ΚΑΠ: 114 εκ. € σε Δήμους και Περιφέρειες – 574.622,32 η Αγία Παρασκευή (doc)

Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, σε όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Ζ΄ κατανομή έτους 2020, σύμφωνα με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών.