Έκτακτη χρηματοδότηση 75 εκ. € ΥΠΕΣ – Πώς θα κατανεμηθούν στους Δήμους 400.746,48€ η Αγία Παρασκευή

Η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, για την έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της χώρας με το ποσό των 75 εκ. ευρώ, για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών που δημιούργησε η υγειονομική κρίση αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» σήμερα το πρωί.

Η απόδοση του ποσού που αναλογεί σε κάθε Δήμο θα γίνει με χρηματική εντολή του Υπ. Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.