Συλλογή τροφίμων και ειδών απο την Ανοιχτή Συνέλευση στις 11/6

Συλλογή τροφίμων και ειδών απο την Ανοιχτή Συνέλευση στις 11/6