Ανακοίνωση Δημάρχου για την λειτουργία των σχολικών μονάδων

Το μέτρο για την προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας των σχολικών μονάδων, κάθε τύπου και βαθμού, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος εμφάνισης ή διάδοσης του κορωνοϊού, λαμβάνεται αποκλειστικά και μόνο με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Υγείας, μετά από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας,στο πλαίσιο της προστασίας έναντι του κορωνοϊού(Covid-19).

Βασίλης Ζορμπάς

Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής