Τακτική συνεδρίαση στις 29/4 και ωρα 18.00μμ “Τηλεδιάσκεψη”

Φωτογραφία: aparaskevi-images.gr
  1. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2020 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).
  2. Λήψη απόφασης για:α) έγκριση της μελέτης του έργου: «Νέος διώροφος παιδικός σταθμός με υπόγειο Δήμου Αγίας Παρασκευής στο Ο.Τ.328» προϋπολογισμού 1.570.000€ και β) διάθεση ποσού 150.768,25€ από πόρους του Δήμου για την συμπλήρωση της πίστωσης των 1.419.231,75€ που καλύπτονται από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής για τη δημοπράτηση του έργου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).
  3. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης – παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγίας Παρασκευής για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Διάνοιξη οδών στην περιοχή ¨Πευκάκια¨ Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).
  4. Λήψη μέτρων για τις επιχειρήσεις που διέκοψαν ή περιόρισαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων που έλαβε η πολιτεία για την αποτροπή του κορωνοϊού COVID – 19 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
  5. Έγκριση πρωτοκόλλου καταστροφής της επιτροπής καταστροφής υλικών για το έτος 2019-2020 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Δάβαρη).