομιμότητας στη δόμηση, στο περιβάλλον και στη πολιτιστική κληρονομιά του τόπου, στο όνομα της «επιτάχυνσης» των διαδικασιών αδειοδοτήσεων και των επενδύσεων.

Παρά τη φημολογία ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα ωφεληθούν, είναι δεδομένο ότι θα δημιουργηθούν νέα κλειστά κυκλώματα εκλεκτών που θα αναλαμβάνουν έργα και μελέτες με πλούσια κέρδη για τους ιδιοκτήτες και μισθούς φτώχειας για τους εργαζόμενους μηχανικούς. Οι δε ποινικές ευθύνες που λόγω προβληματικής νομοθεσίας ανακύπτουν συνεχώς είναι άγνωστο το πως θα επιμερίζονται!

Η ανάθεση διαδικασιών και αρμοδιοτήτων στις υπό ίδρυση Αναπτυξιακές Εταιρίες ΟΤΑ, εκτιμούμε ότι αποτελούν άλλη μια μορφή έμμεσης ιδιωτικοποίησης των λειτουργιών των ΟΤΑ. Τα απολύτως υπαρκτά προβλήματα υποστελέχωσης των ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού μπορούν να επιλυθούν μόνο με προσλήψεις προσωπικού με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας και όχι με ανάθεση των αρμοδιοτήτων τους σε Α.Ε. οι οποίες λειτουργούν με διαφορετικά κριτήρια. Το πρόσφατο παρελθόν δεκάδων “Αναπτυξιακών” που διασπάθισαν δημόσιο χρήμα και στη συνέχεια τέθηκαν σε καθεστώς εκκαθάρισης φορτώνοντας τους Δήμους και τις Περιφέρειες με χρέη, είναι ενδεικτικό. Είναι αυθαίρετο το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι δεν θα επιβαρυνθούν τα δημοσιονομικά της χώρας, όταν οι ΟΤΑ θα είναι αναγκασμένοι να προχωρούν σε προγραμματικές συμβάσεις με την ΕΕΤΑΑ, για την εκτέλεση αυτών των εργασιών, ενώ είναι σίγουρο ότι όλο αυτό το κόστος θα μετακυλιστεί και θα επιβαρύνει τους πολίτες. Το δε κόστος πρόσληψης μόνιμου προσωπικού -λόγω των συνεχών μισθολογικών περικοπών- είναι σίγουρα μικρότερο από αυτό που προοπτικά θα στοιχίσουν στο Δημόσιο οι Αναπτυξιακές. Η δυνατότητα δημιουργίας Διαδημοτικών Συνεργασιών ή Προγραμματικών Συμβάσεων με τις οικίες Περιφέρειες, εξακολουθεί να υφίσταται ως δυνατότητα ώστε να επιλυθούν άμεσες ανάγκες.

Τέλος με το άρθρο 6 συνεχίζεται η ασάφεια για τη Διοικητική υποστήριξη Δήμων ή οποία και παρατείνεται έως 1.7.20 τη στιγμή που δεν έχουν έχουνε ακόμα εκδοθεί οι σχετικές ΥΑ για την ελάχιστη στελέχωση των ΥΔΟΜ που αποτελεί προϋπόθεση υλοποίησης οποιασδήποτε απόφασης. Σε κάθε περίπτωση και για τις ΥΔΟΜ ισχύει ότι και για τις Τεχνικές Υπηρεσίες. Χωρίς προσλήψεις προσωπικού και ειδικά Διπλωματούχων Μηχανικών, επιμόρφωση, μεταφορά της πείρας από γενιά σε γενιά και γενναία υποστήριξη με σύγχρονα μέσα, καμιά Υπηρεσία δε θα μπορεί να ανταποκριθεί στα μεγάλα καθήκοντα που έχει να αντιμετωπίσει. Ενδεικτικά οι συνάδελφοι μας παρέχουν υποστήριξη στους ιδιώτες συνάδελφους, εξετάζουν τις καταγγελίες για ήδη εκδοθείσες άδειες μικρής κλίμακας, ενώ εκκρεμεί και ο έλεγχος του 30% των αδειών δόμησης κατηγορίας 3 που προέβλεπε ο ν. 4495/2017, έλεγχος που είμαστε σίγουροι ότι θα επιβεβαιώσει την ορθότητα της επιμονής μας για επαναφορά του προελέγχου δόμησης σε όλες τις κατηγορίες οικοδομικών αδειών.

Προβληματιζόμαστε έντονα λοιπόν για την σκοπιμότητα και τον λόγο που δρομολογούνται αυτές οι «λύσεις». Είναι προς όφελος του Δημοσίου Συμφέροντος ή απλά προσπάθεια να διοριστούν δικά μας παιδιά και να ανατεθούν έργα, μελέτες και συμβάσεις με “ευέλικτες” διαδικασίες μακριά από τους ελέγχους του Δημοσίου; Το άρθρο 23 του παρόντος Νομοσχεδίου όπου φορτώνει στους Δήμους αναδρομικά τα βάρη των Νομικών τους Προσώπων είναι ενδεικτικό του τι θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Το παράδειγμα που επισυνάπτουμε στο συνημμένο Παράρτημα είναι επίσης χαρακτηριστικό.

Όσον αφορά το Κεφάλαιο Ε, “Ρύθμιση θεμάτων Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης”:

Στο άρθρο 54 η πρόβλεψη για Νομική Υποστήριξη Υπαλλήλων Δημοσίου Τομέα, συμπεριέλαβε κατόπιν των παρεμβάσεων μας και τους Υπαλλήλους των ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, οι οποίοι και αντιμετωπίζουν και τις περισσότερες διώξεις λόγω πλήθους αρμοδιοτήτων. Υπενθυμίζουμε ότι είχαμε ήδη ζητήσει και από το Υπ.ΕΣ. τη Νομική Κάλυψη για Υπηρεσιακές Υποθέσεις με έκδοση ΚΥΑ αντίστοιχης αυτής του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών αλλά και αναγκαίες αλλαγές στη σχετική Νομοθεσία που δε θα στέλνουν με το παραμικρό στο ακροατήριο του Υπαλλήλους Μηχανικούς.

Στο άρθρο 47, παράγραφος 1 απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στο προβάδισμα κατηγοριών που επιβάλει ο Νόμος αλλά και οι πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ. Η ελεύθερη επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων είναι αναμφίβολα παράνομη και έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις θεμελιώδεις αρχές της Ισότητας και του Κράτους Δικαίου, αλλά είναι και αντίθετη με το άρθρο 97 του Ν. 3528/2007 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ΦΕΚ 26/9-2-2007) και με το άρθρο 99 του Ν. 3584/2007 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/Α/2007). Σε εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ έχουν εκδοθεί και οι κάτωθι σχετικές Εγκύκλιοι:

 • Το υπ’ αριθ. 26109/05-06-2018 (ΑΔΑ: Ω59Ρ465ΧΘ7-Υ4Ι) έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Εφαρμογή του προβαδίσματος κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού», το οποίο χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά επείγον. pdf
 • Το υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ.21795/18-06-2018 (ΑΔΑ: ΨΤΜΓ465ΧΘΨ-ΣΟΔ) έγγραφο της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Προβάδισμα κατηγοριών – προϊστάμενοι οργανικών μονάδων», το οποίο χαρακτηρίζεται ως επείγον. pdf

Όσον αφορά τη δυνατότητα διεκδίκησης οποιασδήποτε θέσης ευθύνης των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών που κατέχουν, μάλλον λήφθηκε υπόψη η παρέμβαση μας και η πρόβλεψη αυτή περιορίστηκε “εκτός όσων απαιτούν ειδικές τεχνικές ή επιστημονικές γνώσεις”. Θα ήταν σκόπιμο να διατυπωθεί με μεγαλύτερη σαφήνεια, δηλαδή “Ειδικά στις Τεχνικές Υπηρεσίες αυτό ισχύει μόνο για τους κατόχους του βασικού τίτλου σπουδών που αντιστοιχεί στους Κλάδους και τις Ειδικότητες που προβλέπει ο οικείος Οργανισμός”.

Όσον αφορά τα κριτήρια μοριοδότησης εκτιμούμε ότι η πρόβλεψη υποβάθμισης της μοριοδότησης των IntegratedMasterτου Ν. 4485/17 με μόλις 100 μόρια είναι προκλητική και πρέπει να διορθωθεί. Δε μπορούμε να κατανοήσουμε το κριτήριο με το οποίο όλα τα πρώτα μεταπτυχιακά μοριοδοτούνται με 200 μόρια ενώ τα ενσωματωμένα στο βασικό τίτλο σπουδών με 100. Τέλος η βαρύτητα της δομημένης συνέντευξης είναι πολύ μεγάλη σε όλες τις περιπτώσεις σε σχέση με τα πιο «αντικειμενικά κριτήρια» και αυξάνεται σε όλες τις περιπτώσεις κρίσεων!

Επιπλέον δίνεται ενισχυμένη μοριοδότηση σε υπαλλήλους που ήδη κατέχουν θέσεις ευθύνης, χωρίς να γίνεται διάκριση για το αν έχουν περάσει από κρίσεις υπηρεσιακού συμβουλίου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όσοι είναι εν ενεργεία Προϊστάμενοι, τοποθετημένοι χωρίς κάποια διαδικασία αξιολόγησης, λόγω της αυξημένης μοριοδότησης θα έχουν ένα πλεονέκτημα απέναντι στους υπολοίπους ανεξάρτητα από το αν οι τελευταίοι έχουν αυξημένα τυπικά προσόντα ή/και πολλά χρόνια εμπειρίας. Η μερική διόρθωση του με την προσθήκη Συντελεστή 0,85 όταν ο άνω του μισού χρόνου δεν έχει προκύψει από επιλογή / τοποθέτηση δεν αποκαθιστά την αδικία αυτή.

Ταυτόχρονα μειώνεται πολύ η μοριοδότηση της αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου σύμφωνα με το Π.Δ.69/16 σε 1 μόρια ανά μήνα έναντι του 1,5 της αμιγώς Δημόσιας. Εφόσον η προϋπηρεσία αυτή έχει αναγνωρισθεί θα έπρεπε ισότιμα να μοριοδοτείται.

Εν κατακλείδι διεκδικούμε την απόσυρση του Κεφαλαίου Α’ του εν λόγω Νομοσχεδίου και την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου με τους εμπλεκόμενους φορείς για τη διασφάλιση του Δημοσίου Συμφέροντος, της κοινωνικής και περιβαλλοντικής σημασίας των Δημοσίων Έργων και του Δημοσίου Ελέγχου στο Δομημένο Περιβάλλον με:

 • Προσλήψεις Διπλωματούχων Μηχανικών με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίες
 • Ενίσχυση των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών και όχι ιδιωτικοποίηση τους
 • Θεσμική και οικονομική αναβάθμιση των Διπλωματούχων Μηχανικών
 • Νομική Κάλυψη των Διπλωματούχων Μηχανικών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Από την Αίτηση Ακυρώσεως που υπέβαλε το 2008 η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στο ΣτΕ κατά της εκχώρησης αρμοδιοτήτων από την τότε Νομαρχία Γρεβενών σε Αναπτυξιακή Εταιρία Δήμου.

”Στις μέρες μας που τα κρατικά ταμεία διάγουν περίοδο «ισχνών αγελάδων» η διάθεση 476.000,00 ευρώ για τη δημοπράτηση και επίβλεψη  των δύο έργων, προκαλεί τη λογική μας και δεν προσβάλλει μόνο τη νοημοσύνη όλων των μηχανικών του Δημοσίου, αλλά προσβάλει και την κοινή λογική. Στο σημείο αυτό, για του λόγου το αληθές,  αξίζει να αναφέρουμε ενδεικτικά ότι  προβλέπεται στους πίνακες  δαπανών του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης:

a) Δαπάνη 21.400,00 ευρώ  για αμοιβή συντονιστή επιβλεπόντων μηχανικών ( σελ. 48 του πίνακα συνολικής δαπάνης του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης). Για ένα ρόλο μάλιστα άνευ αντικειμένου για έργα μικρού προϋπολογισμού, όπως τα συγκεκριμένα.

b) Δαπάνη για 43.450,00  ευρώ για αμοιβή δικηγόρου ( σελ. 48 του πίνακα συνολικής δαπάνης  του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης). Πράγμα που αποτελεί μεγάλη και ταυτόχρονα ακριβοπληρωμένη  πολυτέλεια.

c) Δαπάνη για 46.400,00  ευρώ για αμοιβή Προϊσταμένης Αρχής ( σελ. 48 του πίνακα συνολικής δαπάνης  του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης). Δαπάνη που είναι ανύπαρκτη στο Δημόσιο Τομέα.

d) Μηνιαία αμοιβή ύψους 6.000,00 ευρώ  στον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ( σελ. 47 του πίνακα μηνιαίου κόστους δαπάνης του  σχεδίου προγραμματικής σύμβασης). Αμοιβή πολλαπλάσια από την αντίστοιχη του Προϊσταμένου Τεχνικής Υπηρεσίας του  Δημοσίου, μεταξύ των οποίων η σχέση των έργων ευθύνης τους  είναι αντιστρόφως ανάλογη και με διαφορά…

Απολύτως, όμως,  καμιά αναφορά για τον τρόπο υπολογισμού των κονδυλίων. Βάσει ποιας διάταξης, ποιας οδηγίας, ποιου πίνακα έγινε αυτή η πρόβλεψη δαπάνης. Ποιο είναι το νομικό και «ηθικό» υπόβαθρο επί του οποίου ερείδεται η πλειοψηφία του Νομαρχιακού Συμβουλίου Γρεβενών, προκειμένου να διαθέσει ένα ποσό της τάξης  των 476.000,00 ευρώ.  Το  Κράτος Δικαίου αποτελεί κατάκτηση των οργανωμένων σύγχρονων  κοινωνιών και η αξίωση να ζούμε στα πλαίσια μιας ευνομούμενης Πολιτείας είναι αναφαίρετο δικαίωμά μας.

Κατ’ αντιστοιχία, τώρα, οι δαπάνες που προκύπτουν εάν τα δύο έργα επιβλεφθούν από Δημόσια Τεχνική Υπηρεσία με το χρονοδιάγραμμα και τα «ποσοστά απασχόλησης ανά δραστηριότητα», που αναφέρονται στη προγραμματική  σύμβαση είναι:

 1. Μηνιαία Δαπάνη Προϊσταμένου Διευθύνουσας Υπηρεσία (μέσος τακτικός μισθός, επιδόματα &  εκτός έδρας μετακινήσεις) 2300 €.
 2. Μηνιαία Δαπάνη Επιβλέποντος Διπλωματούχου Μηχανικού (μέσος τακτικός μισθός, επιδόματα &  εκτός έδρας μετακινήσεις) 2200 €.      
 3. Μηνιαία Δαπάνη Βοηθού  Επιβλέποντος Μηχανικού – Εργοδηγού – (μέσος τακτικός μισθός, επιδόματα &  εκτός έδρας μετακινήσεις 1550 €.
 4. Μηνιαία Δαπάνη Γραμματειακής Υποστήριξης (μέσος τακτικός μισθός Διοικητικού Υπαλλήλου)  1250 €.

Επομένως  έχουμε:

 1. Επιτροπή Διαγωνισμού:  Δύο  ημερομίσθια για τρεις Διπλωματούχους  Μηχανικούς ( 1/25 x 2200 € = 88 €).         Τουτέστιν:  2 x 3 x 88 € =  528 €
 2. Προϊστάμενος Διευθύνουσας Υπηρεσίας:  5% x18 μήνες = 0,9 μήνες και 2% x 12 μήνες = 0,6 μήνες.  Ήτοι: 0,9 + 0,6 = 1,5 μήνες. Τουτέστιν:  1,5 x  2300 €= 3.450 €
 3. Επιβλέπων Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός: 10%x18 μήνες = 1,8 μήνες  και 1% x 12 μήνες = 0,12 μήνες. Ήτοι: 1,8 +0,12 = 1,92 μήνες. Τουτέστιν:  1,92 x  2200 €= 4.224 €
 4. Επιβλέπων Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός: 10%x18 μήνες =1,8 μήνες  και 1% x 12 μήνες = 0,12 μήνες. Ήτο: 1,8 + 0,12 = 1,92 μήνες. Τουτέστιν: 1,92 x  2200 €=    4.224 €
 5. Βοηθός Επιβλέπων( Εργοδηγός): 12%x18 μήνες = 2,16 μήνες και 1% x 12 μήνες = 0,12 μήνες. Ήτοι: 2,16 +0,12 = 2,28 μήνες Τουτέστιν:  2,28 x  1550 €= 3.534 €
 6. Γραμματειακή Υποστήριξη:  4%x6 μήνες = 0,24 μήνες και14%x18 μήνες = 2,52 μήνες και 2% x 12 μήνες = 0,24 μήνες. Ήτοι:  0,24+2,52+0,24 = 3 μήνες. Τουτέστιν: 3 x  1250=    3.750 €

Με απλά μαθηματικά και πραγματικά στοιχεία καταλήγουμε στα εξής αποτελέσματα:

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ                :  19.710,00 €

Δαπάνη Γενικών Εξόδων (5%):       985,50 €

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ   : 20. 695,50 €

Είναι απαραίτητο να κάνουμε δύο διευκρινίσεις:

1. Τα υπόλοιπα κέντρα δαπανών, που αναφέρονται στην προγραμματική σύμβαση είναι ανύπαρκτα για το Δημόσιο (πχ. Κόστος Δημοπρασίας 9.000 ).  Και

2. Για τον υπολογισμό της συνολικής δαπάνης, όσον αφορά την επίβλεψη των δύο έργων, ελήφθη υπόψη το δεδομένο ότι: Οι Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες, σε κάθε Νομαρχία, στο ίδιο χρονικό διάστημα, ανά Επιβλέποντα Διπλωματούχο Μηχανικό,  επιβλέπουν την εκτέλεση,  τουλάχιστον, δέκα έργων τέτοιου είδους και μεγέθους.

Και εδώ τα εύλογα ερώτημα που τίθενται είναι: Ποιον  εξυπηρετεί αυτού του είδους η  διαχείριση του δημοσίου χρήματος; Αξιοποιείται στο έπακρο το υπάρχον επιστημονικό προσωπικό των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δημοσίου; Δεν διαθέτουν οι Τεχνικές Υπηρεσίες, κατάλληλο και έμπειρο προσωπικό, ικανό να ανταποκριθεί και να καλύψει τις  συγκεκριμένες ανάγκες;  Ποιο είναι το στάτους και πως δικαιολογούνται οι παχυλές αμοιβές της «αναθέτουσας αρχής» – ΑΝ.ΓΡΕ. ΑΕ; Κατ’  αυτόν τον τρόπο υπηρετείται η αρχή για αποδοτικό δημόσιο τομέα, επ’ ωφελεία του φορολογούμενου πολίτη; ”

www.b2green.gr