Προτάσεις για την Διαβούλευση για τα “Πευκάκια” απο τον Αθλητικό Όμιλο Πήγασος Αγίας Παρασκευής

Συμμετέχοντας στη δημόσια διαβούλευση επί της κατασκευής  του αθλητικού κέντρου στην περιοχή των Πευκακίων και συγκεκριμένα επί του ΟΤ 451 σας παραθέτουμε τις σχετικές απόψεις μας, επί του αποσταλθέντος  σχεδίου (8 Μαΐου2020) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου .

Ο αθλητικός Όμιλος Πήγασος Αγίας Παρασκευής αντιμετωπίζει, την κατασκευή του αθλητικού κέντρου Πευκακίων ως ορόσημο για την πόλη μας και τους πολίτες της, που θα τη  χαρακτηρίσει για τα επόμενα  χρόνια.

 Στο πλαίσιο αυτό οι προτάσεις μας διέπονται από τις παρακάτω παραδοχές, που για εμάς είναι βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας μας και αποτελεί τη σφαιρική οπτική επί των προτάσεών μας. Η αποτύπωση της πραγματικότητας των παρακάτω παραδοχών, θα μας οδηγήσουν σε μια ολοκληρωμένη και λειτουργική πρόταση.

Ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

 1. Την  ποιότητα ζωής των πολιτών της Αγίας Παρασκευής.
 2. Τις υπάρχουσες αθλητικές εγκαταστάσεις.
 3. Τη λειτουργικότητα των ανωτέρω εγκαταστάσεων.
 4. Τις μελλοντικές ανάγκες σε αθλητικές υποδομές της πόλης.
 5. Την ανάπτυξη περαιτέρω των υπαρχόντων αθλημάτων αλλά και τη δημιουργία νέων.
 6. Τις ανάγκες των σχολείων/μαθητών της πόλης.
 7. Τις ανάγκες των αθλουμένων πολιτών.
 8.  Την ανάγκη δημιουργίας χώρου για ελεύθερη άσκηση.
 9. Ότι τα τελευταία 25 χρόνια δεν έχει κατασκευαστεί ούτε ένα τετραγωνικό δημοτικού αθλητικού χώρου.
 10. Και τέλος την έλλειψη πρασίνου εντός του οικιστικού ιστού.

Ακολουθεί σύντομη περιγραφή/αναφορά των «ανωτέρω» παραδοχών για την καλύτερη κατανόηση της τελικής μας πρότασης επί του σχεδίου διαβούλευσης.

 • ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Το ανωτέρω έργο πρέπει να σχεδιαστεί κυρίως με γνώμονα την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών της Αγίας Παρασκευής (χώροι άθλησης, χώροι αναψυχής, χώροι πρασίνου) αλλά και ειδικότερα των κατοίκων της περιοχής των Πευκακίων εκπονώντας σχετική περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή μελέτη .

Να αποτελεί δηλαδή το αθλητικό κέντρο Πευκακίων ένα χώρο που θα είναι σημείο αναφοράς όλης της πόλης και θα δίνει την δυνατότητα απρόσκοπτης πρόσβασης σε όλους. Ένας χώρος αναψυχής και άθλησης (ελεύθερης και οργανωμένης) που θα χαρακτηρίζει την πόλη μας και θα την κάνει να ξεχωρίζει  για τα επόμενα χρόνια. Οι κατασκευές που θα γίνουν θα πρέπει να πληρούν όλους τους περιβαλλοντικούς όρους αλλά και την πρόβλεψη για τη μηδενική όχληση των κατοίκων του πέριξ αυτού αθλητικού κέντρου.

 • ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Α. Δημοτικό Γήπεδο ποδοσφαίρου, φυσικό χόρτο, (Νότου)

Β. Κλειστό γυμναστήριο (Νότου)

Γ. Κλειστή αίθουσα γυμναστικής (Νότου)

Δ. Δύο (2) γήπεδα αντισφαίρισης (Νότου)

Ε. Ανοιχτό γήπεδο καλαθοσφαίρισης (Νότου)

Στ. Γήπεδο ποδοσφαίρου, τεχνητός χλοοτάπητας,  αθλητικό πάρκο  «Σταύρος Κώτσης»

Ζ.   Κλειστό γυμναστήριο Κοντοπεύκου  (Δωριέων) .

Η. Ένα (1) γήπεδο αντισφαίρισης δίπλα στο κλειστό γυμναστήριο Κοντοπεύκου (Δωριέων).

Θ. Ανοιχτό γήπεδο καλαθοσφαίρισης (Μανσούρη)

 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

Α.  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ,(Νότου)

Δημοτικό  γήπεδο ποδοσφαίρου με φυσικό χλοοτάπητα που έχει κόστος συντήρησης άνω των 80.000 ευρώ το χρόνο, και δίνει τη δυνατότητα περιορισμένης  χρήσης (10  ώρες προπόνησης εβδομαδιαίως και δύο αγώνες).Σε περίπτωση δε  βροχής απαγορεύονται οι ώρες προπονητικής χρήσης λόγω πιθανής καταστροφής του φυσικού χλοοτάπητα.        Χρήση από ένα (1)αθλητικό  σωματείο Α.Ο.Α.Π.

Β.  ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ (ΝΟΤΟΥ)

Κλειστό γυμναστήριο δύο αθλημάτων πετοσφαίρισης και Futsal (5Χ5). Χρήση από τρία (3) αθλητικά σωματεία. Α.Ε.Α.Π., ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.

Γ. ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ (ΝΟΤΟΥ)

Κλειστή αίθουσα γυμναστικής με αποκλειστική χρήση από τα  προγράμματα του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.

Δ. ΓΗΠΕΔΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΝΟΤΟΥ)

Δύο (2) γήπεδα αντισφαίρισης  με χρήση από τους δημότες και του προγράμματος αντισφαίρισης του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.

Ε. ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΝΟΤΟΥ)

Ανοιχτό γήπεδο καλαθοσφαίρισης χωρίς υποστηρικτικές υποδομές , ελεύθερο για χρήση από τους πολίτες.

Στ. ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥ «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΤΣΗΣ»

Γήπεδο ποδοσφαίρου με τεχνητό χλοοτάπητα μη κανονικών διαστάσεων 11Χ11. Χρήση αυτού και όλων των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων από ένα αθλητικό σωματείο (Α.Ο.Α.Π.) και από πολίτες μόνο το Σαββατοκύριακο εκτός των ωρών προπονήσεων ή αγώνων του αθλητικού σωματείου.

Ζ. ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ (ΔΩΡΙΕΩΝ)

Κλειστό γυμναστήριο Κοντοπεύκου. Στερείται γραμμογράφησης Futsal και χειροσφαίρισης!!

Ευλόγως  αναρωτιόμαστε με απόφαση ποιάς αρχής  μειώθηκε η δυνατότητα χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου !!

 Χρήση από δύο (2) αθλητικά σωματεία καλαθοσφαίρισης  Κ.Α.Π. και Γ.Σ.Α.Π.

Η. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΔΩΡΙΕΩΝ)

Δημοτικό γήπεδο αντισφαίρισης. Χρήση Ο.Α.Α.Π. και Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.

Θ. ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  (ΜΑΝΣΟΥΡΗ)

Δημοτικό ανοιχτό γήπεδο καλαθοσφαίρισης . Χρήση κυρίως από δημότες και δύο αθλητικών σωματείων (Κ.Α.Π. και Γ.Σ.Α.Π)

 • ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Θα πρέπει να προβλεφθεί και να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο  ώστε, η υπό μελέτη περιοχή να μπορεί να ανταποκριθεί στις μελλοντικές αθλητικές ανάγκες  μιας πόλης  που σήμερα αριθμεί περίπου τις 100.000 κατοίκους, έχοντας ως δεδομένο ότι το συγκεκριμένο αθλητικό κέντρο θα αποτελέσει την τελευταία ευκαιρία αθλητικών υποδομών στην πόλη.

 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ

Ο μελλοντικός σχεδιασμός θα πρέπει να περιλαμβάνει τη σχετική μέριμνα για την περαιτέρω ανάπτυξη των δυνατοτήτων οργανωμένης άθλησης , αλλά και την πρόβλεψη νέων δημοφιλών αθλητικών δραστηριοτήτων της νεολαίας της πόλης σε βάθος  χρόνου.

 • ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ/ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Το αθλητικό κέντρο Πευκακίων θα πρέπει να αποτελέσει χώρο αναφοράς και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το μαθητικό δυναμικό,  έχοντας τον κατάλληλο σχεδιασμό ώστε να μπορεί να δεχθεί τα σχολεία της πόλης για την πραγματοποίηση αθλητικών και πολιτιστικών  δραστηριοτήτων.

 • ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ

Ο σχεδιασμός ενός τέτοιου εμβληματικού έργου θα πρέπει να λαμβάνει μέριμνα για τη δυνατότητα της  επιλογής  των πολιτών στην άθληση εκτός οργανωμένου φορέα. Είναι πολύ βασικός παράγων που αν γίνει σωστά θα μπορεί  να δώσει αθλητικό διέξοδο στο σύγχρονο τρόπο ζωής, με τα εξαντλητικά ωράρια εργασίας και τις πολύπλευρες υποχρεώσεις, προάγοντας έτσι την ψυχική και σωματική υγεία των πολιτών κάθε ηλικίας.

 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ  ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ

Το γεγονός ότι η κατασκευή ενός τέτοιου αθλητικού κέντρου θα χαρακτηρίσει τη περιοχή σε επίπεδο ποιότητας ζωής, αποτελεί μονόδρομο αλλά και υποχρέωση της διοίκησης να εφαρμόσει αυστηρά όλα τα περιβαλλοντικά και πολεοδομικά  κριτήρια για την αναβάθμιση της γύρω περιοχής και της καθημερινότητας των κατοίκων της πόλης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

 1. Το σχετικό σχέδιο δεν συνοδεύεται από αναλυτική τεχνική έκθεση.
 2. Δεν φαίνεται να τηρείται το περιβαλλοντικό ισοδύναμο.
 3. Δεν υπάρχει κυκλοφοριακή μελέτη που να το συνοδεύει.
 4. Γενικώς χαρακτηρίζεται ως ένα σχέδιο αρκετά «πιεσμένο»  και γεμάτο από αθλητικούς χώρους , δίνοντας την εντύπωση ότι ο κάθε αθλητικός φορέας πρότεινε ό,τι εξυπηρετούσε τις ανάγκες του και αυτό αποτυπώθηκε στο σχέδιο!
 5. Η «ΕΠΙΤΟΜΗ»  της ανωτέρω αναφοράς/παρατήρησης είναι η αποτύπωση στο σχέδιο, δηλαδή η κατασκευή ΔΥΟ (2) ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ( ελαφριά και βαριά κατασκευή) η οποία περιλαμβάνει ΜΟΝΟ τις διαστάσεις ΔΥΟ αθλημάτων και συγκεκριμένα της καλαθοσφαίρισης και της πετοσφαίρισης!

Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή όλοι ότι έγινε δεκτό ή σχεδιάστηκε ένα εμβληματικό αθλητικό κέντρο που θα αποκλείει για τα επόμενα  χρόνια την ανάπτυξη άλλων αθλημάτων όπως το Futsal  και η χειροσφαίριση.

 • Στο προτεινόμενο σχέδιο δεν αποτυπώνεται η πολυλειτουργικότητα του γηπέδου ποδοσφαίρου με τις αντίστοιχες υποδομές (γραμμογράφηση, υποδοχές τερμάτων 5Χ5 , 7Χ7 συρόμενες κουρτίνες για διαμερισματοποίηση του γηπέδου και τοποθέτηση των αντίστοιχων πυλώνων).
 • Περιλαμβάνονται πολλά ανοιχτά γήπεδα διαφόρων αθλημάτων τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν τη θέση τους σε χώρους πρασίνου και διαδρόμους περιπάτου/τρεξίματος  και ποδηλασίας αναψυχής.
 • Ανισοκατανομή των αθλημάτων, δηλαδή ύπαρξη επτά ( 7) γηπέδων πετοσφαίρισης, Beach volley, πέντε (5) καλαθοσφαίρισης., τα οποία υπολογίζονται ως εξής: Πετοσφαίριση (2 στα σχεδιαζόμενα κλειστά, 3 στα ανοιχτά και 2  Beach volley).

Καλαθοσφαίριση (2 στα σχεδιαζόμενα κλειστά και 3 ανοιχτά)

Πέντε (5) ανοιχτά γήπεδα αντισφαίρισης.

Ύπαρξη ενός ακόμα γηπέδου ποδοσφαίρου κανονικών διαστάσεων.

 • Η ανυπαρξία σε όλο το προάστιο ακόμα και ενός γηπέδου ανοιχτού 5Χ5 με όλες τις υποστηρικτικές δομές του!!

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Προτείνουμε:

 1. Οι/η  κατασκευές/ή  των  κλειστών  γυμναστηρίων  σε διαστάσεις  να καλύπτουν και τα τέσσερα (4) ομαδικά αθλήματα FUTSAL, πετοσφαίριση, χειροσφαίριση και καλαθοσφαίριση.
 2. Κατασκευή δύο (2) αυτόνομων ανοιχτών γηπέδων 5Χ5 με όλες τις υποστηρικτικές δομές τους (αποδυτήρια , φωτισμός, τουαλέτες κ.λ.π.)
 3. Μείωση των ανοιχτών γηπέδων καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης υπέρ του χώρου πρασίνου.
 4. Κατασκευή κλειστής αίθουσας εκδηλώσεων που θα μπορεί να αξιοποιηθεί  για τον πολιτισμό και  τα σχολεία της πόλης.
 5. Κατασκευή ποδηλατοδρόμου περιμετρικά και εντός του αθλητικού κέντρου.
 6. Πρόβλεψη κατά τα ανωτέρω περιπατητικού διαδρόμου και τρεξίματος αναψυχής.
 7. Κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής αναψυχής για όλους τους πολίτες.
 8. Κατασκευή ράμπας ακροβατικής ποδηλασίας και πατινιών (skate board)
 9. Τη μείωση των διαστάσεων του κανονικού γηπέδου ποδοσφαίρου, καθώς και στη μείωση, κατά ενός εκ  των γηπέδων αντισφαίρισης , προκειμένου να τηρηθεί το  περιβαλλοντικό ισοδύναμο.
 10. Τοίχος αναρρίχησης με τα προβλεπόμενα έργα ασφάλειας.
 11. Πρόβλεψη για ανοιχτό γυμναστήριο (υπαίθρια όργανα γυμναστικής)

Εν κατακλείδι, θέλοντας να συμβάλλουμε και εμείς από τη μεριά μας, με ιδέες και προτάσεις , στη διαμόρφωση ενός τόσο σημαντικού έργου πνοής για την πόλη μας, παραμένουμε στη διάθεσή σας και ευελπιστούμε να φανούμε χρήσιμοι.