Ξεκινά η αξιολόγηση στο Δημόσιο – Τα χρονικά σημεία της διαδικασίας (Εγκύκλιος)

H έκθεση αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων πρέπει να υποβάλλεται υποχρεωτικά εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους που ακολουθεί την αξιολογική περίοδο και ειδικά για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019, η αξιολόγηση διενεργείται από σήμερα, 15 Ιουλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα  με το άρθρο 51 του ν. 4674/2020 και το άρθρο 373 του ν. 4700/2020, αντίστοιχα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών [επισυνάπτεται] τα επιμέρους χρονικά διαστήματα για τις αντίστοιχες ενέργειες Διευθύνσεων Διοικητικού, Αξιολογούμενων και Αξιολογητών στην ηλεκτρονική εφαρμογή της αξιολόγησης ορίζονται ως εξής:

  • Από 15/7/2020 έως 18/9/2020 η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού εκτελεί τις απαραίτητες κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες για την έναρξη της συμπλήρωσης των εκθέσεων αξιολόγησης.
  • Από 21/9/2020 έως 2/10/2020 ο αξιολογούμενος ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.
  • Από 5/10/2020 έως 20/11/2020 ο αξιολογητής Α΄ ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.
  • Από 23/11/2020 έως 31/12/2020 ο αξιολογητής Β΄ ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.

Κατά το χρονικό διάστημα από σήμερα, 15 Ιουλίου έως 18 Σεπτεμβρίου 2020, οι οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού καλούνται να συμπληρώσουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή των διαδικασιών αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο έτους 2019.