Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου στις 3&4/3

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 03.03.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.30 με θέμα:

  1. Λήψη απόφασης που αφορά το έργο «Ανάπλαση οδού Ε. Γιαβάση και λοιπών οδών στην περίμετρο της κεντρικής πλατείας» στο Δήμο Αγίας Παρασκευής για:

α) την αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης ύψους  383.675,42€ από το Πράσινο Ταμείο και β) την εξουσιοδότηση προς το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Δήμου Αγίας Παρασκευής για τις περαιτέρω ενέργειες (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 04.03.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 με θέματα:

  1. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2020 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).
  2. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 320/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά «Σχέδιο Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής» με κωδικό ΟΠΣ «5002233», η οποία εντάχθηκε στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ν. Κωβαίος).
  3. Έγκριση ή μη του νέου κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (εισήγηση: Πρόεδρος Δημ. Συμ. κα Ε. Καψοκεφάλου).
  4. Τροποποίηση Ο.Ε.Υ του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής – ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος με το οποίο θα συνομολογηθεί το δάνειο, για την απαλλοτρίωσή στο Ο.Τ. 119 (πρώην εκπαιδευτήρια Μακρή) ποσού 2.750.000,00€ για τη στέγαση σχολικής κοινότητας, και έγκριση των γενικών όρων του δανείου, σύμφωνα με τις  προσφορές των Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).

7. Έγκριση τρόπου-χρόνου υλοποίησής του προγράμματος Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2020 καθώς και των προϋποθέσεων διαδικασίας κατάθεσης αιτήσεων (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

8. Έγκριση του τρόπου και χρόνου υλοποίησής του Θερινού  Προγράμματος  Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης έτους 2020   καθώς και των προϋποθέσεων διαδικασίας κατάθεσης αιτήσεων (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

9. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Αγίας Παρασκευής στα Greek Green Awards 2020 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Δάβαρη).