Τακτική συνεδρίαση του ΠΑΟΔΑΠ στις 16/7

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Κυρίες και Κύριοι, 

Σύμφωνα με τα άρθρα 240 παρ.2, 234 παρ.1 ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και 67 ν. 3852/2010, προσκαλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής», η οποία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020, με ώρα ενάρξεως την 17.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής (Λ. Μεσογείων αρ.415).

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως είναι τα ακόλουθα:

  1. 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2020.
  2. Παραχωρήσεις χώρων στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού.
  3. Επιστροφές χρημάτων

Σε περίπτωση τυχόν κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλώ να ειδοποιήσει τον αναπληρωτή του

Με εκτίμηση,

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

    Σπυρίδων  Χρ. Παπασπύρος