«Πράσινο φως» και από τη Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή για την μετακίνηση του δημοτικού κινηματογράφου

Ένα ακόμη θετικό μήνυμα για την μετακίνηση του δημοτικού κινηματογράφου στον αύλειο χώρο του 2ου Γυμνασίου προήλθε από τη Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή. Σύμφωνα με απόφαση που έλαβε το Δ.Σ. της Επιτροπής στις 26 Μαΐου 2020 συμφωνεί να παραχωρηθεί ο χώρος του σχολείου στον ΠΑΟΔΑΠ.

Η απόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφία με 9 ΝΑΙ, 3 ΟΧΙ και 1ΛΕΥΚΟ. Αντίθετοι ήταν τα μέλη τα προερχόμενα από την «Νίκη των πολιτών» ο Β. Τραυλός και από την Ένωση Συλλόγων Γονέων οι Η. Σωτηράκου και Ε. Κοντού. Λευκό ψήφισε ο Δημήτρης Αυγερόπουλος της «Λαϊκής Συσπείρωσης».

Η Επιτροπή έκανε δεκτές τις διαβεβαιώσεις του ΠΑΟΔΑΠ για χρήση του χώρου από τις 10 Ιουλίου έως τις 30 Αυγούστου, όπου αναφέρεται ότι:

«Ο χρόνος για τον οποίο αιτούμεθα την παραχώρηση είναι από 10 Ιουλίου 2020 έως 30 Αυγούστου 2020. Σε κάθε όμως περίπτωση, εφόσον το σχολικό έτος 2020-2021 έχει έναρξη νωρίτερα από τις προηγούμενες χρονιές, οι παραχωρηθέντες χώροι θα επιστραφούν μια εβδομάδα νωρίτερα από την καθοριζόμενη έναρξή του.

Οι παραχωρηθέντες χώροι θα χρησιμοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα που το 2ο Γυμνάσιο θα έχει διακόψει πλήρως την λειτουργία του, οπότε αυτή δεν παρεμποδίζεται καθοιονδήποτε τρόπο.

Οι εκδηλώσεις θα έχουν ελεύθερη είσοδο για το κοινό και ο ΠΑΟΔΑΠ δεν θα ασκήσει καμία επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οποιαδήποτε φθορά από την χρήση των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου, θα αποκατασταθεί πριν την έναρξη του σχολικού έτους, οι δε επιπλέον δαπάνες σε ηλεκτρικό ρεύμα και νερό, θα καλυφθούν οικονομικά.

Ο ΠΑΟΔΑΠ θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, για την εξασφάλιση του σεβασμού στον χώρο του σχολείου.

Οι εξωτερικοί χώροι του σχολείου και οι παραχωρηθείσες εγκαταστάσεις, θα καθαρίζονται με μέριμνα του ΠΑΟΔΑΠ, θα πραγματοποιείται δε τακτική απολύμανσή τους. Θα πραγματοποιηθεί δε απολύμανση και μετά την λήξη των εκδηλώσεων, πριν την έναρξη του σχολικού έτους.

Το σχολείο θα φυλάσσετε επί 24ώρου βάσεως, με μέριμνα του ΠΑΟΔΑΠ

Τόσο οι Κινηματογραφικές προβολές όσο και η συναυλία, αποτελούν πολιτιστικές εκδηλώσεις και κατ΄ ουδένα τρόπο έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς του παραχωρούμενου χώρου.

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας το ταχύτερο δυνατόν, λόγω επείγοντος του θέματος, συνεπεία του πλήθους των ενεργειών που απαιτείται να αναλάβει ο Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. για την οργάνωση της λειτουργίας του Κινηματογράφου.»

Να υπενθυμίσουμε ότι ο λόγος της μετακίνησης του κινηματογράφου από το πάρκο «Στ. Κώτσης» και η λειτουργία του στο 2ο Γυμνάσιο αποφασίστηκε με γνώμονα την όσο το δυνατόν καλύτερη προφύλαξη της υγείας των δημοτών. Στόχος του προέδρου του ΠΑΟΔΑΠ, κ. Σπύρου Παπασπύρου και του Δημάρχου Βασίλη Ζορμπά είναι η τήρηση των μέτρων αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού, σε έναν χώρο περιφραγμένο και μεγαλύτερης έκτασης, όπου θα είναι ευκολότερος ο έλεγχος των προσερχόμενων θεατών.

Εξάλλου στο χώρο αυτό λειτουργούσε και παλαιότερα ο κινηματογράφος «Θανάσης Βέγγος» με μεγάλη επιτυχία και σχεδόν καθημερινή πληρότητα.

Μετά την από 25 Μαΐου 2020 θετική απόφαση του Συλλόγου Γονέων του 2ου Γυμνασίου στο αίτημα του ΠΑΟΔΑΠ, η σύμφωνη γνώμη της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής αποτελεί ένδειξη της ορθής επιλογής που έκανε η δημοτική Αρχή και προοιωνίζεται την επιτυχία του εγχειρήματος.