Τακτική συνεδρίαση του ΔΣ στις 3/6

aparaskevi-images.gr

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 03.06.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00  με θέματα:

  1. Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. T. Κωστόπουλος).
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στο «ΔΙΚΤΥΟ  ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» για διενέργεια αγοράς χωρίς μεσάζοντες (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
  3. Ορισμός ατόμων-χρηστών της ταμειακής υπηρεσίας για πληρωμές προς τρίτους μέσω e-backing (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).
  4. Παραχώρηση οικογενειακού τάφου με στοιχεία Ζ52/Τ11 Ν18 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).